Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 32 статті
Запропонувати свій переклад для «швендя»
Шукати «швендя» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Гомоза́ – непосидя́(ч)ка (общ. р.), непоси́да, метуши́ло, шве́ндя, (опис.) дзи́ґа.
Езда́ва – непоси́да, шве́ндя.
Лета́ва, Лета́ла – (м. р.) літу́н, політу́н (-на́), (ж. р.) літу́ха, політу́ха; (шатун) шве́ндя, ве́штанець (-нця), снови́г[ґ]а, снови́да, (шатунья) шве́ндя, снови́г[ґ]а.
Мызга́ч, -га́чка, Мызгу́н, -гу́нья, -гу́ха, (общ. р.)
Мы́зга, Мызгу́ша
1) шве́ндя, снови́ґа, сновиґа́йло, шми́гля, (
презр.) волоцю́га (общ. р.);
2) шарпа́ч, -па́чка, деру́н (-на́), дері́й (-рія́), -рі́йка, ми́зкало (
общ. р.).
Мы́кала (общ. р.) – шве́ндя, снови́ґа, сновиґа́йло, шми́гля, (презр.) волоцю́га (общ. р.).
Праздношата́ющийся
1) шве́ндя (-ді,
общ. р.), ве́штанець (-нця), снови́ґа (-ґи, общ. р.), сновиґа́йло, теліпа́йло, похожа́й (-жая́), волоцю́га, см. также Бродя́га;
2) гультя́й, гульві́са, ба́йда;
см. Гуля́ка, Безде́льник, Празднолю́бец, Баклу́шник.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БЛУДИ́ТЬ 2 ще ходи́ти блу́дом;
блудя́щий що блука́є тощо, заблу́каний, блука́ч, книжн. блука́лець, негат. шве́ндя, блудя́га, оказ. блу́да, прикм. блу́дни́й, мандрівни́й, рідко блудя́щий, образ. у блука́ннях;
ЗАБЛУДИ́ТЬСЯ ще зби́тися з доро́ги, втра́тити орієнтир;
заблуди́ться в трёх соснах заблука́ти на вла́сному подві́р’ї;
заблуди́вшийся і заблу́дший що заблука́в тощо, заблу́да, заблу́канець, прикм. заблу́каний, заблу́дний, заблу́длий, заблука́лий, ПЕРЕН. дезорієнто́ваний;
ПРИБЛУДИ́ТЬСЯ ще приблука́ти, заволокти́ся;
приблуди́вшийся приблу́длий, приблу́дний, приблу́да, ОКРЕМА УВАГА
БОЛТА́ТЬСЯ (на мотузку) теліпа́тися, оказ. бала́мкати;
болта́ющийся що коло́титься тощо, розколо́чуваний, розма́хуваний, розтелі́паний, розбала́мканий, тех. незакрі́плений, прикм. нетверди́й, хилитки́й, хистки́й, хитки́й, реконстр. баламку́чий, (хто) шве́ндя.
БРОДИ́ТЬ (про руки) ще со́ватися, (про вино) ферментува́ти;
бродить в потёмках сліпува́ти;
бродить по све́ту волочи́тися світа́ми;
бродя́щий 1. що блука́є тощо, зви́клий /зму́шений/ блука́ти, шве́ндя, блука́ч див. ще блуждающий, 2. що ферменту́є тощо, здатний /призна́чений, ста́вши/ ферментува́ти, прикм. броди́льний, ферментува́льний;
ПЕРЕБРОДИ́ТЬ (про вино) ще ви́бродити, ви́шуміти;
переброди́вший ви́шумілий, ОКРЕМА УВАГА
БРОДЯ́ЖИТЬ і БРОДЯ́ЖНИЧАТЬ, пойти́ бродяжить вда́ритися в ма́ндри;
бродя́жничающий що воло́читься тощо, зви́клий волочи́тися, волоцю́га, шве́ндя, циганю́ка, галайда́, снови́га, тяга́ка, забі́га, прикм. волоцю́жницький.
ВАЛА́НДАТЬСЯ ще 1. забаря́тися, 2. лига́тися, 3. ве́штатися;
валандающийся 1. медлящий, 2. що лига́ється тощо, зви́клий лига́тися, галиц. поли́гач, 3. що шве́ндяє тощо, схи́льний ве́штатися, шве́ндя, снови́га, блудя́га, тяга́ка ПРОВАЛА́НДАТЬСЯ, изря́дно проваландаться попошве́ндяти;
проваландавшийся ОКРЕМА УВАГА
КОЛОБРО́ДИТЬ (витівати) ще шурубу́рити;
колобродящий 1. що /мн. хто/ шве́ндяє тощо, зви́клий шве́ндяти, шве́ндя, снови́га, сновига́йло, 2. що колобро́дить, галабу́рда, колобро́дник.
ОКОЛА́ЧИВАТЬСЯ (без діла) ще товкти́ся, вала́ндатися;
околачивающийся що /мн. хто/ тиня́ється тощо, ставши /зви́клий/ тиня́тися, ра́ди́й повала́ндатися, шве́ндя, снови́га, ба́йда, дармови́с;
околачивающийся на база́ре базаря́нин;
околачивающийся в толпе́ нерозлу́чний з юрбо́ю.
ПРАЗДНОШАТА́ТЬСЯ ще ви́трішки справля́ти, баглаї́ би́ти, шве́ндяти без ді́ла, знай гуля́ти;
праздношата́ющийся що /мн. хто/ шве́ндяє без діла тощо, зви́клий шве́ндяти, лоботря́с, шве́ндя, прикм. гуля́щий, фраз. не обтя́жений ді́лом.
СКИТА́ТЬСЯ ще ве́штатися, волоса́тися;
скита́ющийся що /мн. хто/ блука́є тощо, зви́клий блукати, мандро́ваний, охо́чий до ма́ндрів, блука́ч, блука́лець, мандрівни́к, обходи́світ, негат. перекотипо́ле, шве́ндя, тяга́ка, волоцю́га, фаміл. гула́йнога, прикм. мандрівни́й, обходи́сві́тній, (кіт) живомовн. походю́щий;
НАСКИТА́ТЬСЯ ще попове́штатися;
так наскитаться сті́льки світі́в з’ї́здити;
наскита́вшийся ОКРЕМА УВАГА
СЛОНЯ́ТЬСЯ (без діла) ще огина́тися, хиля́тися;
слоня́ющийся що /мн. хто/ ни́пає тощо, зви́клий нипа́ти, охо́чий шве́ндяти, шве́ндя, снови́га; пор. валандающийся;
НАСЛОНЯ́ТЬСЯ укр. попове́штатися, попошве́ндяти.
СНОВА́ТЬ, сную́ший 1. що /мн. хто/ снує́, покли́каний снува́ти, зго́дний заснува́ти, за́йня́тий снува́нням, снува́льник, прикм. снува́льний, 2. що шве́ндяє тощо, зви́клий шве́ндяти, снови́га, шве́ндя, стил. перероб. сновига́ючи, у невпи́нному ру́сі (туди́-сюди́);
сную́шийся 1. тех. засно́вуваний;
ЗАСНОВАТЬ (павутинням) ще обснувати і похідн..
ТАСКА́ТЬСЯ ще шве́ндяти, (по світах /хто/) стил. перероб. носи́ти кого [я таскался по све́ту мене́ носи́ло по світа́х];
таска́ющийся 1. = таскаемый, 2. що /мн. хто/ шве́ндяє тощо, зви́клий /охо́чий/ шве́ндяти, ра́ди́й пове́штатися, тяга́ка, волоцю́га, шве́ндя, снови́га;
таска́ющийся по суда́м зви́клий тяга́тися по суда́х.
ША́СТАТЬ, шастающий який /мн. хто/ шве́ндяє тощо, зви́клий шве́ндяти, шве́ндя, снови́га.
ШМЫГА́ТЬ (носом) ще пошмо́ргувати, док. попошмо́ргати, похідн. шмиг, шасть, шусть, шурх;
шмыгающий що /мн. хто/ шмигля́є тощо, схи́льний шмигля́ти, шве́ндя, стил. перероб. шу́снувши;
шмыгающий но́сом зви́клий шмо́ргати но́сом, шморгу́н;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Праздношатающийсяшве́ндя, -ді, сновиґа́йло, -ла.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Шве́ндя ,-ді праздношатающийся, праздношатающаяся, непоседа.
Шве́нді справля́ти – слоняться.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

