Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 28 статей
Запропонувати свій переклад для «виливок»
Шукати «виливок» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вы́кидыш – ви́кидень (р. -дня), ви́кидок (р. -дка), викидча́ (р. -ча́ти), недорі́д (р. -ро́ду); (ранний) ви́ливок (р. -вка), ви́брудок (р. -дка), уро́вище.
Иметь вы́кидыш – стеря́ти дити́ну, ски́нути дити́ну.
Производить (произвести) вы́кидыш – (з)роби́ти ви́кидень (або́рт), стра́чувати (стра́тити, потеря́ти) дитя́.
Вы́плавок
1) ви́топок (
р. -пку). [Ви́топок залі́за];
2) ви́ливок; (
р. -вку). [Ку́рка на́ша несе́ ви́ливки].
Вы́плывок
1) ви́ливок (ку́рячий);
2) ґу́ля, на́ріст (
р. -росту) на де́реві.
Голы́ш
1) го́лий, голя́[ю́]к;
2) (
бедняк) голя́к, го́лий, го́лик, голю́к, голи́ш, гольтіпа́ка, голодра́б, голодра́бець, голодра́нець, голоколі́нець (р. -нця), голоколі́нник, голоколі́нок, зли́день (р. -дня), злида́р (р. -ря́), злиде́нник;
3) (
камешек) га́лка, га́лька;
4) (
яйцо без скорлупы) ви́ливок;
5)
бот. (Salvia nutans) – ба́бка, бабки́, голи́ш.
Зо́лото – зо́лото, ум. золотце́, (в поэзии) зла́то, ум. злі́тце, зло́течко, (слав.) зла́то. [Зо́лото і в огні́ блищи́ть (Приказка). Єсть лю́ди на сві́ті срі́блом-зло́том ся́ють (Шевч.). Дружи́на, о́троки, наро́д круго́м його́ во зла́ті ся́ють (Шевч.)].
Жильное -то – жилове́ зо́лото.
Красное -то – черво́не зо́лото, че́рвінь (-іни).
Сусальное -то – сухозлі́тка, шуми́ха, позоло́тка, позлі́тка.
Самородное -то – саморі́дне зо́лото.
Чистое -то – щи́ре (чи́сте) зо́лото.
Из чистого -та – щирозолоти́й, сутозолоти́й, (в поэзии) щирозло́тий, сутозло́тий. [Щирозло́тий пе́рстень (Чуб. III). Черві́нці сутозло́ті (Драг.)].
-том шитый – зо́лотом гапто́ваний.
Сиять -том – ся́яти зо́лотом.
Сияющий -том – золотося́йний.
Блестеть, заблестеть как -то (-том) – золоті́ти, зазолоті́ти, зазолоти́тися.
Лить, плавить -то – ли́ти, топи́ти зо́лото.
Накладывать -то на что – сади́ти зо́лото на що.
Плющить -то – би́ти, плющи́ти зо́лото.
Слиток -тави́ливок зо́лота.
-то в слитках – зо́лото у ви́ливках.
Не всё то -то, что блестит – не все те зо́лото, що блищи́ть (Номис); (зап.) не все те зо́лото, що ся сві́тить.
Ценить что на вес -та – цінува́ти (шанува́ти) що як зо́лото.
Продавать на вес -та – продава́ти (ва́жити) на́че зо́лото.
Мяки́ш
1) (
бесскорлупн. яйцо) ви́ливок (-вка). [У на́шої ку́рки самі́ ви́ливки (Луб.)];
2) (
толстяк) гладу́н, товсту́н (-на́);
3)
-ши, см. Мягкоте́лые (под Мягкоте́лый 3).
Недоно́сок
1) (
недоразвитый физически) недоно́сок (-ска, общ. р.), (женск. пола ещё недоно́шениця), недо́рі́д (-ро́да), недо́рідок (-дка), (диал.) поро́н(ен)ник, (бранно, диал.) ви́пор(о)ток (-тка), (о ребёнке ещё) недоно́шена (нечасова́, не(в)часна́) дити́на, (о яйце и перен. о ребёнке) ви́ливок (-вка); (о животном, растении и перен.) недоно́сок. [Ах ти ви́портку пога́ний! (Липовеч.)];
2) (
об одежде, обуви) недоно́сок.
-ски – недоно́ски, (одежды) ви́носки (-ків), (обуви) шкарбани́ (-ні́в).
Отливокви́ливок (-вка). [Ви́ливок з гі́псу].

