Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «билиця»
Шукати «билиця» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Быва́льщина – бува́льщина, били́ця, бува́ль (р. -ли).
Были́на
1) били́на, бадили́на, зіли́на, рости́нка.

-и́нка – били́нка, били́нонька, бадили́нка, зіли́нка, зіли́ночка. [Ой у по́лі били́нка, її́ ві́тер коли́ше. Роса́ блищи́ть на ко́жній бадили́ні. Хто то́питься, той і за зіли́ночку хо́питься];
2) (
былое и рассказ о былом) бува́льщина, били́ця, бува́ль. [Бо се не ка́зка, а били́ця, або́ бува́льщина, сказа́ть (Шевч.)];
3) (
великор. эпическая песня о подвигах богатырей) ду́ма, билі́на.
Было́е – мину́ле, коли́шнє, бува́льщина, били́ця, мину́вшина, старовина́. [Дали́ га́рно змальо́ваний о́браз бува́льщини рі́дного кра́ю (Єфр.)].
Быльбили́ця, бува́льщина, бува́ль (р. -ли).
Небыли́ца
1) (
чего не было, что не соответствует действительности) небува́льщина, небили́ця. [Розка́зує вся́кі небува́льщини (Київ)].
Быль и -ца – бува́льщина й небува́льщина, били́ця й небили́ця. [Пое́т тво́рчою фанта́зією уявля́є собі́ били́ці й небили́ці (Рада)];
2) (
вымысел) небили́ця, ви́гадка, ба́йка. [Бала́дою зве́ться таки́й епі́чний твір, в яко́му переважа́є ви́гадка, фанта́зія, небили́ця (Р. Край). Що ті лю́ди нерозу́мні се пле́щуть за небили́цю про княги́ню ту прекра́сну? (Федьк.). Ні про ко́го не склада́лось сті́льки байо́к, ви́гадок, як про Макара́ Мусі́йовича (Яворн.)].
-ца в лицах
а) (
сказка с картинками) ка́зка (ба́йка) з малю́нками;
б) (
выдумка) небили́ця, ви́гадка, (вздор) нісені́тниця;
в) бреху́н (-на́), бреху́ха;
см. Враль, -ли́ха;
3) (
сплетня) небили́ця, (клевета) на́клеп (-пу).
Взводить, вмести (всклепать) -цу на кого – вига́дувати, ви́гадати небили́цю про (на) ко́го, клепа́ти, наклепа́ти на ко́го. [Тепе́р-же я, голу́бчику, віддячу́ тобі́ за всі твої́ малюва́ння та небили́ці, що вига́дував на нас, чорті́в! (Гоголь)];
4) (
вздор) небили́ця, нісені́тниця.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Быльбили́ця, -ці, бува́льщина, -ни.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Небылица
• Быль и небылица
– бувальщина і небилиця; бувальщина й небувальщина; билиця й небилиця.
• Небылица в лицах
(разг. шутл.) – небилиця (вигадка, нісенітниця); казка (байка) з малюнками.
• Он говорит небылицы
– він каже небилиці (небувальщину); у нього на вербі груші ростуть, а на осицікислиці; він сон рябої кобили (сірої) розказує.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Били́ця
3)
быль, былье;
2)
растение.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Били́ця, -ці, ж.
1) Быль. былое.
Бо се не казка, а билиця, або бувальщина, сказать. Шевч.
2)
= Билина. Інших била палицов, мене с била билицов. Гол. L 211.
Бува́льщина, -ни, ж. Былое, быль. Бо се не казка, а билиця, або бувальщина сказать. Шевч. Моє діло — бувальщину згадувати. Г. Барв. 19.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Artemisia campestris L.поли́н-не́хворощ; не́хворощ (Сл; Вх, Вл, Пс, Жл, Ум, Ів, Mk, Ос, СмЗАГ), не́хворощ безво́нна (Мл), нехворощ линь (Вх1), не́хворощ полева́ (Мл), поли́н польови́й (Ру); барлі́й (ВхВЛ), барля́н (ВхВЛ), билиця (Пс), биль чорна (Вх7ЛМ), біждерев (ВхДС), бі́ждерево (Вх7, См, КобВЛ, ГЦ, ЗК), біжмо (MkДС), Бо́же де́рево (Вх, Ан, СмСД, ВЛ, СЛ), божи́дерев ди́кий (Гв, Вх, Вх1ДС), ві́ники польові́ (Вл, Ан, СлСЛ), ві́нички (Ан, Ів, СмСЛ), ві́ниччя(є) (Вл, СмСД), вінчик (АнСЛ), деревей (АнСЛ), кро́кос (Вл), кукавки (АнПС), линь (НвВЛ), нефорощ(і) (Ан, Сл, ОсСТ), нефорощ білий степний (АнСЛ), нехвороста (ОсПД), нехворощ біла (ЧнСЛ), нехворощ непахуча (АнСЛ), не́хворощ чо́рна (Ан, Ів, ОсСД, СТ), нехвороща (Сл, ОсПД, ВЛ), нехворо́ща бі́ла (Го1, Ум, Ду, Ів, СлСЛ), нехвороща непахуча (Го1СЛ), полинь глуха (АнСЛ), чорнобиль (Mk, СмСТ, ПД, ЛМ), чорно́бильник (LnСТ, ПЦ).
Artemisia vulgaris L.поли́н звича́йний (Ру, Оп), поли́н-чорно́биль; нехворощ чорнобиль (Вх1), чорно́биль (Сл; Hz, Вх, Рг1, Вл, Ан, Ln, Пс, Жл, Hl, Шм, Mj, Rs, Гр, Ду, Ів, Лс2, Ос, Ук, Он, Рм, МгЗАГ); бельни́к (СбПЦ), бельняк (СлПС), билина́ (Tl, МгЗК), билиця (См), биль чорна (Вх5ЛМ), бильни́к (Гр, ДуВЛ), білина (RsВЛ), білни́к (RsВЛ), біль чорний (НвВЛ), бур’ян (Ан, УмСТ), ві́ничник (См, СбСД), ві́ниччя (МгЗК), ві́ниччя бі́ле (Гр, СмДС), гірчни́к (МгЗК), забу́д(ь)ка (Рг1, Ан, Ос, ЯнаСД, СТ, СЛ), забу́дьки (Чн, Ан, Пс, Жл, Ів, Ос, СбСД, СЛ, ДС), забу́дьок (Ан, ГрСД), лябудка (Км), ма́хтинь (МгЗК), не́хворощ (Рг1, Пс, Кр, Ум, Дб, Ду, Ів, Сл, Mk, Ук, МгСД, ПД, СЛ, ЗК), не́хворо́ща (Ум, Ду, Ів, Сл), поли́м (МгЗК), поли́н (Рм, МгВЛ, ПЦ, ГЦ, ЗК), полин кінський (ОсПД), поли́ння (МгЗК), поли́нь (МгГЦ, ЗК), поли́нь чо́рна (СбСД), полі́н (МгЗК), по́ло́н (МгЗК), по́лум (МгЗК), полю́н (МгЗК), ті́ло Бо́же (МгЗК), чорнибиля (Км), чорно́бил (Гр, ДуСД), чорноби́льник (Чн, Рг1, Ln, ДуСТ, СЛ), чорно́біл (Вх, Ср, Ан, Ян2, ДуСД, СТ, ВЛ), чорно́біль (Гв, Чн, Нв, Ан, Жл, Гр, Ду, Ів, Он, ЯнаСТ, ВЛ, СЛ, БО).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Быва́льщина = били́ця, бува́льщина, бува́ль. — Се не казка, а билиця або бувальщина, сказать. К. Ш.