Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 39 статей
Запропонувати свій переклад для «городній»
Шукати «городній» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Мак, бот. Papaver somniferum L. – мак (-ку), мак горо́дній. [Маки́ процвіта́ють і бі́лим, і си́вим, і черво́ним кві́том (М. Вовч.). Сім рік ма́ку не роди́ло, проте́ го́лоду не було́ (Номис). Пироги́ з ма́ком].
Цветок, головка -ка, см. Ма́ковка.
Зерно -ка – мачи́на, мачи́нка, мачи́ночка, ма́ківка.
Мак-самосейка (Papaver orientale L.) – мак-самосі́й (-самосі́йка), мак-видю́к[х], зірка́тий (дірка́тий) мак, зірка́ч, дірка́ч, хруставе́ць (-вцю́).
Мак слепой (Papaver orientale L.) – сліпи́й мак, сліпа́к.
Мак водяной (водоросль Conferva bombycina) – жабу́р, жабури́ння, багови́ння, куши́р (-ру́), ря́ска. [Боло́то поржа́віло, від жабуру́ зеле́не (Греб.). Зеле́не жабури́ння укри́ло дно (Мирн.)].
Ма́точник
1)
анат. ovarium – яє́чник (-ка);
2) (
у растений) см. Ма́тка 6;
3) (
у пчёл) ма́точник (-ка); (клеточка для запирания пчел. матки) ма́точна клі́точка;
4) фо́рма;
см. Матри́ца;
5) (
строит.: две балки вдоль стен и матицы) трамки́ (-кі́в);
6)
бот. – а) см. Медо́вка;
б) (
Cirsium heterophyllum All.) осо́т (-ту) (різноли́стий);
в) (
Dracocephalum moldavicum L.) ма́точник (-ка) (горо́дній).
Молоча́й, бот.
1) (
Euphorbia Esula L.) молоча́й (-чаю́) (го́стрий), молоча́к, молочня́к (-ку́), вовчине́ць (-нцю́);
2) (
Chelidonium majus L.) чистоті́л (-лу), чи́стик, гле(ч)копа́р (-ру), глади́[у́]шник, розто́паш (-шу), сі́ре зі́лля, старовина́, староду́б (-бу), прозо́рник (-ку);
3) (
Sonchus arvensis L.) молоча́к (польови́й), гірча́к (-ку́), чо́ртове зі́лля, осо́[е́]т (-ту); (S. oleraceus L.) молоча́к (-ку́) (горо́дній), каки́ш (-шу́), суса́й (-саю́);
4)
см. Молоча́йник.
Огоро́дныйгоро́дній и горо́дний.
-ные овощи, -ная зелень – горо́дина, горо́довина́, грядовина́.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Огородныйгоро́дній, -я, -є.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Красивый
• Более красивый
– кращий; (іноді) гарніший.
• Красивее кого
– кращий (іноді гарніший) від (за) кого (ніж хто).
• Красив собой, лицом
– гарний (уродливий, красивий, красовитий) із себе; гарний (хороший) з лиця; на красу (на вроду) гарний.
• Красивый, как картина
– гарний, як (на)мальований (як написаний); гарний (красний, хороший), хоч малюй (хоч пиши).
• Не родись красив, а родись счастлив
– не родися красен (красний), а родися щас(т)тен (щасний). Пр. Не родись красивий, а родись щасливий (щасний). Пр. Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий. Пр. Не родись у платтячку, а родись у щастячку. Пр.
• Очень красивый, красивая
– дуже гарний (красний, уродливий), дуже гарна (красна, уродлива); гарнісінький, гарнісінька (гарнюсінький, гарнюсінька); (образн.) гарний, гарна, хоч води з лиця напийся; красний, красна, хоч цілуй (хоч малюй); гарний, гарна, хоч видивись; гарна, як маківка (як у лузі калина, як ягідка, як квітка гайова); красна (хороша), як квітка; красна (гарна), як мак городній (як мак у полі).
