Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «выделение»
Шукати «выделение» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Выделе́ние
1) (
из семьи) ви́діл, ви́ділення, відділі́ння, ви́різнення, відрізні́ння, ви́лучення, (из наследства) ви́діл. [Ви́діл спа́дщини];
2) (
из стада) ви́лу́ка, вилуча́ння, сов. ви́лучення;
3) (
из среды чего) вирі́знювання, ви́різнення, відзнача́ння, відзначе́ння;
4)
в-ние лучшего зерна – чолкува́ння;
5)
в-ние пара, паров – парува́ння;
6)
в-ние мокроты, слюны и т. п. – відхі́д (р. -хо́ду), витіка́ння, слизі́ння (мн. слизо́ти), хим. ви́ділення.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Выдел, выделение
1) (
из чего) відрі́знення, ви́лучення, -ння;
2) (
указание особенно заметного) вирі́знювання, відзна́чення, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Выделение – вилуча́ння, ви́лучення;
• в.,
хим. – вив’язування, ви́в’язання;
• в. (газа
) – газува́ння;
• в. (пара
) – парува́ння.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

выделе́ние виділя́ння, вилуча́ння, виокре́млювання; ви́ділення, ви́лучення, виокре́млення
в. га́за ви́ділення га́зу, газува́ння
в. па́ра ви́ділення па́ри, парува́ння
в. эне́ргии ви́ділення ене́ргії

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Выделение
1) вирізнення, вилучення, вилука;
2) (
из хозяйства) – виділ (-лу);
3) (
на должность) – відзна́чення; необходимость -ния чего (средств) – потре́ба виділити що.

Запропонуйте свій переклад