Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей
Запропонувати свій переклад для «центр»
Шукати «центр» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЦЕНТР ще осере́док, осере́ддя, се́рце;
руководя́щий центр галиц. центра́ля;
центр го́рода середмі́стя;
са́мый гла́вный центр фаміл. найцентрі́ший центр.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Центр – центр, -ру, осере́док, -дка[у].

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Центр – центр, осередок. Центр города – середмістя.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Центр – це́нтер р (-тра), осере́док (-дка);
• ц. мгновенный (вращения
) – ц. миттьови́й;
• ц. оптический (сфер. стекла
) – ц. опти́чний;
• ц. питающий
– ц. живи́льний;
• ц. постоянный
– ц. ста́лий.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Центр
• Центр города
– центр міста; середмістя.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

центр 1. мат. центр,-ра
2. тех. осере́ддя
3. осере́док,-дка (діяльности)
4. центр,-ру (середина чогось)
ц. величины́ центр величини́
ц. враще́ния центр оберта́ння
ц. вычисли́тельный центр обчи́слювальний
ц. давле́ния центр ти́ску
ц. диагности́ческий центр діягности́чний
ц. жёсткости центр жо́рсткости [тве́рдости]
ц. изги́ба центр зги́ну
ц. ине́рции центр іне́рції
ц. кача́ний центр гойда́нь [хита́нь]
ц. колеба́ний центр колива́нь
ц. конденса́ции центр конденсува́ння
ц. координацио́нный центр координаці́йний
ц. кривизны́ центр кривини́
ц. кристаллиза́ции центр кристалізува́ння
ц. кру́га центр ко́ла
ц. круче́ния центр кру́чення [круті́ння]
ц. люминесце́нции центр люмінесце́нції
ц. масс центр мас, осере́ддя ма́си
ц. мгнове́нный центр миттє́вий
ц. неподви́жный центр нерухо́мий
ц. обраба́тывающий центр обро́бний
ц. окра́ски центр заба́рвлення
ц. опти́ческий центр опти́чний
ц. подве́са центр поче́пу [підві́су]
ц. подви́жный центр рухо́мий
ц. приведе́ния центр зве́дення
ц. промы́шленный центр [осере́док] промисло́вий
ц. распределе́ния центр розпо́ділу [розподіля́ння]
ц. рассе́ивающий центр розсі́ювальний
ц. растяже́ния центр розтя́гування
ц. сдви́га центр зсу́ву
ц. симме́трии центр симе́трії
ц. ска́лывания центр ско́лювання
ц. скоросте́й центр шви́дкостей
ц. скру́чивания центр скру́чування
ц. тяготе́ния центр тяжі́ння [гравіта́ції]
ц. тя́жести центр ваги́
ц. уда́ра центр уда́ру
ц. упо́рный центр упі́рний
ц. управле́ния центр [осере́док] керівни́й, центр [осере́док] керува́ння
ц. ускоре́ния центр приско́рювання

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Центр – осере́док (-дку), центр (-тру); ц. города – середмі́стя; ц. тяжести – осере́док ваги; бумага из центра – папі́р (лист) із це́нтру.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Центр — це́нтер, -тру, осере́док, -дку; Ц. рассеивания — це́нтер ро́зсіву; Ц. сопротивления — це́нтер о́пору; Ц. тяжести — це́нтер ваги́.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Центръ = центр, це́нтрум, це́нтро, осере́док. С. Жел. — Дійду вже правди, хоч би тая заховалась в самім осередку у землї. Ст. Г. — Москва стала ся осередком московського князївства. Бар. О. — Гауптман зробив ся осередком невеличкого кружка молодих реформаторів. Л. Н. В. — Корсунь стоїть в осередку заводів. Кн. — Осередком нашої культури був Київ. Кн. — Чується потреба в осередку, до котрого б тягли землї. Бар. О.

Запропонуйте свій переклад