Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «ажурный»
Шукати «ажурный» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ажу́рный – ажу́рний, прозі́рча́стий, прозори́стий, мере́жчатий. [Прозі́рча́ста сукня. Прозори́ста бля́ха].
-ный узор – мере́жка.
Мерё́жка (ажурный узор) – мере́жка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Ажурный – ажу́рний, прозори́стий, мере́жчатий, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Ажурный, текст. – ажу́рний, мере́жчатий;
• а. узор
– мере́жка.
Грунт – ґрунт (-ту);
• г. ажурный
– ґ. мере́жчатий;
• г. болотистый
– ґ. болоти́стий;
• г. вязкий
– ґ. чіпки́й;
• г. глинистый
– ґ. гли́нястий;
• г. гравелистый
– ґ. наріни́стий;
• г. жидкий
– ґ. течни́й;
• г. иловатый
– ґ. мулки́й;
• г. крепкий
– ґ. тривки́й;
• г. крупнозернистый
– ґ. груб(н)озерня́стий;
• г. мелкозернистый
– ґ. дрібнозерня́стий;
• г. мягкий
– ґ. м’яки́й;
• г. насыпной
– ґ. насипни́й;
• г. неделимый,
текст. – ґ. неподі́льний;
• г. несжимаемый
– ґ. нестисли́вий;
• г. перловый,
текст. – ґ. перло́вий;
• г. песчаный, песковатый
– ґ. піскува́тий;
• г. плотный
– ґ. щі́льний;
• г. плывучий
– ґ. пливки́й;
• г. прочный
– ґ. тривки́й;
• г. рыхлый
– ґ. пухки́й;
• г. сжимаемый
– ґ. стисли́вий;
• г. скалистый
– ґ. скеля́стий;
• г. слабый
– ґ. нетривки́й;
• г. сыпучий
– ґ. сипки́й;
• г. сырой
– ґ. во́гкий;
• г. хрящеватый
– ґ. хрящови́й;
• г. щебенистый
– ґ. скаллюва́тий.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ажу́рный мере́жчатий

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Мере́жка, -ки
1)
мережка, ажурный узор.
Горлата мере́жка – с большими отверстиями.
Сліпа́ мере́жка – с малыми отверстиями.
2)
узорные украшения.
Прозо́ристийажурный.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Мере́жка, -ки, ж.
1) Ажурный узоръ, получаемый помощью выдергиванія нитей изъ полотна и закрѣпленія оставшихся бѣлыми нитками. Вас. 192. Названіе частей: отверстія —
дірочки́; узкія полосы полотна, раздѣляющія отверстія, стоящія въ группѣ, — стовпці́; болѣе широкія полосы, раздѣляющія группы отверстій — полоте́нця; рубецъ, который идетъ но краю мере́жки или рядъ мелкихъ отверстій тамъ-же — пру́тик. Харьк. (Залюб.). У нашої да Ганночки в подолі мережки. Чуб. III. 131. Горла́та мере́жка — съ слишкомъ большими отверстіями, а сліпа́ — съ слишкомъ малыми. Славяносерб. у. Кромѣ того мережки носятъ цѣлый рядъ различныхъ названій, смотря по узору или способу шитья: безчі́сна, збан, колісча́, колісча́тка, ко́са, кру́гла, ля́хівка, моско́вка, переплу́таннячко, трійча́тка, хреща́та, черв’ячо́к, з чи́сницями и пр. Залюбовск. Чуб. VII. 415. Соро́чка-мере́жка. Рубаха съ ажурными узорами. А в нашої бондарівни сорочка-мережка. Гол.
2) Узорныя украшенія цвѣтными нитками сверхъ канта по таліи полушубка. Вас. 155.
3) Узоры въ ожерельи изъ цвѣтныхъ бусъ.
«Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на правой сторонѣ Днѣпра, изъ мелкаго разноцвѣтнаго намиста приготовляютъ узорчатое ожерелье, на кот. употребляется больше всего чернаго и бѣлаго намиста: «чорне для поля, а біле, червоне і голубе, чи там друге яке небудь, для мережок». См. Лучка. Чуб. VII. 426.
4) Рѣзьба на деревѣ. Чуб. VII. 404.
5) Орнаментъ на металлическихъ частяхъ курительной трубки, а также и стальной шаблонъ для выбиванія его. Вас. 149. Ум.
Мере́жечка.
Прозори́стий, -а, -е. Ажурный. Вістря долітців перебивають бляху наскрізь — се прозориста бліха. Шух. І. 277.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Ажу́рный = мере́жчатий, дїрча́тий.

Запропонуйте свій переклад