• Самый красивый
– найкращий (найгарніший, найуродливіший, найкрасовитіший, найкрасивіший).
• Становиться, стать более красивым, краше
– кращати, покращати; краси набратися, набиратися; гарніти, вигарніти (гарнішати, погарнішати).
• Такая красивая, что в окно глянет — конь прянет; на двор выйдет — три дня собаки лают
– як вигляне в вікно, то три дні собаки брешуть, а один як придивився, то й сказився. Пр.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

горо́дній, -ня, -нє; -ні, -ніх

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Горо́дний, -а, -е и горо́дній, -я, -є.
1) Огородный.
Благородний, як кабан городний. Ном. № 953. Польова картопля краща, ніж городня. НВолын. у. Гарне, як мак городній. Ном. № 8446.
2)
Горо́дня річ. Домашнее дѣло; весьма близко. Двадцять верстов — це городня річ! НВолын. у.
Молоча́й, -чаю́ и молочій, -чію, м. Раст. a) Euphorbia cyparissias, б) Е. Esula, в) Е. procera, г) Е. villosa, д) — степови́й. Е. nicaensis. ЗЮЗО. І. 122. е) Sonchus asper. Шух. І. 22, ж) — сви́нський, — горо́дній. Sonchus oleraceus. Шух. І. 22. Вх. Пч. І. 13. з) Sonchus arvensis L. ЗЮЗО. І. 171. См. Молочак, молочка.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Allium sativum L.часни́к горо́дній (Сл; Mk); лук чісник (Вх2), часни́к (Ру, Оп; Рг1, Ln, Пс, Жл, Мн2, Ум, Гр, Ян4, Дб, Ду, Ів, Сл, Гд, Mk, Ос, Ук, Он, Мс, ГбЗАГ), чісни́к (Вх1, Вх6; Жл, Сл, MkПД, ДС), чісни́к звича́йний (Мл), чісник сійний (Вх1); моска́ль(-ик) (Гр, Сл), устро́й (Ан, Mj, МсСТ, ПД), цеснок (ГбЛМ), часник зуб(к)овий (Сл), часно́к (Он, Мс, ГбСТ, БО, ЛМ), чесна́к (Вх7БО), чесни́к (Жл, Вх4, Mj, MkПД, БУ, ЛМ), чеснок (Гв, Hz, Рг1, Ср, Вх5, Hl, Шх, Mk, ОсСТ, ГЛ, БУ, ГЦ, ЛМ), чеснок дикий (АнСЛ), чисни́к (ГбДС), чісно́к (Сл, Mk, МсСТ, ПД, БУ), чосни́к (Ан, Жл, Mj, Rs, MkПД, ВЛ, БУ).
Amaranthus caudatus L.щири́ця хвоста́та (Мл, Ру, Оп); краса́ (Сл; Рг1, Пс, Ум, Ду, Ів); бура́чка (Лс2ПЦ), бурачки́ (Ан, RsВЛ, ПЦ, ПС), васильок городній красний (АнСД), кітяхи (RsВЛ), підсвекольник (Го1СЛ), плеть-трава (Ан), про́со декорати́вне (ПокВЛ), про́со ди́ке (Нв, Вх, Жл, ДуВЛ), про́со туре́цьке (Вх, Жл, Гр, Ду, СмПД, ДС), просо червоне (ОсВЛ), сопля індича (Го1, СлСЛ), хвіст лисій (ЗлСД), хвости́ лиси́чі (Ум, Ів, Сл), хвостики лисячі (АнСД), щир (Ан), щир черво́ний (Вх, ОсПД, ДС), щирець (Сл), щири́ця (Ан, Ів), щириця лисячий хвіст (КриСТ), щуриця (МлДС).
