Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 34 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вы́емка и вы́ем
1) вийма́ння;
2) (
в одежде) ви́кот;
3) (
при обыске) ви́їмка;
4)
архит. – рівчачо́к, жолобо́к;
5) (
в земле) ви́їмка, вріз. [В залізни́чих врі́зах (Тутк.)].
Канелю́ра, арх. – (выемка) канелю́ра, рівчачо́к (-чка́); соб. жолобки́ (в коло́нах).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЫ́ЕМКА (заглибина) ще паз, загли́блення, гніздо́, (невелика) щерби́на.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Выемка – ви́їмка, -ки, вийма́ння.
Раковина
1) ско́йка, -ки, черепа́шка, -ки, му́шля, -лі;
2) (
выемка в дереве) жолобо́к, -бка́, рівчачо́к, -чка́;
3) (
под краном) злива́льниця, -ці.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Выем, выемка (в земле) – ви́йма;
• в. (
процесс) – вийма́ння, вибира́ння;
• в. двухсторонняя
– в. двобі́чна;
• в. камерами
– в. ка́мерна;
• в. односторонняя
– в. однобі́чна;
• в. очистная,
горн. – в. по́вне, -на;
• в. подземная
– в. підзе́мна;
• в. поперечная
– в. попере́чна;
• в. слоями
– в. шарова́;
• в. сплошная
– в. поспі́льна;
• в. столбовая
– в. стовпова́.
Очистный – очисни́й;
• о., выемка,
горн. – по́вне вибира́ння;
• о. яма
– вичисна́ я́ма.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

вы́ем, вы́емка вийма́ння; вийняття́; ви́ямок,-мка, ви́ямка,-ки, влого́вина,-ни (місце)
вы́емка в желе́зе ви́жолобок,-бка
вы́емка в земле́ ви́коп,-пу
вы́емка кольцева́я ви́ямка кільце́ва

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ви́долобавыемка.
Ви́їмкавыемка.
Ви́ймаяма, выемка.
Вийма́ннявыемка, извлечение.
Ви́коп, -пу
1)
выемка;
2)
ископаемое.
Ви́кот, -ту – (в одежде) вырез, выемка.
Ви́крій, -рою
1)
выемка;
2)
вырезка, выкройка.
Ви́лім, -ломупролом, выемка.
Ви́різ, -зувырез, вырезка, выемка.
Жоло́бицяжелобок, выемка.
Загли́бинауглубление, выемка.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Выемка (конфискованное при обыске) – вийняток (-тку); (действие) – вийма́ння, вийняття, конфіска́ція; в. писем (из почтового ящика) производится – вийма́ють листи.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ви́кот, -ту, м. Вырѣзка, выемка (для воротника напр., въ одеждѣ). Аф. 330.
Жоло́биця, -ці, ж. Продолговатое углубленіе, желобокъ, выемка. Шух. І. 94.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Ви́долоба, -би, ж. Выемка. Сл. Тутк.
*Ви́коп, -пу, м.
1) Выемка (в земле). Сл. Дубр.
2) Ископаемое. Сл. Тутк.
*Ви́крій, -рою, м.
1) Вырезка, выкройка.
2) Выемка. Сл. Нік.
*Виріз, -зу, м. Вырез, выемка (в дереве, в металле). Сл. Дубр.
*Вріз, -зу, м. Выемка (ж.-д.), врез. Сл. Тутк.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Выем, выемка — вийма́ння, ви́йма, -ми; В. для защелки — ви́йма на за́щіпку; В. железнодорожная — залівни́ча ви́йма; В. кольцевой — кільце́ва ви́йма; В. суми — вийма́ння гроше́й.
*Железнодорожный — залізни́чий; Ж. ветка — залізни́чий рука́в; Ж. выемка — залізни́ча ви́йма; Ж. полк — залізни́чий полк; Ж. часть — залізни́ча частина.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Вы́емка = 1. вийма́ння. 2. (в одежї) — ви́кот (С. Аф.), ви́різка, ви́тин (С. Пар.). — Керсетка з великим викотом. 3. трус (С. Л. Ш.), трусани́на, реви́зия. (Гал.). Власне такий трус, коли знайдено і забрано утїкача, чи злодїя, що переховував ся, або що небудь заборонене, покрадене або що. 4. (в будові) — жолобо́к, рівчачо́к. 5. (в землї) — ви́їмка.
Проёмъ = 1. дїрка. 2. ви́кот, ви́різка, ви́тин (д. Вы́емка 2).

Запропонуйте свій переклад