Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей
Запропонувати свій переклад для «виробня»
Шукати «виробня» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

I. Заво́д
1) (
производств. предприятие) (рус.) заво́д (-ду), (непривившийся неологизм) ви́робня.
-во́д альбуминный – альбуміна́рня; (винокуренный) ви́нниця, виноку́рня, гура́льня, горі́льня, (устар.) карава́н (-ну); (воскобойный) воскобі́йня, воскоби́тня, восколи́тня; воско́вий заво́д; (газовый) газо́вня; (горшечный) ганча́рня; (дегтярный) дігтя́рня, смоля́рня; (дрожжевой) дріжджа́рня; (железноплавильный, железоделательный) ру́дня, гама́рня; (для выделки жестяных изделий) бляха́рня; (кирпичный) цеге́льня; (кожевенный, дубильный) гарба́рня, чинба́рня; (для вычинки козлиных кож) хабата́рня, козлі́вня; (конский) кі́нський заво́д; (костеобжигательный) костопа́льня; (крахмальный) крохма́льня; (лесопильный) тарта́к, дра́чка, (рус.) лісопи́льня; (меднокотёльный) котля́рня; (металлоплавильн.) гама́рня; (мыловаренный) милова́рня; (пивоваренный) брова́рня, бро́ва́р (-ра́), (редко) пивова́рня; (пороховой) порохови́й заво́д, порохі́вня; (поташный) бу́да, пота́шня; (рафинадный) рафіна́рня; (рыбный, рыборазводный) риба́льня, забрі́д (-бро́ду), ґард, ри́бня; (сахарный) цукрова́рня, саха́рня; (свечной) свіч(к)а́рня; (селитренный) салітра́рня, бурти́ (-ті́в); (солеваренный) соля́рня; (стекольный) гу́та; (для гонки смолы) смоля́рня, майда́н; (сухарный) хлібосуша́рня, суха́рня; (уксусный) оцета́рня; (чугуннолитейный) лива́рня;
2) за́ві́д (-во́ду);
см. Поро́да. [Яко́го ба́тька, то такі́ й ді́ти – велему́дрого заво́ду (Мирн.)];
3) (
племенной рассадник) розплі́дник;
4)
тип. – пуск (-ку), на́клад (-ду), ві́дбі́й (-бо́ю), (руссизм) заво́д.
Изразцо́вый – ка́хе[о]льний, кахля́ни́й, кахльови́й.
-вый завод – ка́хельна виро́бня, кахе́льня.
-вая печь – гру́ба з ка́хлів, кахльова́ гру́ба.
-вый мастер – ка́хе́льник.
Кана́тный – коді́льний, кодо́ловий, линво́вий, кана́то́вий, кана́тний.
-ная фабрика – коді́льня, линві́вня, кана́тня (-ні) или кодо́лова (коді́льна), линво́ва, кана́то́ва виро́бня.
-ная мастерская – кодо́лова, линво́ва майсте́рня или просто моту́зня.
-ный плясу́н – кана́товий танцівни́к, танцю́ра на кодо́лі, на кана́ті.
Клеё́ночный – цера́тний.
-ная фабрика – цера́тна виро́бня, цера́тня (-ні).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Завод – заво́д, -ду, виро́бня; -вод часов – накру́чування годи́нника.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Заводвиро́бня;
• з. (часов.
