Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Па́лец
1) (
часть кисти) па́лець (р. па́льця), пу́чка. [Зроби́ мені́ пе́рстень – золоту́ каблу́чку на сере́дню пу́чку].
Конец -ца на руке или на ноге – пу́чка, ум. пу́чечка. [Пу́чки на рука́х і на нога́х холонуть].
Большой -лец – вели́кий па́лець, палю́х, пуча́к, бе́цман.
Указательный -лец – вказівни́й па́лець, вказі́вець (-вця), пузвели́кий па́лець.
Средний -лец – сере́дній па́лець.
Безымянный -лец – підмізи́нний па́лець.
Меньшой -лец (мизинец) – мізи́нок (-нка), мізи́нний па́лець, мізи́нець (-нця), ум. мізи́нчик.
Остаток отрезанного -ца – ки́ко[і]ть (-ктя).
Знать как пять своих -цев – зна́ти як свої́ пять па́льців (пу́чок), як облу́пленого.
Считать по -цам – рахува́ти на па́льцях.
Смотреть на что сквозь -цы – крізь пу́чки (крізь па́льці), диви́тись на що.
-лец о -лец не ударит – пу́чкою не кивне́, ні за холо́дну во́ду (і за холо́дну во́ду) не ві́зьметься (при́йметься), ні кує́ ні ме́ле. [Ми й пу́чкою не кивну́ли, щоб да́ти ма́сам ви́хова́ння. Він тобі́ ні за холо́дну во́ду по хазя́йству. Він голова́ в гуртко́ві, пови́нен збира́ти чле́нів, а він ні кує́ ні ме́ле].
Шевелить, двигать -ми – руша́ти (сов. ру́шити) па́льцями, пу́чками.
Не имеющий одного или нескольких -цев – безпа́л(ь)ко, безпа́лок (-лка), безпа́лький (-ого);
2) (
в перчатке) напа́лок (-лка), напа́льок (-лька);
3) (
зубец в колесе) па́лець (-льця), зуб.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Палец – палець; (конец пальца) – пучка. Большой палец – великий палець. Указательный палец – вказівний палець; вказівець. Средний палец – середній палець. Безымянный палец – підмизинний палець. Мизинец – мизинок. Считать по пальцам – лічити на пальцях. Смотреть сквозь пальцы – дивитись на що крізь пучки, пальці. Пальцем не пошевелит – і пальцем не кивне; і за холодну воду не візьметься.