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СЛИ́ТОК ще ви́ливок.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Недоносок
1) недоно́сок, -ска;
2) (
о яйце) ви́ливок, -вка.
Отливокви́ливок, -вка.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Отливокви́ливок (-вка).
Штык (лопаты) – штих (-ха́);
• ш. (оружие
) – багне́т (-та);
• ш. (сырого чугуна
) – ви́ливок (-вка);
• ш.
(узел) – ґудзь (-дзя́).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

болва́нка 1. надрі́бок,-бка (загальна назва)
2. вили́ванець,-нця, ви́ливок,-вка (тільки литий)
отли́вка вилива́ння, відлива́ння; вилиття́, відлиття́; ви́ливок,-вка, литво́,-ва́ (виріб)
о. арми́рованная ви́ливок зармо́ваний
о. бесстержнева́я литво́ безстрижне́ве
о. восходя́щей струёй ви́ливок висхідно́ю струми́ною
о. дугова́я ви́ливок дугови́й
о. закалённая литво́ загарто́ване
о. коки́льная литво́ кокі́льне
о. оболо́чковая вилива́ння оболо́нкове
о. отбелённая литво́ відбі́лене
о. под давле́нием вилива́ння під ти́ском
о. стальна́я литво́ стале́ве
о. толстосте́нная ви́ливок грубості́нний; литво́ грубості́нне
о. труб вилива́ння труб
о. худо́жественная литво́ худо́жнє
о. це́льная ви́ливок суці́льний; литво́ суці́льне
о. центробе́жная вилива́ння відцентро́ве
о. чугу́нная литво́ чаву́нне, ви́ливок чаву́нний
сли́ток зли́вок,-вка, сто́пок,-пку, ви́ливо́к,-вка
штык 1. збр. штик,-ка́, багне́т,-та
2. мет. ви́ливок,-ка
3. штих,-ха́ (шар землі в глибину, який можна захопити лопатою)
ш. мета́лла ви́ливок мета́лу, вили́ванець,-нця

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ви́ливок, -вку
1)
жировое яйцо, голыш, литок;
2) (
о ребенке) изроныш, недоносок;
3)
выплавок, выплав, отливок;
4)
слиток.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ви́ливок, -вка, м. Яйцо, снесенное безъ скорлупы. Козел. у. Проклята курка виливки ллє, а нестись — не несеться.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Ви́ливок, -вка, м. *2) О ребенке: изроныш, недоносок.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Вы́плавокъ = ви́ливок. — Виливок залїза. — Курка знесла виливок. С. Аф.
Голы́шъ = 1. го́лий. — Голышо́мъ = го́лим, без оде́жі бу́ти. 2. голя́к, гольтїпа́ка, голи́ш, голодра́нець, голодра́бець, голоколїнок, голоколїнець, голошта́нько, безшта́нько, обі́дранець, оша́рпанець, злида́рь, харла́к, харпа́к, сїрома́ха. — Дайте сьому голишу хоч ложечку кулїшу, дайте сьому голоколїнку хоч хлїба шкоринку. н. п. — Чи пан чи князь, чи вбогий гольтїпака, у мене шана й честь усїм однака. К. Б. — Еней прочумав ся, проспав ся і голодрабцїв позбірав. Відкіль такі се гольтїпаки? Кот. — Як умре багатирь, то йде увесь мир, а як умре харлак, то тільки один дяк. н. пр. (Д. теж Бѣдня́га 1.). 3. га́лка (камінець круглий). 4. ви́ливок (яйце без шкарлупи). С. Аф. 5. рос. Salvia nutans L. = ба́бка, бабки́, голи́ш. С. Ан.
Недоно́сокъ = недоно́сок (С. Жел.), недоно́шена дити́на (С. Жел.), нечасне́, невчасне́, нечасна́ дити́на (Лев.), ви́ливок. — Швидче до попа, треба у віру увести, воно до вечера не доживе, бо родилось на 7-м місяцї — виливок. Кн.
Отли́вокъ = ви́ливок. — Виливок з ґіпсу.
Сли́токъ = зли́вок, ви́ливок. — Золота зливок червоних 27. Кіев. Ст.
Сно́сокъ = зно́сок (С. Аф.), ви́ливок. — Ось на те виливок, значить курка вже не нестиметься.
Чу́шка = 1. пі́дсвинок. — Як годований підсвинок. К. X. 2. зли́вок, ви́ливок (олива або чавуну). 3. цу́рка (д. Па́лка).
Яйцо́ = 1. яйце́, тупий кінець яйця — гу́зка, другий — но́сик, що випало з гнїзда — ви́валок, без шкарлупки — ви́ливок (С. Аф.), засижене — на́сїдок, зіпсоване — бовть (Лев.), бовто́к, бовту́н, бовтю́к, за́пороток (Ман.), останнє, найменше — знїсок, знїсочок (Ос.), що підкладаєть ся — по́клад, мн. покладки́, великодне, крашене — кра́шанка, розписане — пи́санка. — З десятка яєць двоє бовтюків. — Де той у Бо́га. Великдень, а він вже з крашанками. н. пр. 2. д. Ядро́ 3.

Запропонуйте свій переклад