мех.) – на́крут (-ту);
• з. автомобильный
– автомобіля́рня;
• з. алебастровый
– алябастра́рня;
• з. альбуминовый
– альбуміна́рня;
• з. бандажепрокатный
– шиновальця́рня;
• з. белильный
– біля́рня;
• з. бензольный
– бензолодестиля́рня;
• з. бессемеровский
– бесеме́рня;
• з. бочарный
– бочка́рня;
• з. брикетный
– брикета́рня;
• з. бутылочный
– пляшка́рня;
• з. винокуренный, водочный
– ґура́льня, горі́льня;
• з. восковой
– воскобі́йня;
• з. газовый
– газо́вня;
• з. гвоздильный
– цвяха́рня;
• з. горшечный
– ганча́рня;
• з. дегтярный
– дігтя́рня;
• з. деревообделочный
– деревообро́бня;
• з. динамостроительный
– динамобудівня́;
• з. джутовый
– джута́рня;
• з. доменный
– ру́дня;
• з. древотирочный
– деревоте́рня;
• з. дрожжевой
– дріжджа́рня;
• з. дубовых экстрактов
– дубоекстракто́вня;
• з. железоделательный
– ру́дня;
• з. железоплавильный
– залізото́пня;
• з. железопрокатный
– залізовальця́рня;
• з. жестяной
– бляха́рня;
• з. зеркальный
– люстра́рня;
• з. изразцовый
– кахля́рня;
• з. инструментальный
– струмента́рня;
• з. искуственного льда
– льода́рня;
• з. кабельный
– жильника́рня, кабля́рня;
• з. канатный
– кодола́рня, линва́рня, круті́ль (-те́ли);
• з. кафельный
– кахля́рня;
• з. кирпичный
– цеге́льня;
• з. клееваренный
– клеєва́рня;
• з. кожевенный
– чинба́рня;
• з. коксовый
– кокусува́льня;
• з. кораблестроительный
– корабля́рня, корабе́льня;
• з. крахмальный
– крохма́льня;
• з. ледоделательный
– льода́рня;
• з. лесообделочный
– лісообро́бня;
• з. лесопильный
– тарта́к (-ка́);
• з. литейный
– лива́рня;
• з. лудильный
– полу́дня;
• з. маслобойный
– олі́йня, олі́йниця;
• з. маслодельный
– масля́рня;
• з. машиностроительный
– машинобуді́вня;
• з. меднолитейный
– міделива́рня;
• з. медноплавильный
– мідето́пня;
• з. меднопрокатный
– мідевальця́рня;
• з. металлоплавильный
– металото́пня;
• з. металлургический
– металя́рня;
• з минеральных вод
– водогазо́вня;
• з. мыловаренный
– милова́рня;
• з. нефтеперегонный
– нафтодестиля́рня;
• з. обжигальный (руд
) – рудопа́льня;
• з. оружейный
– збро́йня;
• з. олифоваренный
– олієва́рня;
• з. пивоваренный
– брова́рня;
• з. пильный, лесопилка
– тарта́к (-ка́), пи́льня;
• з. плавильный
– топи́льня;
• з. плужный
– плуга́рня;
• з. пороховой
– пороха́рня;
• з. поташный
– пота́шня, бу́да;
• з. пробковый
– корка́рня;
• з. проволочно-лудильный
– дротополу́дня;
• з. проволочный
– дрота́рня;
• з. прокатный
– вальця́рня;
• з. протезный
– протеза́рня;
• з. рафинадный
– цукрорафіна́рня;
• з. ректификационный
– ректифіка́тня, рафіна́рня;
• з. рельсопрокатный
– рейковальця́рня;
• з. салотопенный
– салото́пня, салга́н (-ну́);
• з. (свекло)сахарный
– цукрова́рня;
• з. свечной
– свічка́рня;
• з. свинцовый
– олива́рня;
• з. селитренный
– салітра́рня;
• з. смолокуренный
– майда́н (-ну);
• смоля́рня; з. смолоперегонный
– смолодестиля́рня;
• з. содовый
– содовиро́бня;
• з. солеварный
– соля́рня;
• з. солодовенный
– солодо́вня;
• з. спиртовый, спиртоочистительный
– спирторектифіка́тня;
• з. сталелитейный
– сталелива́рня;
• з. сталеплавильный
– сталето́пня;
• з. стекольный
– гу́та;
• з. суперфосфатный
– суперфосфа́тня;
• з. сухарный
– суха́рня;
• з. толевый
– толя́рня;
• з. трубопрокатный
– трубовальця́рня;
• з. турбиностроительный
– турбінобуді́вня;
• з. уксусный
– оцета́рня;
• з. фарфоровый
– порцеляно́вня;
• з. фаянсовый
– фаянсо́вня;
• з. хлебный
– хліба́рня;
• з. цементный
– цемента́рня;
• з. чернильный
– атрамента́рня;
• з. чугуннолитейный
– чавунолива́рня;
• з. чугунноплавильный
– чавуното́пня;
• з. шпалопропиточный
– злежненасо́чня;
• з. штамповочный
– штампува́льня.
