Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей
Запропонувати свій переклад для «виїмка»
Шукати «виїмка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Алько́в
1) алько́в (ви́їмка в стіні́, де стано́виться лі́жко);
2) ваньки́р, хати́нка (при вели́кій ха́ті).
Вы́емка и вы́ем
1) вийма́ння;
2) (
в одежде) ви́кот;
3) (
при обыске) ви́їмка;
4)
архит. – рівчачо́к, жолобо́к;
5) (
в земле) ви́їмка, вріз. [В залізни́чих врі́зах (Тутк.)].
Извлече́ние
1) (
действие), см. Извлека́ние;
2)
-ние из книги рукописи, доклада и т. п. – ви́тяг (-гу), ви́пис (-су), ви́писка, ви́їмка з кни́ги, з руко́пису, з до́повіди то-що. [Ви́писи (ви́писки) з стари́х літо́писів (Київ). По́дано й ви́їмки з обо́х части́н ціє́ї рукопи́сної збі́рки (Крим.). Ви́друкувано ви́тяг з до́сліду ки́ївської жандарме́рії (Доман.)];
3)
матем. -ние корней – добува́ння ко́ренів.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Выемкави́їмка, -ки, вийма́ння.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

паз 1. ґа́ра,-ри, жолобо́к,-бка́, рівча́к,-ка́ (вузька довга щілина між дошками, колодами
2. ви́їмка,-ки, гніздо́,-да́ (заглиблення в деталі, приладі, куди вставляють виступ іншої деталі)
п. кольцево́й гніздо́ кільце́ве
п. направля́ющий ґа́ра напрямна́
п. продо́льный ґа́ра поздо́вжня
п. ско́шенный ґа́ра ско́шена
п. фикси́рующий гніздо́ фіксува́льне
п. шпо́ночный гніздо́ плі́шкове

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ви́їмкавыемка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Алько́въ = 1. ви́їмка в стїнї, де становить ся ліжко. 2. валькір, ваньки́р. — Жид, видимо, злякав ся, бо шморгнув до ванькира і зараз запер за собою двері. Фр.
Вы́емка = 1. вийма́ння. 2. (в одежї) — ви́кот (С. Аф.), ви́різка, ви́тин (С. Пар.). — Керсетка з великим викотом. 3. трус (С. Л. Ш.), трусани́на, реви́зия. (Гал.). Власне такий трус, коли знайдено і забрано утїкача, чи злодїя, що переховував ся, або що небудь заборонене, покрадене або що. 4. (в будові) — жолобо́к, рівчачо́к. 5. (в землї) — ви́їмка.
Исключе́ніе = ви́лучка (С. Пар.), ви́їмок, ви́їмка (С. Пар. Жел. Г. Ог.), ви́няток (С. Жел.), ви́мик. — Исключе́ніе соста́вить = ви́нятись. — Тільки одна птиця винялась, що побила зьвірів. н. к. К. З. о Ю. Р.