Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «вильний»
Шукати «вильний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Изви́листый – зви́вистий, зви́вчастий, вильни́й, зало́мистий, колі́н(к)ува́тий, (по)кру́чений, закру́тькува́тий. [Попряму́йтеся ви, вильні́ дорі́женьки (Пісня). Колінува́та рі́чка (Сл. Гр.). Зало́мисті смужки́, – це гірські́ річки́ (Корол.). В до́вгому покру́ченому яру́ розки́нулось село́ Семи́гори (Н.-Лев.). Сте́жка кру́ченая (М. Вовч.)].
Изги́бистый
1) зало́мистий, криву́льчатий, кру́чений, покру́чений, вильни́й, колі́нкуватий, вилу́кува́тий;
срвн. Изви́листый. [Гей, попрямі́тесь вильні́ доріже́ньки (Пісня)];
2) гну́чий;
см. Изги́бчивый;
3)
см. Изворо́тливый.
Крюкова́тый – гакува́тий; (о письме) карлючкува́тий, закарлю́чкуватий, закарлю́чений; (о вышивке, орнаменте) криву́льчатий, (о пути) покарлю́чений, покру́чений, (извилистый) вильни́й. [Попряму́йтеся, вильні́ дорі́женьки (Пісня)].

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Извивистыйвильни́й;
• и. (о реке
) – колінува́тий.
Извилистый – покру́чений, вильни́й;
• и. (о реке
) – колінува́тий.
Изгибистый (извилистый) – покру́чений, вильни́й;
• и. (гибкий
) – гнучки́й.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Вильни́йвилой, вилявый, извилистый.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Вильни́й, -а́, -е́. Извилистый. Бильна річка. Екатериносл. г. Попрямуйтеся ви, вильні дороженьки, поправуйтеся ви лихі вороженьки. Балт. у.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Извилистыйвильни́й, покручений; И. дорогавильни́й шлях; И. река — колінкува́та рі́чка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Изви́вистый = криви́й, кру́чений, покру́чений (С. Л.), колїнкува́тий, вильни́й. — Покручена дорога. — На Днїпрі поріг Вильний. С. Л. Эв.
Изги́бистый = 1. криви́й, криву́льчатий, колїнкува́тий, кру́чений, покру́чений, вильний. (Д. Изви́вистый). 2. гнучки́й, гну́чий. — Мужича правда колюча, а панська на всї боки гнуча. н пр. 3. д. Изворо́тливый.

Запропонуйте свій переклад