Фабрика – фа́брика, виро́бня;
• ф. асфальтовая
– асфальта́рня;
• ф. багетная
– багета́рня;
• ф. бассонная
– галона́рня;
• ф. белильная
– бліхарня;
• ф. брикетная
– брикета́рня;
• ф. бумагопрядильная
– бавовнопря́дня;
• ф. бумажная
– папі́рня;
• ф. ватная
– вата́рня;
• ф. веревочная
– мотузя́рня, круті́ль (-тели);
• ф. войлочная
– повстя́рня;
• ф. гобеленная
– гобелена́рня;
• ф. гранильная
– гранува́льня, ф. гранува́льна;
• ф. деревообделочная
– деревообро́бня, ф. деревообро́бна;
• ф. джуто-прядильная
– джутопря́дня;
• ф. игрушек
– цяцька́рня;
• ф. карандашная
– олівця́рня;
• ф. карточная
– картя́рня;
• ф. колбасная
– ф. ковба́сна;
• ф. конвертная
– конверта́рня;
• ф. конфектная
– цукерка́рня, ф. цукерко́ва;
• ф. коробочная
– коробка́рня;
• ф. красильная
– фарбува́льня;
• ф. красочная
– фарба́рня;
• ф. льнопрядильная
– льонопря́дня;
• ф. махорочная
– махорка́рня;
• ф. мороженного
– моро́зивня;
• ф. мебельная
– мебля́рня;
• ф. ниточная
– нитка́рня;
• ф. обогатительная,
горн. – збага́чня;
• ф. обувная
– взуття́рня, ф. взуття́;
• ф. отделочная
– обро́бня;
• ф. папиросная
– цига́рня;
• ф. паркетная
– паркета́рня;
• ф. перчаточная
– рукави́чня;
• ф. писчебумажная
– папі́рня;
• ф. позументная
– брузумента́рня;
• ф. прядильная
– пря́дня, ф. пряди́льна;
• ф. пуговичная
– ґудзика́рня;
• ф. резиновая
– гума́рня;
• ф. ситцепечатная
– ситцевибі́йня;
• ф. спичечная
– сірника́рня;
• ф. суконная
– сукня́рня;
• ф. смазочных масел
– мастиловиро́бня;
• ф. табачная
– тютюна́рня, ф. тютюно́ва;
• ф. текстильная
– ф. тексти́льна, тексти́льня;
• ф. фланельная
– фанеля́рня, ф. фанеле́ва;
• ф. фанерная
– фарні́рня;
• ф. футлярная
– футля́рня, покрівця́рня;
• ф. хлопчато-бумажная
– ф. бавовня́на;
• ф. чулочная
– панчі́шня;
• ф. шерстянопрядильная, шерстопрядильня
– ф. вовнопря́дна, вовнопря́дня;
• ф. шерсточесальная
– вовночеса́льня;
• ф. шоколадная
– шокола́дня;
• ф. шпилечная
– шпилька́рня;
• ф. щеточная
– щітка́рня.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Бездействовать – не працюва́ти, не ді́яти; (о лицах) – нічо́го не робити, бу́ти нечинним, недійовим; завод -вуетвиро́бня стоїть, ваку́є; комиссия -вует – комі́сія нічо́го не ро́бить; машина -вует – машина гуляє; рабочая сила -вует – робо́ча сила гуляє.
