Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей
Запропонувати свій переклад для «гальмо»
Шукати «гальмо» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Из’я́н, Из’я́нец
1) (
убыток) шко́да, втра́та, ум. втра́тка; см. Убы́ток, Поте́ря;
2) (
недостаток, повреждение) ва́да, ум. ва́дка; (порок, порча) ґа́нджа и га́нжа, ґанч (-чи, ж. р. и -чу, м. р.), ґандж (-джи), (реже) гань (-ни), щерб (-бу), щерби́на, (зап.) ска́за, диалект.: швару́нок (-нку), з’яна́ (ззяна́), гальмо́; (в ткани) бли[е]зно́ (-на́), бли[е]зна́ (-ни́), сказ (-зу). [Недо́брий, ка́жеш, борщ? А яка́-ж йому́ (у него) ва́да? (Звин.). Щось ду́же де́шево він продає́ ту́ю сви́ту, пе́вне єсть яка́сь ґа́нджа (Звин.). Я не мо́жу того́ вола́ купи́ти, бо ма́є в нога́х вели́кий ґанч (Верхр.). У коро́ви нема́ нія́кої ґа́нчі (Кан. п.). Бува́ють лю́ди з приро́дженою га́нжею (Н.-Лев.). Вся ти га́рна, моя́ ми́ла, нема́ в тобі́ ска́зи (Пісня Пісень). На́че дзе́ркало без ска́зи (Франко). Зна́єте ви, у яко́му та́лярі яки́й щерб (М. Вовч.). Ото́ ті́льки їй (коня́ці) і ззяна́, що хвіст тро́хи коро́ткий (Новом. п.)].
С -ном – з ґа́нджею, з ва́дою, ґанджови́тий, (диал.) зя[е]нни́й. [Ця коня́ка зянна́ (Кат. п. Яворн.)].
Иметь из’я́н – ма́ти ва́ду, ґа́нджу, ґанджува́ти, ґанчува́ти на що. [Ґанчу́є на но́гу коби́ла (Кан. п.)].
Коло́дочный, см. Коло́дковый 1 и 2.
-ная мастерская – копиля́рня, колодка́рня.
-ный тормоз – колодко́ва га́льма, -ве гальмо́.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Тормозгальмо, гальма:
на тормозах – на гальмах;
отдать тормоза – відпустити гальма, розгальмувати;
спускать на тормозах – спускати на гальмах.
[Гладкі куцохвості коні-ломовики хекали парою. Ковані хури з гальмами в передках стугоніли важкими колесами по вкоченій дорозі (Гр.Тютюнник). Унизу повискували гальмами машини, дратуючи Домовика, деренчали об дроти антени тролейбусів, їдкий чад бензину, асфальту, гуми, пригнічений до людського мурашника туманом, все гостріше збриджувався йому (В.Дрозд). Два вози з манаттям і дітьми зупинилися на горі. Спускатися вниз було небезпечно, колеса не витримали б ні на яких гальмах (Р.Андріяшик). Втім, про швидкість уже не було й мови, сталось таке, що я похолов і вдарив по гальмах (В.Шкляр). Легке шурхотіння, виск гальм (О.Ульяненко). Але назагал люди адаптувалися вже й до цієї трагедії. І якщо у 2000-му ще обурювались, 2001-й увесь пройшов під знаком протестів, то тепер уже дивляться без емоцій, що й дасть прокуратурі можливість замотати цю справу, заплутати і спустити на гальмах (Л.Костенко). Із кахканням і рохканням автобус «С» пискнув гальмами і зупинився біля притихлого тротуару (Ярослав Коваль, Юрій Лисенко, перекл. Ремона Кено). Мабуть, на дорозі ви помічали, що в мотоциклістів немає пасків безпеки, що водночас добре й погано. Добре, бо ніхто не хоче злетіти з дороги, прив’язаний до двохсот кілограмів гарячого металу. Погано, бо під час екстреного гальмування мотоцикл зупиняється, а водій — ні. Останній далі рухається в північному напрямку, доки його геніталії не стукнуться об бензобак, а сльози не бризнуть з очей, заливаючи об’єкт, зіткненню з яким мали запобігти гальма (Ю.Костюк, перекл. перекл. Г.Лорі). На шляху найменшого опору зраджують і найсильніші гальма (С.Є.Лєц)].
Обговорення статті
Тормозок
1) (
рус., разг.) тормозок;
2) (
техн.) гальмо.
