Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей
Запропонувати свій переклад для «вишуканий»
Шукати «вишуканий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Выи́скивать, вы́искать
1) вишу́кувати, ви́шукати, нашу́кувати, нашука́ти щось, дошу́куватися, дошука́тися чого́, ни́шпорити, ви́нишпорити щось, добира́ти, добра́ти. [Вся́кого спо́собу до то́го добира́в (Грінч.)];
2)
вы́искать многое – повизнахо́дити, повишу́кувати; (случай) шука́ти ока́зії.
Вы́исканныйви́шуканий, ви́нишпорений.
Выи́скиваемый – вишу́куваний.
Изы́сканный, прил.ви́шуканий, добі́рний, вибо́рний. [Ви́шукані о́брази (Єфр.). Добі́рне малюва́ння (Р. Край). Добі́рні ви́слови (Крим.). Він на́шого про́стого ї́сти не хо́че, йому́ тре́ба добі́рної ха́рчі (Звин.)].
-ный слог – добі́рний стиль, ви́шуканий стиль.
-ный вкус – (утончённый) ви́тончений смак, ви́шукані вподо́бання.
Изы́скивать, изыска́ть – (искать) вишу́кувати, ви́шукати що и чого́, (доходить) дохо́дити, дійти́ чого́, (исследовать) дослі́джувати, досліди́ти, дізнава́ти, дізна́ти що.
-ка́ть средства (деньги) на что – ви́шукати, здобу́ти за́соби (ко́шти) и за́собів (ко́штів) на що.
-ка́ть социальные законы – досліди́ти, дізна́ти соція́льні зако́ни. -вать, -ка́ть средства (способы) – добира́ти, ді[о]бра́ти спо́собу до чо́го. [Добра́ти спо́собу, як без ко́ней ї́здити (Кан. п.). Він усе́ клопота́вся, щоб тим лю́дям кра́ще жи́ти було́, і вся́кого спо́собу до то́го добира́в (Грінч.)].
-ка́ть удобный случай – ви́шукати слу́шну (до́бру) наго́ду.
Изы́сканный, прич.ви́шуканий, дослі́джений; прил. см. Изы́сканный.
-ться
1) вишу́куватися; дослі́джуватися; бу́ти ви́шуканим, дослі́дженим;
2) знахо́дитися, знайти́ся;
см. Найти́сь.
Прии́скивать, прииска́ть – пришу́кувати, пришука́ти, підшу́кувати, підшука́ти, вишу́кувати, ви́шукати кого́, що, чого́; прибира́ти, прибра́ти чого́ (напр., спо́собу яко́го); (путём расспросов) напи́тувати, напита́ти; (путём высматривания) нагляда́ти, гляді́ти, нагле́діти.
-ка́ть, см. ещё Найти́. [Пришука́в собі́ жі́нку до ми́сли. Гляді́ть собі́ кра́щої на́ймички (Коцюб.). Напита́в собі́ робо́ту].
-ка́ть кому место, комнату – під[при]шука́ти, знайти́ кому́ поса́ду, кімна́ту.
-вать, -ка́ть средства к пропитанию – під[ви]шу́кувати, під[ви́]шука́ти за́соби на прожи́ток.
Прии́сканный – пришу́каний, під[ви́]шу́каний, зна́йдений, напи́таний, нагле́джений.
У нас -кана железная руда – у нас зна́йдено залі́зну руду́.
-ться – при[під]шу́куватися, при[під]шука́тися, вишу́куватися, ви́шукатися, (сов.) знайти́ся.
-ка́лся мастер – знайшо́вся ма́йстер.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Тушённый, тушёный – тушкований:
тушённое мясо – тушковане м’ясо.
[В Карачали я сидів в ресторані «Вишуканий сад» під великою чинарою та їв приправлений чебрецем розкішний шашлик із тушкованими баклажанами (Олесь Кульчинський, перекл. О.Памука). Кім скучив за ласкавим дотиком м’якої грязюки між пальцями, йому набігав повен рот слини при згадці про баранину, тушковану з капустою на маслі, про рис, поцяткований запахущим кардамоном, і про рис із шафраном, часником і цибулею, про заборонені жирні солодощі з базару (Ю.Джугастрянська, перекл. Р.Кіплінґа). Що ж до Кановаса, який відав паперами, секретами і приватними справами свого хазяїна, — від нього на цю тему, як і на багато інших, почути можна було не більше, ніж від тушкованого язика з підливою (О.Лесько, перекл. А.Перес-Реверте)].
Обговорення статті
Фешенебельный – (англ.) фешенебельний, модний, стильний, вишуканий, елегантний, (ещё) розкішний, великосвітський, аристократичний.
[Не цілування по темних скверах, Не з мокрих прилавків березовий сік — Я ж тепер вся в фешенебельній скверні, Котрій наймення — «бальзаківський вік» (О.Забужко). Дар споглядання, а ним я володів тієї пори, був для мене всім — це дар, який виховує вже тому, що звернений на предметне, на все заманливо-повчальне, що тільки є у світі. Проте наскільки глибшими бувають збурені почуття, коли пожираєш очима не речі, а людей — можливість, щедро надана мені великим містом, точніше, фешенебельними кварталами, в яких я переважно провадив свої спостереження! (Р.Осадчук, перекл. Т.Мана). Лондон. Фешенебельний ресторан. Заходить чоловік у смокінгу, сідає за столик. Підходить офіціянт: — Що-небудь вип’єте? — Ні, дякую. Я раз попробував. Не сподобалось. — Тоді, може, сигару? — Ні. Раз попробував. Не сподобалось. Я взагалі тут сина чекаю. — Я так розумію, син у вас теж один?].
Обговорення статті
Щепетильный – (о человеке; с кем, по отношению к чему) педантичний, перебільшено (надмірно) точний, скрупульозний, (требовательный) вимогливий; (требующий осторожного, тактичного отношения) делікатний, дражливий, обачний, обережний; (мелочный, уст.) дріб’язковий; (уст., галантерейный) галантерейний, (парфюмерный, ещё) парфумерний; (изысканный, модный в одежде, уст.) ошатний, чепурний, вишуканий:
щепетильное отношение – скрупульозне ставлення, (острожное) обачне (обережне) ставлення;
щепетильные товары, уст. – галантерейні (парфумерні) товари;
щепетильный в денежных делах – педантичний (скрупульозний) у грошових справах;
щепетильный вопрос – делікатне (дражливе) питання;
щепетильный человек – педантична (вимоглива) людина; делікатна (дітклива, вразлива) людина; (мелочн.) дріб’язкова людина. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

РАФИНИ́РОВАННЫЙ укр. очи́щений, (смак) ви́шуканий.
ЭЛЕГА́НТНЫЙ ще елеґа́нтський, ви́тончений, ви́шуканий.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Изысканныйви́шуканий, добі́рний, -а, -е.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ви́шуканий
1)
выисканный;
2)
изысканный;
3)
вычурный.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ви́шуканий, -на, -не

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Ви́шуканий, -а, -е. 1) Выисканный.
2) Изысканный.
3) Вычурный.
Пан писар з вишуканими рухами оповів Тиховичеві, що він помічає у вині щось. Коцюб.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Изы́сканный = 1. ви́шуканий, вислїжений, ді́знаний, розві́даний. 2. вига́дливий.

Запропонуйте свій переклад