Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «тамариск»
Шукати «тамариск» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Tamarix L.тамари́ск (Сл); тамари́кс (Ру, Оп).
Tamarix gallica L.тамари́ск францу́зький (Ан, Шс, ЯвСТ); тамаришок галійський (Вх3); бісерник (АнСТ), гребенник (LnСТ), гребенщи́к (Шс, ЯвСТ), жидовни́к (Яв), тамаришок (Mk).
Tamarix gracilis Willd.тамари́ск струнки́й; тамари́кс струнки́й (Ру, Оп); бісерний кущ (См), Боже дерево (СмСТ).
Tamarix hohenackeri Bunge [≈Tamarix smyrnensis Bunge]тамари́ск Гогена́кера; тамари́кс Гогена́кера (Ру, Оп).
Tamarix ramosissima Ledeb.тамари́ск галузи́стий; тамари́кс галу́зистий (Ру, Оп), чамари́шок крісла́тий (Мл); Бо́же де́рево (Шс2, Сл, СмСТ), жидівник (СлСТ).
Tamarix smyrnensis Bungeтамари́ск туре́цький.
Tamarix tetrandra Pallas ex Bieb.тамари́ск чотиритичи́нковий; тамари́кс чотиритичи́нковий (Ру, Оп), тамари́ск кри́мський (Сл), чамари́шок кри́мський (Мл); бі́серне де́рево (Рг1, Пс, Жл, МнСД), гребенник (LnСТ), жидовник (Шм2СТ), тама́рикс (Пс, Жл), тамариск (Рг1, МнСД, СТ).

Запропонуйте свій переклад