Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вы́глядеть
1) ма́ти ви́гляд.

Как он вы́глядит? – яки́й він ма́є ви́гляд?;
2) нагля́нути собі́ щось.
Высма́тривать, вы́смотреть
1)
см. Выгля́дывать;
2)
см. Вы́глядеть 2;
3) гляді́ти, нагляда́ти, нагле́[я́]діти, пильнува́ти, назира́ти, назори́ти, пантрува́ти, ви́пантрувати, визира́ти, ви́зирити, вигляда́ти, ви́глядіти що; (
осмотреть) видивля́тися, ви́дивитися в чо́му. [Вовк гу́сячий табу́нчик назори́в (Греб.). Пантру́є,— чи не мо́жна потягти́ чого́. Прибіга́є до костьо́ла, гляди́ть свою́ па́ні (Рудан.). Визира́ють до́брої наго́ди. Скрізь ми там ви́дивилися (Куліш)].
Притти чтобы вы́смотреть – прийти́ на ви́глядки, на пі́дгляди, на ро́згляди, на ви́зирки.
Высма́тривая – визира́ючи, ви́зирцем, ви́зирці;
4)
вы́смотреть, см. Вы́няньчить.
Вы́смотренный – ви́гляджений, ви́зорений, назо́рений, ви́няньчений.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЫ́ГЛЯДЕТЬ 1 ще пока́зуватись;
ужа́сно запу́щенно выглядеть світи́ти пу́сткою;
жа́лко выглядеть ма́ти бліди́й ви́гляд;
выглядящий що вигляда́є тощо, образ. на ви́гляд, з ви́гляду;
мо́лодо выглядящий молоди́й з ви́гляду.
ВЫГЛЯ́ДЫВАТЬ 2; ВЫ́ГЛЯДЕТЬ 1 ще ви́зирити.
ВЫ́ГЛЯДЕТЬ 2 ще пока́зуватися, фраз. здава́тися [Н. выглядит больны́м Н. здає́ться /пока́зується/ хво́рим];
выглядящий що /мн. хто/ ма́є ви́гляд;
облака́ вы́глядят к дождю́ хма́ри пока́зують на дощ.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Выглядеть
• Выглядеть все глаза
– видивити очі. [Поки сина ожениш — очі видивиш. Сл. Гр.]
• Выглядеть молодцом
(разг.) – мати молодецький вигляд: видаватися (виглядати) молодцем; такий молодець, що любо глянути.
Ферт
• Фертом ходить (глядеть, выглядеть…)
(разг.) – фертом (козирем, гоголем, півнем, лок. кокошем) ходити (дивитися…); ходити (дивитися…) як той ферт (козир, гоголь, півень, кокош); козирятися (хизуватися, кокошитися).

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Вигляда́ти, ви́глянути
1)
выглядывать, выглянуть;
2) кого –
ожидать, высматривать;
3) (
несов. в.) выглядеть.
До́бре вигляда́єш – хорошо выглядишь.
Спра́ва вигляда́є так – дело представляется в таком виде.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Вы́глядѣ́ть = 1. д. Выгля́дывать 3. 2. видава́ти ся, здава́ти ся. – Він на вигляд здаєть ся здоровий.