Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 20 статей
Запропонувати свій переклад для «верстак»
Шукати «верстак» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Верста́к ткацкий – ва[е]рста́т (м. р.), ва[е]рста́ть (ж. р.) (р. -ти), кро́сна.
В. столярный – варста́т.
В. у бочаров – вісни́й стіле́ць.
В. у гребёнщиков – стру́жка.
Печа́тный
1) (
клеймёный) штампо́ваний, печа́тний, зна́чений. [Штампо́вана мі́рка];
2) друко́ваний, друка́рський.

-ный стан, станокверста́к друка́рський.
-ная буква – друко́вана, друка́рська лі́тера.
-ный лист – друко́ваний а́ркуш.
-ное дело – друка́рство, друка́рська спра́ва. [В старовину́ у нас ду́же коха́лися в друка́рстві, і ко́жне бі́льше мі́сто ма́ло свою́ друка́рню (Єфр.)].
Врёт как по -ному – бре́ше, мов з кни́жки вичи́тує. -ный двор, см. Печа́тня.
Пя́льцы
1)
см. Пя́ла;
2) (
рукод. верстак) п’я́льці (-ців) и п’я́льця (-лець), ум. п’я́лечка (-чок), кро́сна (-сен), (круглые) обича́йка. [Купи́ мені́, моя́ ма́ти, мальо́вані п’я́льці (Ром. п.). З п’я́лечок не встава́є, голочо́к не випуска́є (Грінч. III)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Верстак – варста́т, -ту, верста́т, -ту.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Верстак (ткацкий) – верста́т (-та);
в. бочарный – в. бонда́рський;
в. слесарный – в. слюса́рський;
в. столярный – в. столя́рський;
в. у гребенщиков – стру́жка.
Строгальный, -гательный – струга́льний;
• с. станок
– струга́лка, верста́к струга́льний;
• с.-долбежный
– струга́льно-довба́льний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

верста́к верста́к,-ка́ (устатковання для закріплення оброблювання ручним способом дерев’яних або металевих предметів), верста́т,-та (1. машина для обробляння деталей, матеріялів; 2. устатковання для ткання полотна, килимів ручним способом)
в. ме́дницкий верста́т [верста́к] мі́дницький
в. отде́лочный верста́т [верста́к] обро́бний
в. столя́рный верста́т [верста́к] столя́рний
в. шо́рный верста́т [верста́к] лима́рський
стано́к верста́т,-та
с. арматуроги́бочный верста́т арматурозгина́льний
с. балансиро́вочный верста́т балансува́льний
с. болторе́зный верста́т прогоничорі́зний
с. бурово́й верста́т свердлови́й
с. быстрохо́дный верста́т швидкохі́дний
с. вальценарезно́й верста́т вальценарізни́й
с. вальцешлифова́льный верста́т вальцешліфува́льний
с. винторе́зный верста́т ґвинторі́зний
с. волочи́льный верста́т протяга́льний
с. гайконарезно́й верста́т мутронарізни́й
с. гвозди́льный верста́т цвя́хови́й
с. гидравли́ческий верста́т гідравлі́чний
с. гонча́рный верста́т гонча́рський
с. гравирова́льный верста́т карбува́льний
с. деревострога́льный верста́т деревоструга́льний
с. для де́рева верста́к,-ка
с. дово́дочный верста́т викі́нчувальний
с. долбёжный верста́т довба́льний, довба́рка,-ки
с. дыропробивно́й верста́т діркопробивни́й
с. зато́чный верста́т зато́чувальний
с. зубообраба́тывающий верста́т зубообро́бний
с. калёвочный верста́т калюва́льний
с. калибро́вочный верста́т калібрува́льний
с. камнеобраба́тывающий верста́т каменеобро́бний
с. карусе́льный верста́т карусе́льний [крути́льний]
с.-кача́лка верста́т-хита́лка,-та-хита́лки, верста́т-го́йдалка,-та-го́йдалки
с. клепа́льный верста́т клепа́льний
с. консо́льно-фре́зерный верста́т консо́льно-фре́зерний
с. координа́тно-расто́чный верста́т координа́тно-розто́чний
с. копирова́льный верста́т копіюва́льний
с. лентопи́льный верста́т стрічкопи́льний
с. лентотка́цкий верста́т стрічкотка́цький
с. лесопи́льный верста́т тарта́цький
с. лущи́льный верста́т дра́льний, верста́т для лу́щення
с. металлообраба́тывающий верста́т металообро́бний
с. нака́точный верста́т нако́чувальний
с. намо́точный верста́т мота́льний
с. напи́лочный верста́т терпу́говий [напи́лковий]
с. нарезно́й верста́т нарізни́й
с. ножо́вочный верста́т ножі́вковий [пи́лковий]