[Подаруємо на пам’ять колгоспові свій заступ, тормозки, ще й облігації і трудодні — на пам’ять, і ще на пам’ять — трирічні борги, і хай добавлять чи нехай відбавлять — не буде тут моєї і ноги (В.Стус). …згадав шахту: з покинутого забою витягували транспортер, задушне повітря сіріло крутою пилюкою, бригадники по одному рачкували вниз і вниз, обмотували зашморгом зламки, сигналили коногонкою і, пийнувши з фляги води, поправивши на поясі саморятувальника, плазували на ліктях під гору, ближче до вентиляції; здавалось, що сил бракує дождати свіжого вдиху, мить, хвилина і мозок спалахує спиртовим полум’ям, випалює з крові запах копченого сала, помідорів, часничини в тормозку під арочним кріпленням, сирий дух обаполів у вагонетці, бузковінь інею на стволі, коли кліть виривається на поверхню і протяг шарпає робу на грудях (Є.Пашковський)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПОМЕ́ХА ще пере́мішка, фраз. закови́ка. (у праці) гальмо́;
быть помехой образ. кі́сткою /кілко́м/ у го́рлі стоя́ти;
ПРЕПЯ́ТСТВИЕ фраз. гальмо́, закови́ка, перен. зага́та;
непреодоли́мое препя́тствие, фраз. (кита́йський) мур /стіна́/, прі́рва.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Тормозгальмо́, -ма́, га́льма, -ми; наложить тормоз – загальмува́ти, -му́ю, -му́єш; отпустить т. – розгальмува́ти, -му́ю.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Тормозгальмо́;
• т. автоматический
– г. автомати́чне;
• т. бездействующий
– г. нечи́нне;
• т. быстродействующий
– г. хуткочи́нне;
• т. винтовой
– г. ґвинтове́;
• т. воздушный
– г. повітряне́;
• т. гидравлический
– г. гідравлі́чне;
• т. двухкамерный
– г. двока́мерне;
• т. дисковый
– г. кружа́льне;
• т. дифференциальный
– г. диференція́льне;
• т. канатный
– г. коді́льне;
• т. клиновой
– г. клинове́;
• т. колодочный
– г. колодко́ве;
• т. конический
– г. коні́чне;
• т. крановый
– г. зводове́;
• т. крыльчатый
– г. крила́сте;
• т. ленточный
– г. пасове́;
• т. магнитный
– г. магне́тне;
• т. маневровый
– г. маневро́ве;
• т. механический
– г. механі́чне;
• т. многооборотно-ленточный
– г. многооберто́во-пасове́;
• т. нажимной
– г. натискне́;
• т. ножной
– г. ножне́;
• т. остановочный
– г. зупи́нне;
• т. паровой
– г. парове́;
• т. пластинчатый
– г. платівча́сте;
• т. пневматический
– г. повітряне́, пневмати́чне;
• т. предохранительный
– г. запобі́жне;
• т. регулировочный
– г. регулівне́;
• т. рельсовый (электрический
) – електрогальмо́ рейкове́;
• т. ручной
– г. ручне́;
• т. рычажный
– г. ва́жільне;
• т. салазочный
– г. полозко́ве;
• т. самодействующий
– г. самочи́нне, автомати́чне;
• т. тарелочный
– г. тарілча́сте;
• т. установительный
– г. устано́вне;
• т. соленоидный
– г. солено́їдне;
• т. спускной
– г. спускне́;
• т. стопорный
– г. сто́порне;
• т. фрикционный
– г. тертьове́;
• т. храповичный
– г. заскочко́ве;
• т. центробежный
– г. відосередко́ве;
• т. цепной
– г. ланцюго́ве;
• т. электрический
– електрогальмо́, г. електри́чне;
• т. электромагнитный
– г. електромагне́тне.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ва́куум ва́куум,-му, порожне́ча,-чі, порожня́,-ні́, поро́жнява,-ви
в.-аппара́т ва́куум-апара́т,-та
в.-балло́н ва́куум-бало́н,-на
в. высо́кий ва́куум висо́кий
в.-ка́мера ва́куум-ка́мера,-ри (камера, в яку поміщають якийсь матеріял, щоб вилучити з нього повітря, газ, воду тощо)
в.-насо́с ва́куум-по́мпа,-пи
в. ни́зкий ва́куум низьки́й
в. относи́тельный ва́куум відно́сний
в. парциа́льный ва́куум парція́льний
в. предвари́тельный ва́куум попере́дній [вхідни́й]
в.-пресс ва́куум-прес,-са
в.-регуля́тор ва́куум-регуля́тор,-ра
в. сверхвысо́кий ва́куум надвисо́кий
в.-суши́лка ва́куум-суша́рка,-ки
в.-то́рмоз ва́куум-гальмо́,-ма́
в.-фильтр ва́куум-фі́льтер,-тра
