Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «винниця»
Шукати «винниця» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Виноку́ренный и -ку́рный – ви́нницький, спи́ртяний.
-ный заводви́нниця, виноку́рня, горі́льня, ґура́льня, горільча́ний заво́д, спи́ртяний заво́д.
Виноку́рняви́нниця. См. Виноку́ренный завод.
I. Заво́д
1) (
производств. предприятие) (рус.) заво́д (-ду), (непривившийся неологизм) ви́робня.
-во́д альбуминный – альбуміна́рня; (винокуренный) ви́нниця, виноку́рня, гура́льня, горі́льня, (устар.) карава́н (-ну); (воскобойный) воскобі́йня, воскоби́тня, восколи́тня; воско́вий заво́д; (газовый) газо́вня; (горшечный) ганча́рня; (дегтярный) дігтя́рня, смоля́рня; (дрожжевой) дріжджа́рня; (железноплавильный, железоделательный) ру́дня, гама́рня; (для выделки жестяных изделий) бляха́рня; (кирпичный) цеге́льня; (кожевенный, дубильный) гарба́рня, чинба́рня; (для вычинки козлиных кож) хабата́рня, козлі́вня; (конский) кі́нський заво́д; (костеобжигательный) костопа́льня; (крахмальный) крохма́льня; (лесопильный) тарта́к, дра́чка, (рус.) лісопи́льня; (меднокотёльный) котля́рня; (металлоплавильн.) гама́рня; (мыловаренный) милова́рня; (пивоваренный) брова́рня, бро́ва́р (-ра́), (редко) пивова́рня; (пороховой) порохови́й заво́д, порохі́вня; (поташный) бу́да, пота́шня; (рафинадный) рафіна́рня; (рыбный, рыборазводный) риба́льня, забрі́д (-бро́ду), ґард, ри́бня; (сахарный) цукрова́рня, саха́рня; (свечной) свіч(к)а́рня; (селитренный) салітра́рня, бурти́ (-ті́в); (солеваренный) соля́рня; (стекольный) гу́та; (для гонки смолы) смоля́рня, майда́н; (сухарный) хлібосуша́рня, суха́рня; (уксусный) оцета́рня; (чугуннолитейный) лива́рня;
2) за́ві́д (-во́ду);
см. Поро́да. [Яко́го ба́тька, то такі́ й ді́ти – велему́дрого заво́ду (Мирн.)];
3) (
племенной рассадник) розплі́дник;
4)
тип. – пуск (-ку), на́клад (-ду), ві́дбі́й (-бо́ю), (руссизм) заво́д.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Завод – завод. Завод винокуренный – гуральня; винниця. Завод пивоваренный – броварня. Завод железный – рудня. Завод восковой – воскобойня. Завод дегтярный – дігтярня. Завод кожевенный – гарбарня. Сахарный завод – цукроварня. Бумажный завод – папірня. Завод лесопильный – тартак. Завод мыльный – миловарня; милярня. Завод кирпичный – цегельня. Поташный завод – буда. Завод силитренный – бурти. Стеклянный завод – гута. Завод металлоплавильный – гамарня.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ви́нниця
1)
винокурня;
2)
виноградник.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ви́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ви́нниця, -ці, ж.
1) Винокурня.
Міждо винниці і між броварниці пробіга. Мет. 414.
2) Виноградникъ. Угор.
3) Мн.
Ви́нниці, -ць. = Порічки. Шух. І. 109. Ум. Ви́нничка.
Ви́нничка, -ки, ж.
1) Ум. отъ
ви́нниця. Винничка — всьому половинничка, млиночок — усьому віночок. Ном. № 14017.