с. опило́вочный верста́т опило́вувальний
с. печа́тный верста́т друка́рський
с. полирова́льный [полиро́вочный] верста́т полірува́льний
с. прецизио́нный верста́т прецизі́йний
с. проволоковолочи́льный верста́т дротопротяга́льний
с. пружинонави́вочный верста́т пружинонавива́льний
с. расто́чный верста́т розто́чувальний [розточни́й]
с. револьве́рный верста́т револьве́рний
с. резьбонарезно́й верста́т різенарізни́й
с. сверли́льный верста́т свердли́льний
с. столя́рный верста́т столя́рний
с. строга́льный верста́т струга́льний
с. типогра́фский верста́т друка́рський
с. тка́цкий верста́т тка́цький
с. тока́рно-винторе́зный верста́т тока́рно-ґвинторі́зний
с. тока́рно-долбёжный верста́т тока́рно-довба́льний
с. тока́рно-расто́чный верста́т тока́рно-розто́чувальний
с. точи́льный 1. верста́т гостри́льний (для гострення)
2. верста́т точи́льний (для обточування)
с. трансмиссио́нный верста́т трансмісі́йний
с. трубоги́бочный верста́т трубозгина́льний
с. универса́льно-шлифова́льный верста́т універса́льно-личкува́льний [-шліфува́льний]
с. универса́льный верста́т універса́льний (верстат, на якому обробляють різні за розмірами вироби й деталі)
с. фанерострога́льный верста́т форніроструга́льний
с. фре́зерный верста́т фре́зерний
с. фугова́льный верста́т фугува́льний
с. центрова́льный верста́т центрува́льний
с. циклева́льный верста́т циклюва́льний
с. шлифова́льный верста́т личкува́льний [шліфува́льний]
с. шпо́ночный верста́т плі́шковий [плішкоро́бний]
с. штампо́вочный верста́т штампува́льний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Варста́т, верста́тверстак, станок.
Верста́к, верста́т
1)
см. Варста́т;
2) (
гал.) рове́сник.
Цапо́к, -пка́
1)
козлик, козленок;
2)
верстак для строгания.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Верста́к, -ка, м. Ровесникъ. Шух. І. 32.
Обі́ручний, -а, -е. На двѣ, обѣ руки. Угор. — столе́ць. Верстакъ для строганія. Части: головач — доска, которая придерживаетъ, цапо́к — доска, которая подкладывается. Вх. Лем. 441.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Верстак — верста́т, -ту.
*Стол — стіл, стола́; С. верстак (для чистки винтовок) — стіл варста́т; С. поворотный — поворітни́й стіл; С. угломера — стіл кутомі́ра.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Верста́къ = верста́ть, верста́к, верста́т. С. Аф. З. (Частини: 1. стан (складаєть ся з 4-х стовпів і 2-х товстих поперечин, котрі зовуть ся ко́нї, 5-ти же́рток, 2-х навоїв (верхнїй і спіднїй) і ша́йди, на котрій дві підні́жки з байца́рками, де стоїть ткаля. 2. два ко́леса до верхнього і спіднього навою з цу́ґою, котрою здержуєть ся колесо, як навій накрутить ся. 3. ля́да, що нею ткаля прибива нитку, в нїй блят, через котрий проходить пряжа. 4. риґівни́цї дві, котрі прив’язують до спіднього навою.) Харьк. Чайч.
Стано́къ = варста́т (С. Жел.), верста́к (д. Верста́къ). — С. тка́цкій = верста́ть (С. Аф. З.), верста́тька (С. Аф.). — Частини його = бе́рдо (С. Ш.), бе́рда (С. Аф. — верхня частина, через котру проходить основа), стояки́ (кожний з 4-х стовпів, з котрих складаєть ся стан), крім того — ло́нки, покотїльця або ми́шки, жа́бки, шпару́ти, су́кало (частина для сукання) і д. під сл. Верста́къ, особливі — кро́сна, ткани́ця. — С. тока́рный = верста́к. — Частини його: заводити шпицї в обід — стелю́га, коле́сня, видовбувати дїрки в ступицї — столе́ць, довба́льня, для прихоплювання обода — ключ, обточувати ступицю — топорня́ (Сум. Ох.), тока́рня, виробляти шпицї — ослі́н, ослі́нчик (Сум. Ох.), для обточки шпиць, поперечина — ла́пка, рухомий осередок — кужі́вка, нерухомий — шти́ль, шпе́ник, для чистки дошок — ослїн, брусок в йому — ла́пка. — С. бо́ндарскій = стелю́га. — С. Пи́льный = д. Козлы́.С. точи́льный = точи́ло. С. Ш. — С. для трепа́нія конопли́ = бите́льня.
