Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пого́да
1) пого́да, (
хорошая) годи́на, ум. пого́донька, годи́нонька. [Годи́на була́ я́сна та ти́ха, як бо́жий день (Звин.)].
Хорошая -да – годи́на, пого́да, до́бра, хоро́ша годи́на, пого́да, годи́няний час, (гал.) вере́м’я. [Якби була́ годи́на, то тре́ба-б сі́но гребти́, а то дощі́ та дощі́ (Грінч.). Чи в пого́ду чи в сльо́ту, весе́лий іду́ на робо́ту (Чуб.). По сло́ті вере́м’я (Франко)].
В хорошую, в тёплую -ду – (за) до́брої, (за) те́плої годи́ни, за годи́ни. [До́брої годи́ни не приїзди́ла, а тепе́р куди́-ж його́ ї́хати (Васильк. п.). Улі́тку, за те́плої годи́ни, ви́йде на ву́лицю (Кониськ.)].
Благоприятная -да – погі́дна (пого́жа) годи́на, (полетье) полі́ття. [Не на вся́ке лі́то до́бре полі́ття].
Дурная, ненастная -да – него́да (ум. него́дка, него́донька), не́гідь (-годи), него́диця, него́ди (мн.), не́погідь (-годи), него́дяний час. [Пішли́ него́ди, уда́рили холоди́, – него́дяна о́сінь (Васильк. п.)].
Дождливая -да – дощова́ пого́да, (осенью) сльота́ и сльо́ти (мн.), плю́та.
Мокрая -да – мочли́ва пого́да, моква́, мокроте́ча.
Пасмурная -да – хма́рна пого́да, помра́ка, поте́мрява.
Сухая ветряная -да – сухові́триця.
Переменчивость -ды – мінли́вість пого́ди.
Какая теперь -да? – як тепе́р надво́рі?
-да установилась – на годи́ні ста́ло.
Стоит хорошая -да – на годи́ні стої́ть.
Была хорошая -да – стоя́ла годи́на, стоя́ло на годи́ні.
-да обещала быть хорошей – кла́лося (збира́лося) на годи́ну, заповіда́лася годи́на.
Наступать, наступить хорошей -де (проясняться) – безл. випого́джуватися, ви́погодитися, вигоди́нюватися, ви́годинитися, розпого́джуватися, розпого́дитися, розгоди́нюватися, розгоди́нитися, виясня́тися, ви́яснитися, на годи́ну кла́стися (збира́тися).
Прояснение -ды – розпого́да.
Наступить дурной -де (заненаститься) – занего́дитися, занепого́дитися.
Наступает дождливая -да – на дощ іде́ (кладе́ться, збира́ється, зано́ситься).
Наступила дождливая -да (задождило) – задощи́лося, засльоти́лося; сльо́ти взяли́ся.
Ждать у моря -ды – дожида́ти ма́рно;
2) него́да, бу́ря.
Срв. Непого́да.
Поднялась сильная -да – зняла́ся (схопи́лася; зчини́лася, зірва́лася) бу́ря.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ве́рем’япогода.
Кра́сне ве́рем’яхорошая погода, вёдро.
Кра́снийпрекрасный, красивый, хороший.
Кра́сна ді́вка – а) созвездие Девы; б) радуга; в) красавица-девушка.
Кра́сне ве́рем’явёдро, хорошая погода.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Вере́м’я, -м’я, с. Хорошая погода. Шух. І. 81. 189. По слоті верем’я. Фр. Пр. 146.

Запропонуйте свій переклад