Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 58 статей
Запропонувати свій переклад для «астрагал»
Шукати «астрагал» на інших ресурсах:

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Astragalus L.астрага́л (Сл, Ру, Оп; Ук).
Astragalus albicaulis DC.астрага́л білосте́блий (Ру, Оп); во́вчий горо́шок білоби́льний (Мл).
Astragalus albidus Waldst. & Kit. [≈Astragalus vesicarius L.]астрага́л білува́тий (Ру, Оп).
Astragalus arenarius L.астрага́л піскови́й (Сл); астрага́л піща́ний (Ру, Оп), во́вчий горо́шок піскови́й (Мл).
Astragalus arnacantha Bieb.астрага́л колючкува́тий; астрага́л колю́чковий (Ру).
Astragalus asper Jacq.астрага́л шорстки́й (Ру, Оп); астрага́л шерстки́й (Сл), во́вчий горо́шок ше́рсткий (Мл).
Astragalus australis (L.) Lam.астрага́л півде́нний.
Astragalus australis (L.) Lam. subsp. krajinae Dominастрага́л півде́нний Кра́їни.
Astragalus austriacus Jacq.астрага́л австрі́йський (Ру, Оп); астрага́л роже́вий (Сл), во́вчий горо́шок роже́вий (Мл).
Astragalus borysthenicus Klokov [≈Astragalus onobrychis L.]астрага́л дніпро́вський (Ру, Оп).
Astragalus brachyceras Ledeb. [=Astragalus hamosus L.]астрага́л короткоро́гий (Оп).
Astragalus cicer L.астрага́л ну́товий (Ру, Оп); астрага́л горохува́тий (Сл), астрага́л хлопуне́ць (Ру), богоростка міхурцевата (Вх1), во́вчий горо́шок круглонасі́нний (Мл); Богоро́дишна трава́ (Ум, Ду, Ів), довгокіс (АнСТ), коса́ Богоро́дич(ш)на (Рг1, Ан, Пс, КрСД), ребшаник (АнСЛ), хлопак (Го2СЛ), хлопунець (Ln, Кр, Шс, СлСД, СТ).
Astragalus contortuplicatus L.астрага́л скру́чений (Ру, Оп).
Astragalus corniculatus Bieb.астрага́л ріжкува́тий; астрага́л ріжка́стий (Сл), астрага́л ріжко́вий (Ру, Оп), во́вчий горо́шок ріжка́стий (Мл).
Astragalus cornutus Pallasастрага́л рогопло́дий (Ру); астрага́л кущува́тий (Сл), во́вчий горо́шок лози́новий (Мл); розга (LnСТ), стручечник (СкСТ).
Astragalus cretophilus Klokov [≈Astragalus cornutus Pallas]астрага́л крейдолю́бний (Оп).
Astragalus danicus Retz.астрага́л да́нський; астрага́л да́тський (Ру, Оп).
Astragalus dasyanthus Pallasастрага́л волохатоцві́тий; астрага́л мохнатоцві́тий (Сл), астрага́л шерстистоквітко́вий (Ру, Оп), во́вчий горо́шок мохна́тий (Мл); астрага́л (МсСТ), горо́х котя́чий (МсСТ), горо́х коша́чий (Ан, МсСТ), горо́шок (МсСТ), горо́шок котя́чий (МсСТ), горо́шок польови́й (МсСТ), золототи́сяч(е)ник (Ан, МсСД), ла́пки котя́чі (МсСТ), переле́т (Ан, МсСТ), перелет польський (АнСТ), перелет сладколистий (ЧнСЛ), перелет солодколистий (LnСТ), ру́чки Бо́жі (Ан, МсСД, СТ), смоктунці́ (МсСТ), соло́дка трава́ (МсСТ), солодке зіллє (АнСТ), солоду́шка (МсСТ).
Astragalus dealbatus Pallas [≈Astragalus glaucus Bieb.]астрага́л біля́стий (Оп).
Astragalus dolichophyllus Pallasастрага́л довголи́стий (Сл, Ру, Оп); во́вчий горо́шок довголи́стий (Мл).
Astragalus exscapus L.астрага́л безсте́блий; астрагал безстрілковий (Оп); перелет (Ан, ШсСТ).
Astragalus galegiformis L.астрага́л козлятникоподі́бний (Оп); астрага́л козлятникови́дний (Ру), астрага́л лучни́й (Сл), во́вчий горо́шок луговий (Мл).
Astragalus glaucus Bieb.астрага́л си́зий.
Astragalus glycyphylloides DC.астрага́л солодколистоподі́бний; астрага́л солодколистови́дний (Ру, Оп).