в.-эксика́тор ва́куум-ексика́тор,-ра, ва́ккум-вису́шник,-ка
то́рмоз гальмо́,-ма́
т. авари́йный гальмо́ аварі́йне [рятівне́]
т. автомати́ческий гальмо́ автомати́чне
т. аэродинами́ческий гальмо́ аеродинамі́чне
т. быстроде́йствующий гальмо́ швидкоді́йне
т. верёвочный гальмо́ мотузко́ве
т. возду́шный гальмо́ пові́тря́не
т. гидравли́ческий гальмо́ гідравлі́чне [ріди́нне]
т. гидродинами́ческий гальмо́ гідродинамі́чне
т. грузово́й гальмо́ ванта́жне
т. ди́сковый гальмо́ ди́скове [кружа́льне]
т. дифференциа́льный гальмо́ диференці́йне
т. ка́мерный гальмо́ ка́мерне
т. кана́тный гальмо́ ли́нвове
т. клиново́й гальмо́ кли́нове
т. коло́дочный гальмо́ коло́дкове
т. кони́ческий гальмо́ коні́чне [стіжко́ве]
т. коро́ткого замыка́ния гальмо́ коро́ткого замика́ння
т. кра́новый гальмо́ зводо́ве
т. ле́нточный гальмо́ стрічкове́
т. л. реверси́вный гальмо́ стрічкове́ реверси́вне
т. магни́тный гальмо́ магне́тне
т. ма́сляный гальмо́ олі́йне [оли́вне]
т. многоди́сковый гальмо́ багатоди́скове
т. нажимно́й гальмо́ натисне́
т. односторо́нний гальмо́ однобі́чне
т. осево́й гальмо́ осьове́
т. отка́та гальмо́ відко́чування
т. парово́й гальмо́ парове́
т. педа́льный гальмо́ педа́льне
т. пласти́нчатый гальмо́ пласти́нчасте [платі́вчасте]
т. ре́льсовый гальмо́ ре́йкове
т. ручно́й гальмо́ ручне́
т. рыча́жный гальмо́ ва́жільне
т. самоде́йствующий гальмо́ самоді́йне
т. самозатя́гивающийся гальмо́ самозатяжне́
т. саморегули́рующий гальмо́ саморегулюва́льне
т. сто́порный гальмо́ сто́порне
т. таре́лочный гальмо́ поли́чкове [тарі́лкове]
т. трансмиссио́нный гальмо́ трансмісі́йне
т. фрикцио́нный гальмо́ фрикці́йне [тертьове́]
т. храпови́чный гальмо́ заскочко́ве
т. центробе́жный гальмо́ відцентро́ве
т. цепно́й гальмо́ ланцюго́ве
т. шарни́рно-коло́дочный гальмо́ сугло́бово-коло́дкове
т. электровозду́шный гальмо́ електропові́тря́не
т. электромагни́тный гальмо́ електромагне́тне
т. электромехани́ческий гальмо́ електромехані́чне

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Га́льма, -ми, гальмо́, -ма́
1)
тормоз;
2)
задержка;
3)
из’ян.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

га́льма, -ми (ж. р.) і гальмо́, -ма́ (н. р.); га́льма, гальм, га́льмам

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Га́льма, -ми, ж. = Гальмо́ 1. Вітряк крутився, бо за гальму не зав’язаний був. Зміев. у.
Гальмо́, -ма́, с.
1) Тормозъ для остановки колеса экипажа, колеса мельницы (деревянныя дуги, сжимающія посредствомъ веревки мельничное колесо, когда надо остановить его) и пр.
2) Переносно: препятствіе, задержка.
3) Изъянъ.
А нічого собі шкапина, — без гальма, ні за що зганить. О. 1861. XI. Св. 49.
Га́мів, -мови, ж. = Гальмо. Желех.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Башмак — череви́к, -ка; Б. (наконечник на свае) — за́ківка, -ки; Б. кожанный — череви́к шкіряни́й; Б. тормазный — гальмови́й череви́к; Башмачный тормоз — череви́чне гальмо́.
*Тормозгальмо́, -ма́.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Башма́къ = 1. череви́к, здр. череви́чок, мн. череви́ки, череви́чки, з вірьо́вочками (для завязування) — воло́чані череви́ки, (з дуже дебелої шкури) – мо́ршнї, (особ. р. – щербаки́). — У чужий черевик ноги не не сажай. н. пр. — Коли б менї черевики, то пішла б я на музики. К. Ш. — Ніжка біла, невеличка, як з панського черевичка. н. п. 2. залїзний наконе́шник на па́лю, який забивають в твердий грунт. 3. по́лоз – деревя́ний під леміш для во́зки плу́га. 4. гальмо́, га́льма. С. Аф. — Нї, з сїєї гори так не з’їдемо, треба гальму накинути.
То́рмазъ = 1. га́льма, гальмо́ (С. Аф.), особливе — рак. — Наложи́ть, надѣ́ть то́рмазъ = загальмува́ти. — Отпусти́ть т. = розгальмува́ти. 2. підрізи. — Санки на підрізах.

Запропонуйте свій переклад