Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «автомобілярня»
Шукати «автомобілярня» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Автомобильный – автомобі́льний;
• а. гараж
– автомобі́льня, а. гара́ж (-жу);
• а. завод
автомобіля́рня;
• а. поезд
– автопо́їзд (-да);
• а. поезд грузовой
– автовагово́зний по́їзд (-да);
• а. сани, автосани
– автоса́ни (-ней).
Завод – виро́бня;
• з. (часов.
мех.) – на́крут (-ту);
• з. автомобильный
автомобіля́рня;
• з. алебастровый
– алябастра́рня;
• з. альбуминовый
– альбуміна́рня;
• з. бандажепрокатный
– шиновальця́рня;
• з. белильный
– біля́рня;
• з. бензольный
– бензолодестиля́рня;
• з. бессемеровский
– бесеме́рня;
• з. бочарный
– бочка́рня;
• з. брикетный
– брикета́рня;
• з. бутылочный
– пляшка́рня;
• з. винокуренный, водочный
– ґура́льня, горі́льня;
• з. восковой
– воскобі́йня;
• з. газовый
– газо́вня;
• з. гвоздильный
– цвяха́рня;
• з. горшечный
– ганча́рня;
• з. дегтярный
– дігтя́рня;
• з. деревообделочный
– деревообро́бня;
• з. динамостроительный
– динамобудівня́;
• з. джутовый
– джута́рня;
• з. доменный
– ру́дня;
• з. древотирочный
– деревоте́рня;
• з. дрожжевой
– дріжджа́рня;
• з. дубовых экстрактов
– дубоекстракто́вня;
• з. железоделательный
– ру́дня;
• з. железоплавильный
– залізото́пня;
• з. железопрокатный
– залізовальця́рня;
• з. жестяной
– бляха́рня;
• з. зеркальный
– люстра́рня;
• з. изразцовый
– кахля́рня;
• з. инструментальный
– струмента́рня;
• з. искуственного льда
– льода́рня;
• з. кабельный
– жильника́рня, кабля́рня;
• з. канатный
– кодола́рня, линва́рня, круті́ль (-те́ли);
• з. кафельный
– кахля́рня;
• з. кирпичный
– цеге́льня;
• з. клееваренный
– клеєва́рня;
• з. кожевенный
– чинба́рня;
• з. коксовый
– кокусува́льня;
• з. кораблестроительный
– корабля́рня, корабе́льня;
• з. крахмальный
– крохма́льня;
• з. ледоделательный
– льода́рня;
• з. лесообделочный
– лісообро́бня;
• з. лесопильный
– тарта́к (-ка́);
• з. литейный
– лива́рня;
• з. лудильный
– полу́дня;
• з. маслобойный
– олі́йня, олі́йниця;
• з. маслодельный
– масля́рня;
• з. машиностроительный
– машинобуді́вня;
• з. меднолитейный
– міделива́рня;
• з. медноплавильный
– мідето́пня;
• з. меднопрокатный
– мідевальця́рня;
• з. металлоплавильный
– металото́пня;
• з. металлургический
– металя́рня;
• з минеральных вод
– водогазо́вня;
• з. мыловаренный
– милова́рня;
• з. нефтеперегонный
– нафтодестиля́рня;
• з. обжигальный (руд
) – рудопа́льня;
• з. оружейный
– збро́йня;
• з. олифоваренный
– олієва́рня;
• з. пивоваренный
– брова́рня;
• з. пильный, лесопилка
– тарта́к (-ка́), пи́льня;
• з. плавильный
– топи́льня;
• з. плужный
– плуга́рня;
• з. пороховой
– пороха́рня;
• з. поташный
– пота́шня, бу́да;
• з. пробковый
– корка́рня;
• з. проволочно-лудильный
– дротополу́дня;
• з. проволочный
– дрота́рня;
• з. прокатный
– вальця́рня;
• з. протезный
– протеза́рня;
• з. рафинадный
– цукрорафіна́рня;
• з. ректификационный
– ректифіка́тня, рафіна́рня;
• з. рельсопрокатный
– рейковальця́рня;
• з. салотопенный
– салото́пня, салга́н (-ну́);
• з. (свекло)сахарный
– цукрова́рня;
• з. свечной
– свічка́рня;
• з. свинцовый
– олива́рня;
• з. селитренный
– салітра́рня;
• з. смолокуренный
– майда́н (-ну);
• смоля́рня; з. смолоперегонный
– смолодестиля́рня;
• з. содовый
– содовиро́бня;
• з. солеварный
– соля́рня;
• з. солодовенный
– солодо́вня;
• з. спиртовый, спиртоочистительный
– спирторектифіка́тня;
• з. сталелитейный
– сталелива́рня;
• з. сталеплавильный
– сталето́пня;
• з. стекольный
– гу́та;
• з. суперфосфатный
– суперфосфа́тня;
• з. сухарный
– суха́рня;
• з. толевый
– толя́рня;
• з. трубопрокатный
– трубовальця́рня;
• з. турбиностроительный
– турбінобуді́вня;
• з. уксусный
– оцета́рня;
• з. фарфоровый
– порцеляно́вня;
• з. фаянсовый
– фаянсо́вня;
• з. хлебный
– хліба́рня;
• з. цементный
– цемента́рня;
• з. чернильный
– атрамента́рня;
• з. чугуннолитейный
– чавунолива́рня;
• з. чугунноплавильный
– чавуното́пня;
• з. шпалопропиточный
– злежненасо́чня;
• з. штамповочный
– штампува́льня.