Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «включати»
Шукати «включати» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Включа́ть, включи́тьвключа́ти, включи́ти, вмика́ти; (сов.) увімкну́ти, заво́дити, заве́сти (в спи́сок, до спи́ску), зано́сити, зане́сти (в спи́сок, до спи́ску), запи́сувати, записа́ти; (содержать) замика́ти в со́бі.
-ать набор в типогр. – заключа́ти, слюсува́ти, (сов.) заслюсува́ти. [Спусти́ли набі́р на маши́ну, та ще не заслюсува́ли].
Вклю́ченный – заве́дений, зане́сений (до спи́ску), запи́саний.
Вклю́ченное (придаточное) предложение – увімкну́те ре́че́ння.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Включать
1) включа́ти, -ча́ю, -ча́єш;
2) (
в штат, список) запи́сувати, -сую, -суєш.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Включа́ть, ся, включи́ть = включа́ти, ся, залуча́ти, ся (С. Л.), вмика́ти, ся, включи́ти, залучи́ти.

Запропонуйте свій переклад