Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «відходник»
Шукати «відходник» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кишка́
1)
анат. – ки́шка, мн. кишки́ (-шо́к), (двенадцатиперстная) дванадцятипа́ла ки́шка, двана́дцятка (Мед. Сл.), (тонкая) тонка́ ки́шка, (толстая) товста́ (гру́ба) ки́шка, (слепая) сліпа́ ки́шка, (подвздошная) крута́, клубова́ ки́шка (Мед. Сл.), (прямая) ку́тня ки́шка, кутня́чка, кутни́ця, відхо́дник (Мед. Сл.). [Хоч во́вна, аби ки́шка по́вна (Приказка)].
-ки вообще – тельбухи́, калюхи́ (-хі́в), скинбе́ї (-їв).
-ка для набивания колбас – ковба́сна ки́шка, ковбася́нка;
2) (
рукав при насосах, помпа) ки́шка. [З ки́шки поже́жу залива́ють (Харківщ., Звин.)].
Лезть из -шок, работая – з шку́ри лі́зти.
Надорвать -ки (работой, смехом) – кишки́ (животи́) порва́ти;
3)
-кою – ключе́м, ни́зкою, па́смом; см. Гусько́м.