шве́ндя, -ді; шве́нді, швендь

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Забрьо́ха, -хи, об. Забрызганный грязью. См. Задріпа. Так і швендя куди попало бісів забрьоха. Харьк.
Потеле́патися, -паюся, -єшся, гл. Потащиться. Вовчиско... потелепав сі в ліс. Гн. І. 131. Уже кудись потелепалась швендя.
Шве́ндя, -ді, об.
1) Праздношатающійся, праздношатающаяся, непосѣда.
2)
Шве́нді справля́ти. Слоняться.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Гомоза́ = непосидя́чий, непосидя́чка (спільн. р.), шве́ндя (С. Л.), дзи́ґа; невгомо́ний.
Непосѣ́да, непосѣ́дь, непосѣ́дка = непосидю́чий, непосидя́чка (С. Л.), шве́ндя (С. Л.), побігу́ця (С. Л.).
Праздношата́ющійся, праздношата́ющаяся = ба́йда (сп. р.), гультя́й, ка (С. З.), гульві́са (С. З.). шве́ндя (сп. р.), швенде́лка (ж. р.), ве́штанець, сновиґа, сновиґало, телїпа́йло.
Рыско́нъ, рыску́нья = шве́ндя (сп. р.) і д. Непосѣ́да.
Шату́нъ, шату́нья = волоцю́га, заволо́ка, шве́ндя, латри́га (Хар. Сп.) і д. Бродя́га і Праздношата́ющийся.
Ѣзда́ва = шве́ндя, непосидя́чка, жиру́ха, мотору́ха, цокоту́ха (дївчина або молодиця, д. Востру́ха і Непосѣ́дная).

Запропонуйте свій переклад