Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей
Запропонувати свій переклад для «безвітря»
Шукати «безвітря» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Безве́триебезві́тря, ти́ша.
За́тишь и Зати́шье
1) (
место) за́ти́шок (-шку), за́тишина. [Схова́лися за копо́ю, то в за́тишку ві́тер не дошкуля́є (Звин.)];
2) (
безветрие) ти́ша, безві́тря;
3) (
спокойствие) тихоми́р’я, зати́шність (-ности).
Заштиле́ть – заштилюва́ти, вщу́хнути, збезвітрі́ти.
-штиле́ло – заштилюва́ло, вщу́хло, безві́тря наста́ло, (диалект.) буна́ца наста́ла (Херсонщ.).
Мё́ртвый
1) (
умерший) ме́ртвий, ме́рлий, уме́рлий, поме́рлий, неживи́й. [Кра́ще живи́й хору́нжий, ніж ме́ртвий со́тник (Номис). Не помо́же во́ронові ми́ло, а ме́рлому кади́ло (Номис). Дер із живо́го і з уме́рлого (Свидн.). Живо́го-б люби́ла, а до неживо́го у я́му-б лягла́ (Шевч.)].
Прикинуться -вым – уда́ти неживо́го, знеживи́тися.
Делает, как -вый – ро́бить (по́рається) як ме́ртвий (як неживи́й, по-ме́ртвому). [Мля́во, по-ме́ртвому по́рався (Григор.)].
Упал -вый – упа́в ме́ртвий (неживи́й), упа́в без ду́ху. [І без ду́ху в си́нє мо́ре з бе́рега звали́вся (Рудан.)].
Приказано привести живого или -вого – нака́зано (зве́лено) приве́сти́ чи живо́го, чи ме́ртвого.
Ни жив, ни мёртв – ні живи́й, ні ме́ртвий (Номис).
-вое тело (труп) – ме́ртве ті́ло, труп (-па), мертвя́к, смертя́к (-ка́);
2) (
перен.) ме́ртвий.
-вая бледность – мертве́нна (смерте́льна) блі́дість (-дости).
-вая вода
а) (
стоячая) ме́ртва вода́, мертвові́д (-во́ду), ме́ртва нете́ча. [Хма́ри стоя́ли непору́шно, нена́че пла́вали в ти́хому мертвово́ді (Н.-Лев.)];
б) (
в сказках) мертву́ща (мертвя́ща) вода́.
-вое волокно, текст. – ме́ртве волокно́.
-вая голова, энтом.
а) (
Sphinx Caput mortuum) ада́мова голова́;
б) (
Acherontia Atropos) бульбя́ник мертвоголо́вий, цьмак (-ка).
-вый груз – ме́ртвий ванта́ж (-жу́).
-вые души – ме́ртві ду́ші.
-вая заклёпка
а) (
действие) сліпе́ закле́пування (нютува́ння);
б) (
предмет) сліпа́ за́клепка (ню́та).
-вая изгородь – (о)горо́жа, сухоплі́т (-пло́ту), мертвоплі́т (-пло́ту).
-вый инвентарь – ме́ртвий інвента́р (-ря́).
-вый капитал – ме́ртвий капіта́л (-лу).
-вый конец сети – за́йвий кіне́ць (-нця́) мере́жі.
-вый крест – ме́ртвий (мертве́чий) хрест (-ста́), хрест з покі́йника.
-вый лес – сухолі́с (-су), сухолі́сся (-сся).
-вое лицо – ме́ртве (мертве́нне) обли́ччя (лице́).
-вая петля – ме́ртва петля́.
-вая пора – ме́ртва доба́.
-вая пороша – пе́рший глибо́кий сніг (-гу).
-вая природа, живоп. – ме́ртва (нежива́) приро́да, ти́хе життя́, натюрмо́рт (-та).
-вый сон, см. Мертве́цкий (1) сон. -вая тишина – ме́ртва ти́ша, гробова́ ти́ша. [Навкруги́ пану́є ме́ртва ти́ша (Коцюб.)].
-вая точка – ме́ртва то́чка.
Сдвинуть с -вой точки – зру́шити з ме́ртвої то́чки, з ме́ртвого мі́сця.
-вый цвет лица – ме́ртвий (неживи́й) ко́лір обли́ччя.
-вый ход – ме́ртвий хід (р. хо́ду).
-вый шип, техн. – заплі́шений чіп (р. чопа́).
-вый штиль – ме́ртве безві́тря, ме́ртва ти́ша, ме́ртва шти́ля.
-вый язык – ме́ртва, нежива́, ви́мерла мо́ва.
-вый якорь – ме́ртва ко́тва, ме́ртвий я́кір (р. я́кора).
Пить -вую (чашу) – пи́ти не прохмеля́ючись, пи́ти ку́холь непрохмі́льний.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ШТИЛЬ ще безві́тря.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Безветриебезві́тря, -ря.
Штильбезві́тря, -ря, штиль, -ля.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Безветриебезві́тря.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

безве́трие безві́тря, за́тишок,-ка

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Безві́трябезветрие, затишье.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

безві́тря, -ря, -рю, -рям

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Безві́тря, -ря, с. Безвѣтріе, затишье, штиль. Ком. І. 41. Настало безвітря: млини не мелють — і борошна немає. Полт.
Безгомі́ння, -ня, с. Безмолвіе. На місяцеві спокон-віку безвітря, безгоміння. Ком. І. 41.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Безветриебезві́тря, ти́ша, -ші.
*Затишье — ти́ша, -ші; безві́тря; за́тишок, -шку.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Безвѣ́тріе = безві́тря, ти́ша. С. Аф. Ш.
Зати́шіе, за́тишь = 1. за́тишок. С. Аф. Л. — Добре, що ми прибились до копицї, то нам у затишку нїчого, а то така буря піднялась, що крий Боже! 2. безві́тря, тиша (С. Ш.), тихоми́рря.
Штиль = 1. безві́тря (на морі). 2. д. Стиль.