Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Армату́раармату́ра.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Арматураармату́ра, -ри.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Арматура – ришту́нок (-нку);
• а. вагонная
– р. ваго́нний;
• а. выдавленная
– р. ви́тиснений;
• а. гибкая
– р. гнучки́й;
• а. двойная
– р. подві́йний;
• а. диагональная
– р. коси́нний;
• а. жесткая
– р. цупки́й;
• а. крупная, грубая
– р. важки́й;
• а. легкая
– р. легки́й;
• а. мелкая
– р. дрібни́й;
• а. осветительная
– р. осві́тлювальний;
• а. поперечная
– р. попере́чний;
• а. продольная
– р. подо́вжний;
• а. слабая
– р. (в)у́тлий;
• а. тяжелая
– р. важки́й;
• арматурой укреплять, армировать
– риштункува́ти.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

армату́ра армату́ра,-ри, ришту́нок,-нка
а. вита́я армату́ра зви́та [скру́чена]
а. зали́вочная армату́ра заливна́
а. запо́рная армату́ра закривна́
а. констру́кций железобето́нных армату́ра констру́кцій залізобето́нних
а. накло́нная армату́ра похи́ла
а. предвари́тельно напряже́нная армату́ра упереднапру́жена
а. регулиро́вочная армату́ра регулюва́льна
а. реду́кторная армату́ра реду́кторна
а. холоднотя́нутая армату́ра холоднотя́гнена
а. электроосвети́тельная армату́ра електроосві́тлювальна

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Арматураармату́ра, ришту́нок (-нку).

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Арматура — ришту́нок, -нку.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Армату́ра = 1. збро́я, бро́ня, ришту́нок, ору́жжа. — Умер козак й тиха його мова, зостаєть ся кінь вороний та ясная зброя. н. п. — Воєнним риштунком готувати. Л. В. — Коні і риштунки повтрачали. С. 2. оздо́ба з гарма́т, рушни́ць та иншої зброї.

Запропонуйте свій переклад