Astragalus glycyphyllos L.астрага́л солодколи́стий (Сл, Ру, Оп); богоро́стка звичайна (Вх1; Жл), во́вчий горо́шок соло́дкий (Мл); баранчики (ОсПД), Богородиця-роса (Нв), богоростка (Км), волосник (АнСД), волчан (АнСЛ), в’язіль (Ан, СлСТ), горо́х во́вчий (Гр), горо́х за́ячий (Ан, Ln, Гр, СлСД, СТ), горо́шок ди́кий (Гд, ОсВЛ, БО), горошок заячий (Ав, СмСД, СЛ), дев’ятижильник (См), дев’ятилі́тник (Рг1, Пс, Жл, Ду, Сл), дев’ятиси́льник (Вл, Пс, Жл, Ян2, СлСД), дев’ятоси́льник (СмСД), жереб’ятник (АнСЛ), зуб чортов (ОсПЦ), калюжник (АнПС), колесник (АнПС), коса Богородишна (АнВЛ), коса варварина (ОсСД), косатик (АнСД), коси Матері Божої (Ан, ОсПД, ВЛ), крило́ орли́не (Рг1, Ан, Пс), мокріот (ЗлСТ), ненаси́тець (Рг1, Пс, Ду), перерва польова (АнПД), ріжечки (ОсСД), розходник боровий (АнПС), сарачець (Го1, СлСЛ), семижильник (ОсСД), сплюлист (Ан), стручечник (LnСТ), ступа вовча (АнСД), тирлич (ОсПД), укладник (АнСТ), фасо́лька ди́ка (Шх, ДуГЦ), фасу́лі ди́кі (Гб2ГЦ), хрест петрів (LnСТ), чистець (АнПД), чорне зілля (ОсПД).
Astragalus hamosus L.астрага́л гачкува́тий; астрага́л гачконо́сний (Ру).
Astragalus henningii (Steven) Boriss.астрага́л Ге́ннінґа; астрага́л Ге́ннінга (Ру, Оп).
Astragalus hypanicus Krytzka [≈Astragalus pallescens Bieb.]астрага́л південнобу́зький (Оп).
Astragalus krajinae Domin [=Astragalus australis (L.) Lam. subsp. krajinae Domin]астрага́л Кра́їни; астрагал Крайни (Оп), астрага́л кра́йнський (Ру).
Astragalus monspessulanus L.астрага́л францу́зький (Сл); астрага́л монпелі́йський (Ру, Оп), во́вчий горо́шок францу́зький (Мл).
Astragalus odessanus Besser [≈Astragalus cornutus Pallas]астрага́л оде́ський (Оп).
Astragalus olgianus Krytzkaастрага́л ’Ольги; астрагал Ольжин (Оп).
Astragalus onobrychis L.астрага́л еспарце́тний (Ру, Оп); горо́х гадю́чий (Ан, ШсСТ), горох кошачий (Ln, Го2, ШсСТ), парцет (ОсПД), портянець (HlБУ), стобильник (АнСТ).
Astragalus oxyglottis Steven ex Bieb.астрага́л гостропло́дий (Ру, Оп).
Astragalus pallescens Bieb.астрага́л бліди́й (Сл, Ру, Оп); во́вчий горо́шок бі́ло-жовта́вий (Мл).
Astragalus physodes L.астрага́л міхурча́стий.
Astragalus ponticus Pallasастрага́л причорномо́рський; астрагал понтичний (Оп), астрага́л понті́йський (Сл, Ру), во́вчий горо́шок понти́йський (Мл).
Astragalus pseudoglaucus Klokovастрага́л несправжньоси́зий (Оп).
Astragalus pubiflorus DC.астрага́л пухнастоцві́тий; астрага́л пухнастоквітко́вий (Ру, Оп), во́вчий горо́шок безби́льний (Мл).
Astragalus reduncus Pallasастрага́л зі́гнутий (Оп).
Astragalus rupifragus Pallasастрага́л каменело́мний (Оп).
Astragalus sareptanus A.Becker [≈Astragalus rupifragus Pallas]астрага́л саре́птський (Оп).
Astragalus setosulus Gontsch.астрага́л щетиня́стий; астрага́л щети́нистий (Ру, Оп).
Astragalus similis Boriss. [≈Astragalus reduncus Pallas]астрага́л поді́бний (Оп).
Astragalus sinaicus Boiss.астрага́л сина́йський; астрага́л сіна́йський (Ру, Оп).
Astragalus striatellus Pallas ex Bieb.астрага́л тонкосмуга́стий; астрага́л смуга́стий (Ру, Оп).
Astragalus subuliformis DC.астрага́л шилува́тий (Сл); астрагал шиловидний (Оп), во́вчий горо́шок шилова́тий (Мл).
Astragalus sulcatus L.астрага́л борозни́стий; астрага́л борозе́нчастий (Ру, Оп), астрага́л рівча́стий (Сл), во́вчий горо́шок рівча́стий (Мл).
Astragalus suprapilosus Gontsch. [≈Astragalus physodes L.]астрага́л зверхуволоси́стий (Ру, Оп).
Astragalus tarchankuticus Boriss.астрага́л тарханку́тський (Оп).
Astragalus tauricus Pallas [≈Astragalus tenuifolius L.]астрага́л кри́мський (Ру, Оп).
Astragalus tenuifolius L.астрага́л тонколи́стий.
Astragalus testiculatus Pallasастрага́л яйцепло́дий (Ру, Оп).
Astragalus ucrainicus M.Popov & Klokov [≈Astragalus subuliformis DC.]астрага́л украї́нський (Ру, Оп).
Astragalus utriger Pallasастрага́л міхурце́вий; астрага́л пухирча́стий (Ру, Оп).
Astragalus varius S.G.Gmelinастрага́л мінли́вий (Оп); астрага́л лозни́к (Мл), астрага́л ло́зяний (Ру), во́вчий горо́шок прутяни́й (Мл); лозник (Шс, СлСТ), перелет (СлСТ).
Astragalus vesicarius L.астрага́л пухирча́стий (Сл); во́вчий горо́шок наду́тий (Мл); хлопунці (ШсСТ).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Астрага́лъ, рос. Astragalus = богоро́дишна трава́. С. Ан.

Запропонуйте свій переклад