Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Веща́тель
1) повіда́ч;
2) віщу́н.
Вещу́н
1) віщу́н, віщівни́к, віщува́тий (
р. -того);
2) (
переносно) во́рон, крук.
Карку́н, -нья
1) (
о брюзгливом человеке) кра́кало, ґди́ра, ги́ркало;
2) (
не к добру) краку́н (-на́), краку́нка, віщу́н, віщу́нка, віщівни́к, -ни́ця;
3) (
ворон) краку́н, крук (-ка́).
Предве́стник
1) прові́сник, передві́сник, вісту́н, ві́сник, вістови́к, вістівни́к (-ка́). [Вістовики́ бли́зького ра́нку (Куліш). Вістуни́ приго́д тяжки́х і сму́тку (М. Стар.). Прові́сники немину́чого націона́льного відро́дження (Єфр.)];
2) віщівни́к (-ка́), віщу́н (-на́);
см. Предвеща́тель.
Предвеща́тель, -ница – віщува́льник, віщува́льниця, провіща́льник, провіща́льниця, віщу́н (-на), віщу́нка, віщівни́к (-ка́), віщівни́ця.
Предсказа́тель – прові́сник, віщу́н, віщува́тий (-того); метеор. завба́чник (-ка).
-ница – прові́сниця, віщу́нка, віщу́ха, віщува́та (-тої); метеор. завба́чниця (-ці).
Прорица́тель, -ницавіщу́н, віщу́нка и віщовни́ця, ворожби́т, воро́жка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Вещунвіщу́н, -на́; -нья – віщу́нка, -ки.
Предвестник – вісту́н, віщу́н, -на́; -ница – вісту́нка, віщу́нка, -ки.
Предсказатель – прові́сник, -ка, віщу́н, -на́; -ница – прові́сниця, -ці, віщу́нка, -ки.
Прорицательвіщу́н, -на; -ница – віщу́нка, -ки.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Віщу́н, -на́вещун, предвестник.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Віщу́н, -на́, м. Вѣщунъ, предсказатель. Не дуже довіряй своєму серцю: сей віщун часто обманює. Котл. НП. 365. Під бороною з залізними або осиковими зубцями можна виховать пса віщуна-ярчука. Ном. № 291.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Вѣ́щій = 1. ві́щий, віщу́н. 2. му́дрий, красномо́вний.
Вѣщу́нъ, вѣщу́нья = віщун (С. З.), віщовни́ця, воро́жбит, воро́жка. — Що мигають блискавицї, стогнуть сови віщовницї. н. п.
Предвѣ́стникъ = віщу́н (С. З. Л.), вісту́н. — Вістуни пригод тяжких і смутку. Ст. Г.
Предсказа́тель = віщу́н. С. Л.
Провозвѣсти́тель, провозвѣ́стникъ, ца = 1. віщу́н, проро́к, вісту́н (д. Предвѣ́стникъ і Предсказа́тель). 2. опові́стник, ця, вісту́н.
Прорица́тель, ница = віщу́н, віщовниця, воро́жбит, воро́жка (д. Вѣщу́нъ).