Верста́ть = 1. верста́ть, верста́к (друкарський станок). 2. рівня́ти. — Почав рівняти військо. — Не можна рівняти бідного з богатим. н. пр. 3. верста́ти (у друкарів — укладати в сторони або в стовпцї).
Инструме́нтъ, ты = струме́нт, спра́ва, справи́лля, начи́ння (С. Ж.), пристрі́й, припа́с. — (Бонда́рський): ковела́ (загинати обручі), натяга́ч і наби́вач (натягати і набивати обручі), зате́рач (вирізувати жолобки), ро́змір (замісць циркуля). — (Кова́льський): кова́дло, мо́лот (маленький) — однору́к, (що на йому чоботи підковують) — стоя́чка, (тримати або витяга́ти що) — клїщі, обце́ньки, ле́щата, (виробляти гвіздки) — гвозди́льня, (нарізувати шруби) — клуб, (підковувати чоботи) — стоя́чка. — (Колїсни́цький) : бга́льня (вигинати полози), води́ло (згинати обід), гладїй (виглажувати), ло́патень (провірчувати), на́рвина (держати обід зігнутим), натяга́ч (натягати обід на шпицї), писа́к (вирізувати), різе́ць (обточувати маточину), шми́га (рівняти). — (Коро́бницький): прибі́йниця (дощечка), заби́вня (кілочок), оби́ймиця. — (Кушнїрський): бі́лик (вичищати мезку), вершта́бина і пі́льга (натягати шкуру для вичинки), ключ (розтягати шкуру), ключови́к (вірьовка до сього ключа), штри́ха або штрихо́ль (вичищати шерсть), юхта́рка (вироблювати юхту), (дошка, на котрій розстилаєть ся шкура) — кобили́ця, (для очистки) — ска́фа. — (Тесля́рський): соки́ра, пи́лка, долото́, све́рдел, ришта́к (робити карунки), шпунд. — (Тка́цький): а) верста́ть (див. під сл. Верстакъ), б) мотови́ло, що на його мотають нитки, складаєть ся з ріжків та перехре́стя, в) виту́шка, щоб змотати пряжу на клубки, стоїть на стільчикові, у його вроблений што́мпель, на котрому навхрест два бильця, накінцї їх ко́ники, що на їх надївають півміток, г) осні́вниця, на котрій робить ся основа, вона складаєть ся з ря́ми з кіло́чками, д) пря́дка, складаєть ся з сті́льчика на ніжках, під ним підні́жок, до його прироблено цига́нку, вона другим кінцем чіпляє за верете́но, на стільчику два сто́впчики, між їх ко́лесо, на передньому стовпчику сволочо́к, на кінцї котрого третїй стовпчик, в котрому шкурато́к з дїрочкою, де друге верхнє верете́но, а на йому ви́лка з крючками, потім ска́лка та колїсце́, на котрих шнур, е) ши́нка — дощечка, котрою перекладають нитки в основі, ж) вороти́ло, котрим навивають основу. — (Шевський): клеса́чка (рівняти зморшки), книп, книпе́ць (ніж шевський), копи́л (колодка, на котру натягаєть ся чобіт), крючо́к (дощечка загнута, щоб витягати шкуру), натира́чка або товкма́чка (рівняти закаблуки), обцяни́к (кілочок, котрим забиваєть ся колодка, коли на нїй чобіт), писа́чка (паличка, що нею рисують підошви), прави́ло і стріли́ця (виправляти халяви), ра́шкуль і терпу́г (стирати гвіздки в чоботї), сморщи́на дощечка, котру вставляють в передок чобота, коли він на колодцї), шва́рок, (каміньчик, що ним розглажують закаблуки), ши́ло і шва́йка (проколювати дїрочки), крамни́ця (дошка, що на їй ріжуть ремінь). — (Хірурги́чний): штри́кавка (для проколювання), мацови́лка, про́тичка (д. Зондъ). — (Розмаїтий): виверта́чка (що небудь вивертати), ке́льня (лопатка у мулярів), обце́ньки і рак (виймати гвіздки), копе́ць (довбати мед), пере́чистка (очищати коноплї від кострицї), пробі́й (пробивати дїрки), сїчка́рня (різати сїчку), шатківни́ця (сїкти капусту),. шпи́ця (знїмати кору з берези), щи́па́вка (зривати овощ.).
Наво́й = наві́й (д. під сл. Верста́къ).

Запропонуйте свій переклад