Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «вапнище»
Шукати «вапнище» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Карьер – кар’є́р (-ра), ко́пня;
• к. выработанный
– к. ви́браний;
• к. глинистый
– гли́нище;
• к. известковый
вапни́ще;
• к. каменный
– кам’яни́ще;
• к. меловой
– кре́йдище;
• к. песчаный
– піско́вище;
• к. соляной
– солони́ця;
• к. торфяной
– торфо́вище.
Копь – ко́пня;
• к. (рудник
) – копа́льня;
• к. золотая
– золотни́ще;
• к. известковая
вапни́ще;
• к. каменносоляная
– солони́ця;
• к. каменноугольная
– копа́льня кам’янову́гільна;
• к. песочная, песчаная
– піскови́ще;
• к. соляная
– солони́ця.

Запропонуйте свій переклад