Бывший (о времени, событии) – колишній, бу́лий; (состоявшийся, о заседании) – відбу́тий; б. в то время – тоді́шній; б. вот тогда-то – отоді́шній; б. до настоящего времени – дотепе́рішній; б. до того времени – дотогоча́сний; б. очень давно – ду́же да́вній, позаколишній; б. перед этим, до настоящего времени – дотепе́рішній; завод им. Затонского, -ший Карбониквиро́бня і́мени Зато́нського, колишній «Карбо́нік»; ранее -ший – передні́ший.
Двор
1) двір (
р. п. двора́, дво́ру), подві́р’я, надві́р’я; д. гостинный – купе́цький двір; д. задний – задві́рок (-рка); д. лесной – лісний склад, лісна́; д. монетный – монета́рня, моне́тна виро́бня; д. постоялый, заезжий – за́їзд (-ду), заїзний, постоялий двір; д. проходной – прохідний (на́скрізний) двір; д. таможенный – митниця, митна комо́ра; вход со двора, через двор – вхо́дити, увіхо́дити дворо́м;
2) (
экономич.) – господа́рство.
Действие
1) (
деяние) – ді́я, чин (-ну); (поступок) – учинок (-нку); -вия военные – воє́нні ді́ї (опера́ції); комитет -вия – коміте́т чину; круг -вия – о́бсяг робо́ти; образ -вия – поведі́нка, пово́дження, спо́сіб пово́дитися; оскорблять -вием – зневажа́ти чинно (чином, учинком); открыть -вие – поча́ти функціонува́ти (працюва́ти); происходит, -дило -вие – ді́ється, ді́ялось;
2) (
влияние) – вплив (-ву); (непосредственное воздействие) – ді́яння, поді́яння; оказывать, производить -вие – вплива́ти, вплинути, робити, зробити вплив, ді́яти, поді́яти на ко́го;
3) (
юрид.) – чин (-ну), ді́я: (о законе, актах) – чинність (-ности), сила; д. договора – чинність догово́ру; д. обратное – зворо́тна чинність, зворо́тна сила; д. правное – правочин (-ну); д. преступное – зло́чин (-ну), злочинство; д. судебное – судочин (-ну); д. юридическое – юридичний чин, юридична ді́я; вводить в -вие – надава́ти, нада́ти сили, чинности; в распространение -вия – на поширення чинности; щоб поширити чинність; закон входит в -вие – зако́н стає́ чинним; подводить под -вия закона – підво́дити, піддава́ти під чинність зако́ну;
4) (
театральн.) – ді́я, акт (-ту); во время -вия – під ча́с ді́ї; драма в трех -виях – дра́ма на три ді́ї (а́кти);
5) (
аппарата) – робо́та; время -вия на телефонной сети – час, коли працює телефо́нна сі́тка; завод в -виивиро́бня працює; машина в -вии – машина працює; открыть телефонное -вие – відкрити телефо́нне сполу́чення; приводить в -вие машину – приво́дити в рух, пуска́ти (в робо́ту) машину.
Завод
1) виро́бня
; з. бездействующий – нечинна, непраці́вна виро́бня; з. действующий – чинна, працівна́ виро́бня;
2) (
для размножения животных) – ста́дниця, розплі́дник (-ка); з. конский – кі́нська ста́дниця, конярня.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

заво́д, -во́ду (русизм) = виро́бня

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

Заводвиро́бня, -ні, 3. винокуренный — гура́льня, -ні; 3 кирпичный — цеге́льня, -ні; 3. кожевенный — чинба́рня, -ні; 3. лесопильный — тарта́к, -ка́; 3. орудийный — гарма́тна виро́бня; 3. оружейный — збро́йня; 3. пороховой — пороха́рня; 3. сахарный цукрова́рня, -ні; 3. стекляный — гу́та, -ти; 3. трубочный — запальнико́ва виро́бня.

Запропонуйте свій переклад