Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей
Запропонувати свій переклад для «бронза»
Шукати «бронза» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Бро́нзабро́нза, бро́ндза (Шевч.).
Медь
1) мідь (
р. мі́ди, диал. вост. ме́ді). [Гуля́ли вони́ собі́ день як зо́лото, дру́гий як срі́бло, тре́тій як мідь, хоч і додо́му їдь (Номис)].
Белая медь – бі́ла мідь, манга́ймське зо́лото, принцмета́л (-лу).
Жёлтая медь – жо́вта мідь, мося́ж (-жу); срв. Лату́нь.
Зелёная медь, см. Бро́нза.
Колокольная медь – дзвонова́ мідь, спи[і]ж (-жу).
Красная медь – черво́на мідь, томба́к (-ку́).
Листовая медь – листова́ мідь.
Сернокислая медь, см. Ме́дный купорос. Уксуснокислая медь, см. II. Медя́нка 4.
Закись -ди – міди́стий о́кис (-су), недо́кис (піво́кис) мі́ди.
Окись -ди – міде́вий о́кис, одноо́кис мі́ди.
Перекись -ди – надо́кис мі́ди.
Медь торжественной латыни – мідь урочи́стої лати́ни;
2)
см. Ме́дные деньги (под Ме́дный);
3) (
медная посуда) мідя́ний по́суд (-ду).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БРО́НЗА ще дзвонова́ мідь.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Бронзабро́нза, -зи; -нзовый – бро́нзовий, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Артиллерийская бронза – гарма́тний спи́ж (-жу).
Бронза – спиж (-жу);
• б. аллюминиевая
– с. алюміні́йний;
• б. артиллерийская
– с. гарма́тний;
• б. вольфрамовая
– с. вольфрамо́вий;
• б. дамасковая
– с. дама́ський;
• б. зеркальная
– с. люстро́вий;
• б. колокольная
– с. дзвоно́вий;
• б. марганцовая
– с. мангано́вий;
• б. машинная
– с. машино́вий;
• б. пушечная, артиллерийская
– с. гарма́тний;
• б. фосфористая
– с. фосфори́стий.
Купроманган, бронза марганцевая – спиж мангани́стий.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

бро́нза бро́нза,-зи, спіж,-жу (стоп з міді і цини, а також інших металів)
б. алюми́ниевая бро́нза алюмі́нієва
б. бери́ллиевая бро́нза бери́лієва
б. ка́дмиевая бро́нза ка́дмієва
б. ма́гниевая бро́нза ма́гнієва
б. оловя́нистая бро́нза ци́нова, ста́нієва
б. подши́пниковая бро́нза вальни́ча
б. свинцо́вая бро́нза олив’я́на [плю́мбієва]
б. худо́жественная бро́нза худо́жня

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Бро́нзабронза;
бронзо́вий –
1)
бронзовый;
2)
смуглый.
Спиж, -жу
1)
бронза, медь, колокольный сплав;
2)
зарубка, углубление в куске дерева.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

бро́ндза, -дзи, -дзі і бро́нза, -зи

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Бро́ндза, -дзи, ж. Бронза. І майстрові дали кувать із брондзи кесаря. Шевч. 608.
Спиж, -жу, м.
1) Бронза, мѣдь, колокольный металлъ.
2) Зарубка, углубленіе, вырубленное въ кускѣ дерева. Шух. І. 87, 93.
3) Раст. Cornus sanguinea L. ЗЮЗО. I. 119.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Brassica napus L. subsp. napusріпа́к звича́йний (Мл, Сл); рапс (Ру; Рг1, Пс, Ум, Ів, Сл, Ук, ГбВЛ), ріпа́к (Ру; Сл, MkПД, ВЛ); бронза (ОсВЛ), ковза (ОсВЛ), орап (Сл), польза (СлВЛ), рапша (СлПС), ріпиця (Mk), свирі́па (Рг1, Ан, Пс, Ду, Ів, СмДС), суріпа (Сл), сурі́пиця (Рг1, Пс, Шм2, Ум, Ду, Ів). \ Сорти: ріпак дволітний (Вх6), р. літний (Сл), р. озимий (Сл), р. озимий олійний (Вх6), р. річний (Вх6), р. ярий (Сл).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Бро́нза = бро́нза, спиж. С. З. Ш.

Запропонуйте свій переклад