2) Жена винокура.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Ribes nigrum L.сморо́дина чо́рна (Сл, Ру, Оп; Чн, Ср, Ln, Hl, Шм, Шс, Ян4, Ос, Мс, ГбЗАГ); парічка смородюх (Вх1), порі́чка чо́рна (Мл; Ів, Сл, MkПД), явірниця смородина (Вх2); бузи́чка (МчПД), винниця чорна (Mk), грибі́злі (Мг2ЗК), ґоґе́ци (Мг2ЗК), опорички (RsВЛ), пантеро́лі (Мг2ЗК), пожи́чки чо́рні (СбБО), пори́чки(а) (Ан, Вх7, Сл, ГбВЛ, ДС), пори́чки чо́рні (ГбВЛ), порі́чка (Ан, Ук), порі́чки чо́рні (СбСД), пуза́нка (МоСТ), рі́бі́з(ґ)лі (Мг2, СбГЦ, ЗК), смород (Tl), сморо́да (Tl, Лс2ПС), сморо́дина (Ав, Жл, Мн2, Ум, Rs, Гр, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, Рм, Мс, Гб, Мг2ЗАГ), смородина дика (ОсСД), смородок (Гр), смородю́х (Гв, ЖлВЛ), чо́рні я́годи (МсСТ), чорну́шка (МсСТ).
Ribes rubrum L.порі́чки черво́ні (Сл, Оп; Ів, Mk), порі́чки звича́йні (Ру); по(а)рі́чка ви́нниця (Вх1, Вх6, Мл), по(а)річка красна (Вх1; Пс), сморо́дина звича́йна (Ру), сморо́дина черво́на (Ру, Оп; Mk, Ос, Мс, ГбСТ, ВЛ, ПЗ), явірниця винниця (Вх2); бо́ба (ОнБО), бози́чки (ГбДС), винни́ця (Вх, Жл, Вх1, СлЛМ), виннички (Вх3, Вх4, MkЛМ), вино турецьке (Вх7ЛМ), виногра́д дикий (Вх7БО), винце́ (Вх3, Вх7ДС, ЛМ), вишнівки (Mk), вінниці (Вх7ЛМ), віннички (Вх7ЛМ), єві́рни́ця (Вх7, Гр, Гб2ГЦ), квасанка (HlБУ), кендери́сов (ГдЗК), парє́чки (Лс2ПС), парі́чка (Жл), патара́йка (ОнБО), пожи́чка(и) (Mj, Мл, Гб, КобПД, ДС), пози́чки (Он, Гб, КобДС, БО, ГЦ), позічка (Рг), попорічка(и) (Вх, Вх7ВЛ), порє́чки (Лс2ПЦ), пориці (СлВЛ), пори́чки (ГбВЛ), порі́чки(а) (Гв, Во, Рг1, Ан, Жл, Вх3, Вх4, Шм2, Mj, Шс, Гр, Дб, Сл, Mk, Ук, Рм, ГбЗАГ), порі́чник (Вх7ВЛ), пупурі́чки (ГбДС), пурі́(и́)чки (Сл, Лс2, РмВЛ, ПЦ), путара́йки (Гр), путурайки́ (Вх, ОнДС, БО), сморо́дина (Ян4, МсСТ), смородина біла (Рг1СД), сморо́дина кра́сна (Во, Рг1, Ср, Ln, Шм, Шс, МсСТ), смородюх красний (ГвВЛ), спорички (Ан), споришки (Мн2, СлСД), спорі́чка (Жл, Ум), футурайки́ (ОнБО), шпори́шки (ГрСД), шпорі́чки (Ум), шпуришки (СлСД), яві́рни́ця(і) (Вх6, Вх7, КобГЦ, ЗК), ягода-винниця (Вх3).
Vitis vinifera L.виногра́д спра́вжній (Сл, Оп); виногра́д (Вх3; Чн, Рг1, Ср, Ln, Жл, Mj, Ум, Rs, Шс, Гр, Ян4, Ів, Гд, Mk, Ук, Мс, ГбЗАГ), виногра́д звича́йний (Вх1, Ру), виноград істий (Вх2, Вх6), виногра́д правди́вий (Мл); ви́нниця (Вх7ЗК), вино (Вх1, Дб, Mk), виногра́дець (ОнБО), віноград (Во), гро́зно (Гр), лоза́ (МсСТ), лоза́ ви́(і́)нна (Во, Вх7, Hl, MkБУ, ЗК), лоза виноградна (Шс, СлСТ), циці-ка́при (Пс).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Виноку́ренный заво́дъ, виноку́рня = виноку́рня, ви́нниця (С. З.), горі́льня, горілча́ний заво́д, гура́льня (Прав.), карава́н (Харьк.).