Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Шукати «бест*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Бестиа́рий
1) бестія́р, звіробо́рець (
р. -рця);
2) бестія́рій, звіросло́вна кни́га (
средневековая).
Бе́стиябе́стія.
Живо́тное
1) твари́на (
срв. Животи́на), (не только о диких живо́тных) – звіри́на, звір (р. -ря), звірю́ка, звіря́ (мн. звіря́та; ум. твари́нка, звіри́нка, звірю́чка; соб. звірина́, звір (р. -ру), звір’я́). [Твари́ни, росли́ни, камі́ння – все його́ ціка́вило. Опам’ята́йсь: чи ми-ж тобі́ звіря́та, німи́й язи́к, що ро́зуму не ма́є? (Куліш). Хіба́ в нас у лі́сі є яка́ звірю́ка? на́віть за́йців нема́! У то́му байра́ці вся́кого зві́ру бага́то].
Живо́тное плотоядное – м’ясої́д.
-ное травоядное – травої́д, рослиної́д.
-ное всеядное – всеї́д.
-ное млекопитающее – ссаве́ць (р. -вця).
-ное позвоночное – хребе́тна твари́на, хребе́тник.
-ное сумчатое – торба́ч, торба́р (р. -ря́).
-ное пресмыкающееся – плазу́н.
Вьючное животное – в’юча́к.
Царство животных – твари́нне ца́рство, ца́рство живини́, живи́нне ца́рство. [Міня́ється топогра́фія землі́, клі́мат, умо́ви життя́, – міня́ється й ца́рство росли́н та живини́ (Наш). Твари́нне ца́рство ду́же числе́нне. Во́дний живи́нний світ (Герин.)];
2) (
брань) товаря́ка, тварю́ка, бе́стія, би́дло. [Геть з-пе́ред оче́й, тварю́ко пога́на! Що́ ска́жеш, ше́льмо?.. і не сто́гне. Завзя́та бе́стія! (Шевч.). Цить, би́дло (Самійл.)].

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПЛУТ ще махля́й, дури́світ, хитрюга́н, фаміл. бе́стія, кана́лія.
ПРОДАВА́ТЬ (все чисто) випро́дувати, (віру) зра́джувати;
продавать с аукцио́на продава́ти з молотка́ /торгі́в/, галиц. ліцитува́ти;
продаю́щий що /мн. хто/ продає́ тощо, ра́ди́й прода́ти, продаве́ць, прикм. продава́льний, спро́дувальний, запро́дувальний, випро́дувальний, /хто/ прода́жний, зрадли́вий, складн. прода́й- [прода́йдуша];
продающий во́ду прода́йвода;
продающий за недо́рого недороги́й продаве́ць;
продающийся/продава́емый прода́ваний, спро́дуваний /запро́дуваний, випро́дуваний/, прикм. /товар/ прода́жний, /жваво/ запозич. бестсе́лерний, образ. на про́даж;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Бестиябе́стія, -ії.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Бе́стіябестия, скот.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

бе́стія, -тії, -тією; -тії, -тій

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Бе́стія, -тії, ж. Бранное: скотъ, бестія. Завзята бестія. Шевч. Ув. Бестіяка. Сим. 214.
Бестія́нський, -а, -е. Собачій, скотскій. Ах він бестіянський син. КС. 1883. VII. 501.