Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 20 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Aconitum L.то́я (Вх2, Вх3, Сл; Гв, Mj, Mk, Ук, Сн, См, Коб, СенПД, ПЛ, ГЦ, ЛМ); аконі́т (Ру, Оп; Ук, МсСТ).
Aconitum anthora L.то́я протиотру́йна; аконіт протиотруйний (Оп), то́я дрібноли́ста (Мл, Сл); борець (LnСТ), борець вузьколистий (Сл), вовкобой (Сл), око воронє (LnСТ), тоя (Сл, ОсПД).
Aconitum besseranum Andrz. [≈Aconitum lycoctonum L. subsp. lasiostomum (Reichenb. ex Besser) Warncke]то́я Бе́ссера; аконі́т Бе́ссера (Ру, Оп).
Aconitum bucovinense Zapal . [≈Aconitum napellus L. subsp. firmum (Reichenb.) Gáyer]то́я букови́нська; аконі́т букови́нський (Ру, Оп).
Aconitum degenii Gáyerтоя Де́ґена; аконіт Дегена (Оп).
Aconitum eulophum Reichenb. [≈Aconitum anthora L.]то́я кущи́ста; аконі́т кущи́стий (Ру, Оп).
Aconitum firmum Reichenb. [=Aconitum napellus L. subsp. firmum (Reichenb.) Gáyer]то́я міцна́; аконі́т міцни́й (Ру, Оп).
Aconitum gracile Reichenb. [≈Aconitum variegatum L.]то́я струнка́; аконі́т струнки́й (Ру, Оп).
Aconitum hosteanum Schur [≈Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb. subsp. hosteanum (Schur) Ascherson & Graebner]то́я Го́ста; аконі́т Го́ста (Ру), аконіт Хоста (Оп).
Aconitum jacquinii Reichenb. [=Aconitum anthora L. subsp. jacquinii (Reichenb. ex Beck) Domin]то́я Жаке́на; аконі́т Жаке́на (Ру, Оп).
Aconitum lasiostomum Reichenb. ex Besser [=Aconitum lycoctonum L. subsp. lasiostomum (Reichenb. ex Besser) Warncke]то́я пухнасторо́та; аконі́т шерстистову́стний (Ру, Оп).
Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb.то́я молда́вська; аконі́т молда́вський (Ру, Оп); жи́вокість (ТкаДС), око вороняче (СмПД), терпибіда́ (КобБО), ту́я (КобГЦ), череви́чки (Коб, СваДС, БО).
Aconitum nanum (Baumg.) Simonkai [=Aconitum napellus L. subsp. tauricum (Wulfen) Gáyer]то́я мале́нька; аконі́т мале́нький (Ру, Оп).
Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. [≈Aconitum anthora L.]то́я гайова́; аконі́т дібро́вний (Ру, Оп).
Aconitum odontandrum Wissjul. [≈Aconitum variegatum L.]то́я зубча́стотичи́нкова; аконі́т зубчастотичи́нковий (Ру, Оп).
Aconitum paniculatum Lam. [=Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcangeli) Greuter & Burdet]то́я волоти́ста (Мл); аконі́т волоти́стий (Ру, Оп).
Aconitum pseudanthora Bl ocki ex Pacz. [≈Aconitum anthora L.]то́я несправжньопротиотру́йна; аконі́т несправжньопротиотру́йний (Ру, Оп).
Aconitum rogoviczii Wissjul. [≈Aconitum lycoctonum L. subsp. lasiostomum (Reichenb. ex Besser) Warncke]то́я Рого́вича; аконі́т Рого́вича (Ру, Оп).
Aconitum romanicum Wol oszczak [≈Aconitum napellus L. subsp. fissurae (E.I.Nyárády) W.Seitz]то́я руму́нська; аконі́т руму́нський (Ру, Оп).
Aconitum variegatum L.то́я строка́та; аконі́т строка́тий (Ру, Оп), тоя краса (Вх1), то́я сорока́та (Мл); вовкобой (Сл), капці зозулині (ОсВЛ), лабачий (Ощ, MkГЦ), лабушта́н (Шх, КобГЦ), тойка (ОсВЛ), то́я (Нв, Сл, ОсВЛ, ПЦ), ту́я (КобГЦ), череви́ки (КчБО), чорното́я (КчБО).