Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей
Запропонувати свій переклад для «броня»
Шукати «броня» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Бронь, броня́броня́, па́нцер.
Обшивать судно бро́ней – панцерува́ти.
Бр. у черепахи – черепо́к.
Ору́жие – збро́я, бро́ня, бронь (-ни), ору́жжя́, (военное) військове́ знаря́ддя.
Огнестрельное -жие – самопа́л, стрільба́, огни́ста стрільба́, грімка́ стрільба́, пальна́ збро́я.
Холодное -жие – січна́ збро́я.
С -жием (в руках) – ору́жно, збро́йно, (при -жии) при збро́ї.
К -жию! – до збро́ї! до бро́ни!
Во всеору́жии – при по́вній збро́ї.
Браться, взяться за -жие – бра́тися, взя́тися до збро́ї, става́ти, ста́ти до збро́ї.
Поднять -жие – зня́ти збро́ю про́ти ко́го.
Призывать к -жию – заклика́ти до збро́ї.
Сложить -жие – скла́сти, зложи́ти, зда́ти збро́ю.
Добыть что -жием и кровью – здобу́ти (чого́ и що) збро́йно і кро́в’ю.
Па́нцырь – па́нцер (-ра), бро́ня.
-цырь у черепахи – черепо́к (-пка́).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БРО́НЯ (резервування) живомовн. бронь.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Броня – па́нцер, -ру, бро́ня, -ні.
Панцырь – па́нцер, -ра, бро́ня, -ні; (у черепахи) черепо́к, -пка́.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Броня (панцырь) – па́нцер (-ра).
Панцырь, броня – па́нцер (-ра).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

броня́ па́нцер,-ра, па́нцир,-ра

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Бро́няброня, панцырь.
Па́нцер, -ерапанцырь, броня.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Броня (о местах, деньгах) – забезпе́чене (-ного); входить в состав трехпроцентной -ни – вхо́дити в забезпе́чені три відсо́тки.
Оружие – збро́я, бро́ня; о. военное – військо́ва́ збро́я; браться, взяться за оружие – бра́тися, взятися до збро́ї, става́ти, ста́ти до збро́ї; к оружию – до збро́ї, до бро́ні; ношение огнестрельного и холодного оружия без надлежащего разрешения воспрещено – заборо́нено ма́ти (носити) стрільну́ і січну́ збро́ю без нале́жного до́зволу; поднять оружие – зняти збро́ю про́ти ко́го, на ко́го; при оружии – озбро́єний, у збро́ї.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Бро́ня, -ні, ж. Оружіе, броня. Стор. М. Пр. 4. Хто тебе наділив конем і бронею? Стор. І. 75. Вивели йому коня в броні. Чуб. ІІІ. 296. До бро́ні! Къ оружію!
Па́нцер, -ра, м. Панцырь, броня. ЗОЮР. І. 159. Повкидала шляхта панцери й шишаки. К. Досв. 14.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Броня — па́нцер, -ра.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Бронь, броня = па́нцир.
Армату́ра = 1. збро́я, бро́ня, ришту́нок, ору́жжа. — Умер козак й тиха його мова, зостаєть ся кінь вороний та ясная зброя. н. п. — Воєнним риштунком готувати. Л. В. — Коні і риштунки повтрачали. С. 2. оздо́ба з гарма́т, рушни́ць та иншої зброї.
Ору́жіе = збро́я (С. Л.), бро́ня, бронь (С. Л.), припа́с, ору́жина (останні два вживають ся найбільш в знач. рушницї). — А Ярина дає зброю, на порозї стоя; Степан її надіває та плачуть обоє: і шаблюка, мов гадюка, й ратище — дрючина й самопал семипядений повис за плечима. К. Ш. — А всї козаки з війська йдуть мого пана зброю несуть. н. п. — Видає Павлюк унїверсали, взиваючи цїлий народ до зброї. Бар. О. — Кинувсь він до зброї, хотів зарубати. н. к. — Хто не має зброї, хай не йде в бої. н. пр. — Гей кинув ся та пан Сава до своєї зброї. н. п. — Окром меча, шаблї і иньшої ручної бронї. Ст. Л. — Блищить броня цареградська, шелом аж палає, а кінь його білогривий соколом ступає. Руд. — За иньшиї рани якою бронею желїзною. Ст. Л. — Без припасу не ходїть, бо там харцизи. н. о. — Подня́ть ору́жіе = взя́тись за збро́ю, до зброї ста́ти. — Положи́ть ору́жіе = зда́ти збро́ю. — Съ ору́жіемъ въ рука́хъ = ору́жно.

Запропонуйте свій переклад