Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

А́ркаа́рка, склепі́ння.
Перемы́чка
1) (
действ.) перечі́сування (напр., льо́ну, конопе́ль);
2)
арх. – склепі́ння; см. А́рка;
3)
см. Переше́ек;
4) (
гать) гре́бля, зага́та, га́та; см. Запру́да;
5) (
во времени), см. Промежу́ток;
6)
см. Перекла́дина.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Аркаа́рка, -ки, склепі́ння, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Арка – лук (-ку);
• а. безраспорная
– л. безрозпірни́й;
• а. бесшарнирная
– л. безсуста́вний;
• а. брусчатая
– л. брусови́й;
• а. гибкая
– л. гнучки́й;
• а. готическая
– л. готи́чний;
• а. двухскатная
– л. двосхи́лий;
• а. двухшарнирная
– л. двосуста́вний;
• а. дос[щ]чатая
– л. дощани́й;
• а. зубчатая
– л. зубча́стий;
• а. килевая
– л. пе́рський, л. цибулюва́тий;
• а. коробовая
– л. коробо́вий;
• а. коромысловая
– л. коромисло́вий;
• а. круговая
– л. півколо́вий;
• а. ланцетная, стрельчатая
– л. стрілува́тий;
• а. лучковая
– л. розло́жистий;
• а. многослойная
– л. многошаро́вий;
• а. обратная
– л. переве́рнений;
• а. однослойная
– л. одношаро́вий;
• а. опорная
– л. опо́рний;
• а. опрокинутая, обратная
– л. переве́рнений;
• а. пароболическая
– л. параболі́чний;
• а. плоская
– л. пло́ский;
• а. подковообразная
– л. підко́вуватий;
• а. подпорная
– л. підпо́рний;
• а. ползучая
– л. спади́стий;
• а. полная, полукруглая
– л. півколо́вий;
• а. пологая
– л. поло́жистий;
• а. полукруглая, полуциркульная
– л. півколо́вий;
• а. разгрузочная
– л. знетяжни́й;
• а. решетчатая
– л. ґратча́стий;
• а. с затяжкой
– л. стя́гельний;
• а. серповидная
– л. серпува́тий;
• а. сквозная
– л. наскрізни́й;
• а. сплошная
– л. суці́льний;
• а. стрельчатая
– л. стрілува́тий;
• а. стрельчатая повышенная
– л. стрілува́тий підви́щений;
• а. стрельчатая пониженная
– л. стрілува́тий зни́жений;
• а. трехцентровая
– л. трицентро́вий;
• а. трехшарнирная
– л. трисуста́вний;
• а. фронтальная, лицевая
– л. чолови́й;
• а. шарнирная
– л. суста́вний;
• а. эллиптическая
– л. еліпти́чний.
Гурт, подпружная арка – лук підпо́рний.
Ланцетная, стрельчатая арка – стрілува́тий лук (-ку).
Килевый – кільови́й;
• к. арка
– пе́рський, цибулюва́тий лук (-ку).
Консуля (ползучая арка) – лук спади́стий.
Круговорот, кругообращение – круг(о)обі́г (-гу);
• к. арка
– лук (-ку), півколо́вий.
Лучковая пила – кросне́ва пи́лка;
• л. арка
– лук розло́жистий.
Подпружина (подпорная арка) – лук підпо́рний.
Ползучий (арка, свод) – спади́стий;
• п. (грунт
) – повзьки́й.
Полный – по́вний;
• п. (законченный
) – цілкови́тий;
• п. арка
– півколо́вий лук (-ку);
• п. водослив
– перели́в вищерівне́вий.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Доро́га
1)
дорога, путь.
Доро́гою компромі́сів – путем компромиссов.
Чума́цька доро́га – млечный путь.
Бу́ти на бо́жій, оста́нній доро́зі – быть при смерти.
Куди́ вам доро́га? – куда ваш путь?
2)
дорога, путешествие;
3) (
в гонч. печи) арка.
Пере́кіт, -котусвод, арка.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Арка – лук (-ка), а́рка; а. триумфальная – тріюмфа́льний лук, тріюмфа́льні воро́та.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Доро́га, -ги, ж.
1) Дорога, путь.
В поход у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали. Шевч. Смерть — неминущая дорога. Ном. № 8243. Проста до Христа у світі дорога. Чуб. ІІІ. 17. Бо́жа доро́га (Ном. № 8229), чума́цька дорога. Млечный путь. Бу́ти на божій, оста́нній доро́зі. Быть при смерти. Г. Барв. 361, 434. Куди́ вам доро́га? Куда вамъ путь лежить?
2) Дорога, путешествіе.
Ой ти, козаче, ти, хрещатий барвіночку, хто ж тобі постеле у дорозі та постілочку. Мет. 81.
3) Въ гончарной печи арка, образуемая
козлом и стѣной печи. Вас. 180.
4) У ткачей: а) то-же, что и
сказ. МУЕ. ІІІ. 20; б) въ основѣ: мѣсто, сквозь которое продѣвается челнокъ. Шух. I. 258. Ум. Дорі́(о́)жка, дорі́(о́)женька, дорі́(о́)жечка, доро́жейка. Мет. 32, 22, 229. К. Досв. 19. Чуб. ІІІ. 240.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Арка — лук, -ку.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

А́рка = а́рка, дуга́, лу́ка. — (Зроблений аркою) — Дужни́й. — Дужна стеля. С.

Запропонуйте свій переклад