Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «блукач»
Шукати «блукач» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БЛУДИ́ТЬ 2 ще ходи́ти блу́дом;
блудя́щий що блука́є тощо, заблу́каний, блука́ч, книжн. блука́лець, негат. шве́ндя, блудя́га, оказ. блу́да, прикм. блу́дни́й, мандрівни́й, рідко блудя́щий, образ. у блука́ннях;
ЗАБЛУДИ́ТЬСЯ ще зби́тися з доро́ги, втра́тити орієнтир;
заблуди́ться в трёх соснах заблука́ти на вла́сному подві́р’ї;
заблуди́вшийся і заблу́дший що заблука́в тощо, заблу́да, заблу́канець, прикм. заблу́каний, заблу́дний, заблу́длий, заблука́лий, ПЕРЕН. дезорієнто́ваний;
ПРИБЛУДИ́ТЬСЯ ще приблука́ти, заволокти́ся;
приблуди́вшийся приблу́длий, приблу́дний, приблу́да, ОКРЕМА УВАГА
БЛУЖДА́ТЬ ще ходи́ти манівця́ми, фаміл. мота́тися;
блуждать в потёмках слі́пати, блука́ти, як сліпи́й у лі́сі;
блужда́ющий = блудящий 2 тощо обходи́світ, оказ. гуля́йнога, прикм. бездо́мний, кочови́й, обходи́сві́тній, блукли́вий, /погляд/ перебі́гливий, шмигли́вий, розки́дливий, (про життя) на коле́сах, реконстр. тут-і-та́мний, (про радіохвилю) тех. „непропи́саний”, (про клітину) рухли́вий;
блуждающий взгляд перебі́гливий по́гляд, стил. перероб. зи́ркаючи очи́ма;
блуждающий во мра́ке блука́ч у мря́ці;
блуждающий нерв /блуждающая по́чка/ реконстр. бездо́мний нерв, бездо́мна ни́рка;
блуждающий ого́нь блу́дний вого́нь, мандрівний вого́нь, поет. блука́й-вого́нь;
блуждающая звезда́ мандрівна́ зоря́;
блуждающие жарт. тут-і-та́ми;
ме́тод блуждающих волн тех. ме́тод нашарува́ння хвиль.
БРОДИ́ТЬ (про руки) ще со́ватися, (про вино) ферментува́ти;
бродить в потёмках сліпува́ти;
бродить по све́ту волочи́тися світа́ми;
бродя́щий 1. що блука́є тощо, зви́клий /зму́шений/ блука́ти, шве́ндя, блука́ч див. ще блуждающий, 2. що ферменту́є тощо, здатний /призна́чений, ста́вши/ ферментува́ти, прикм. броди́льний, ферментува́льний;
ПЕРЕБРОДИ́ТЬ (про вино) ще ви́бродити, ви́шуміти;
переброди́вший ви́шумілий, ОКРЕМА УВАГА
СБИ́ТЬСЯ (з дороги) схи́бити, (з думки) зби́тися з пантели́ку;
сбиться со счёта загуби́ти лік;
сбиться с пути́ (морально) зби́тися на манівці́, піти́ слизьки́ми доро́гами;
сбиться с то́лку ще заморо́читись, загуби́ти ро́зум, зби́тися з пли́гу;
сбиться с че́стного пути́ ступи́ти на хистку́ кла́дку, ступи́ти на слизьку́ сте́жку;
сби́вший, сби́вшийся ОКРЕМА УВАГА сбившийся с доро́ги заблу́каний, заблука́лий, блука́ч.
СКИТА́ТЬСЯ ще ве́штатися, волоса́тися;
скита́ющийся що /мн. хто/ блука́є тощо, зви́клий блукати, мандро́ваний, охо́чий до ма́ндрів, блука́ч, блука́лець, мандрівни́к, обходи́світ, негат. перекотипо́ле, шве́ндя, тяга́ка, волоцю́га, фаміл. гула́йнога, прикм. мандрівни́й, обходи́сві́тній, (кіт) живомовн. походю́щий;
НАСКИТА́ТЬСЯ ще попове́штатися;
так наскитаться сті́льки світі́в з’ї́здити;
наскита́вшийся ОКРЕМА УВАГА

Запропонуйте свій переклад