Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «буквальный»
Шукати «буквальный» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Буква́льный – дослі́[о́]вний, буква́льний, літера́льний, досто́тний, досте́менний.
Литера́льно, -ра́льный, см. Буква́льно, -вальный.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

I. Перевод – (на другой язык) переклад; (действие) перекладання, перетовма́чування:
буквальный перевод – дослівний (буквальний) переклад;
вольный перевод – переспів;
не поддается переводу – не може бути перекладене, не надається до перекладу;
обратный перевод – зворотний переклад;
перевод на украинский язык – переклад українською мовою;
подстрочный перевод – підрядник, підрядний переклад.
[Переклади чужомовних творів, чи то літературних, чи наукових, для кожного народу являються важним культурним чинником, даючи можливість широким народним масам знайомитися з творами й працями людського духу, що в інших краях, у різних часах причинялися до ширення просвіти та підіймання загального рівня культури. Добрі переклади важних і впливових творів чужих літератур у кожного культурного народу, починаючи від старинних римлян, належали до підвалин власного письменства (І.Франко). У мовному мисленні сучасної української творчої інтеліґенції чимраз помітнішим стає рабське копіювання російських зразків, небажання відійти від дослівности. Колись Микола Куліш пустив крилату фразу про те, що українська нація, мовляв, складається з дядьків і перекладачів. Сьогоднішні «дядьки», говорячи суржиком, бодай вносять до нього елемент іронії. Натомість сучасні «перекладачі» не відходять і на крок від російського зразка. Вони воліють удатися до впровадження чужих словоформ краще, ніж дозволити собі «переклад», що відповідає значенням, але не формою (Ю.Шевельов). Український переклад від своїх початків мусив виконувати не так ознайомлювальну (освічені верстви добре читали іноземними мовами, неписьменний народ перекладів не потребував узагалі), як націєтворчу функцію (мова, якою перекладають Біблію й Шекспіра, вже не є «наріччям для хатнього вжитку») (М.Стріха). Зазвичай створенню самостійної літератури передує переклад, який є великим акушером літератур (Едмон Карі)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БУКВА́ЛЬНЫЙ ще дослі́вний.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Буквальный – буква́льний, -а, -е, досто́тний, -а, -е; -но – буква́льно, досто́тно.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Смысл – розуміння; значення; рація. Без смысла (делать) – безглуздо (робити). В смысле чего – щодо чого. В смысле – в розумінні. Смысл буквальный – дослівне розуміння. В буквальном смысле – буквально. В отрицательном смысле – негативно. В положительном смысле – позитивно. В широком смысле – широко розуміючи. В узком (тесном) смысле – вузько розуміючи. Смысл природный – простий розум. По смыслу (статьи) – за значенням (статті). Здравый смысл – здоровий розум. Смысл прямой, собственный – властиве розуміння. Нет смысла (так поступать) – нема рації (таке робити). Нет смысла (в этом решении) – немає глузду (в цій постанові). Извлекать смысл – з’ясовувати. Добраться до смысла – дорозумітися.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

буква́льный буква́льний, дослі́вний; прями́й

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Літера́льнийбуквальный.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Буквальный (о передаче) – до сло́ва, дослі́вний, буква́льний.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Літера́льний, -а, -е. Буквальный. Сл. Нік.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Буква́льный, но = досло́вний, досто́тний, достоме́нний; до сло́ва, доця́ти, досто́тно, достеме́нно.

Запропонуйте свій переклад