Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Малопроизводи́тельность – мала́ виро́бність, мала́ продукти́вність (-ности).
Производи́тельность – продукці́йність, виро́бність, витво́рність, вида́тність, виробна́ спромо́жність (-ости). [Продукці́йність (вида́тність) пра́ці].

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

производи́тельность продукти́вність,-ности, вида́тність,-ности, ви́робність,-ности
п. ка́жущаяся продукти́вність позі́рна
п. ма́ссовая продукти́вність ма́сова
п. маши́ны продукти́вність маши́ни
п. обору́дования продукти́вність обладна́ння
п. поле́зная продукти́вність кори́сна
п. расчётная продукти́вність розрахунко́ва
п. сме́нная продукти́вність змі́нна
п. су́точная продукти́вність добова́
п. труда́ продукти́вність пра́ці
п. часова́я продукти́вність годи́нна
п. шту́чная продукти́вність пошту́чна

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Виро́бністьпроизводительность.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Производительность – продукці́йність (-ности), виро́бність (-ности); (продуктивность) – продуктивність (-ности), вида́тність (-ности); п. машины – продукці́йність машини; п. труда – продуктивність, вда́тність пра́ці.