Angelica archangelica L.дя́гель ліка́рський; ду́дник ліка́рський (Сл), дя́гиль аптика́рський (Мл), єнгелик лікарський (Вх1); ангелик (СлСТ), ангеліка (Км), бальзан (ОсВЛ), блекіт (АнСЛ), блекота (АнСЛ), бодранка (Км), болиголов (АнСЛ), бугила (Мн2, СмСД), булиголова (ОсВЛ), буру́лька (МсСТ), бученє́ш (КобГЦ), бучера(е)ш (Км), бучери́ш (Км, КобГЦ), бучівни́к (КобГЦ), бучни́к (КобГЦ), бучури́ш (Км, КобГЦ), веретень (Чн, Го1СЛ), вох (Км), датель (Км), дегель (Mk), дегіль (HlБУ), дзе́нґ(г)ель (Рг1, Жл, Пс, Ум, Ів, Сл), дзінґель (RsВЛ), дигіль (См), ду́дка (Сл, МсСТ), ду́дошник (Ум, Ів, Сл, СмСТ), дури́ло (Гр, СмСД), дя́гель (Жл, Гр, Сл, Ук, МсСТ), дя́гиль (Гв, Ав, Чн, Рг1, Жл, Ум, Ів, Сл, MkСД, СЛ), дягиль аптечний (Шм), дяги(е)ль городній (Сл), дя́глиця (Сл, Mk, МсСТ), дятел (Mk), дятлиця (Км), єнгелик (Ав, АнСД), кашта́нчик польови́й (МсСТ), коровник (Го2СЛ), кукотина (Ан), купир (Км), люби́сток (МсСТ), мо́рква ди́ка (РмПЦ), мо́рква польова́ (РмПЦ), порянка (Км), путча (Чн, СлСЛ), пучки медвежі (Го2СЛ), пушка (Км), ре́ва (Ум, Ів), чотирегранник (СлСЛ), ягелик (Км), ягель (ОсПД), ягли́ця (Жл, Mk, СмПД), янгелок (См), яндєлик (Км).
Campanula rapunculus L.дзво́ники ріпча́сті (Ру, Оп); дзвіно́к городовий (Мл), дзво́ник горо́дній (Сл); звінки (Tl), звінок садовий (Mk), рапунцель (Чн, Го1СЛ), римщина́ (Жл), чобітки́ малі́ (Ан, Ду, Ів, СлСД).
Carum carvi L.кми́н звича́йний (Во, Ру, Оп); кмин (Сл; Рг1, Пс, Жл, Ум, Ів, Гд, Mk, Ос, Ук, Он, Пч, Гб, КобЗАГ), кмин польови́й (Вх1, Вх6, Мл), кминок (Вх3; Гв, Вх6, Сл, MkПД), кминок полевий (Вх2); ганус (СмСЛ), квінок (См), кеминьомг (См), кмен (Жл, Вх6, Mk, Он, ПчБО, ЗК), кменок (Км), кмень (MkБУ), кмин городній (ОсСД), кмино (Км), кминянка (ОсЛМ), кмін (Ан, Hl, Tl, Mj, Rs, Дб, Ів, Сл, Mk, Бк, Гб, КобПД, ВЛ, БУ, ГЦ, ЛМ), кмінок (Mk, ОсВЛ, ДС), кмінь (Км), кмон (ОсВЛ), отьмє́н (Лс2ПЦ), тимон (Км), тмин (Рг1, Кр, Шм2, Ум, Ів, Сл, УкСД), тмін (Ан, Rs, Сл, Mk, Лс2, Ос, КобСД, ПД, ВЛ, ПЦ, ГЦ), тмін волоський (Tl), томин (См), тьмин (ЧнСЛ), хмін (Сл), хріновиця (АнСД), цінці́пер (Гр, Ду), цмин (Ав, Вх1, Ум, Гр, Ду, Ів, Mk, УкСД), цмін (MkСД), цьмин (ОнБО), чмінь (СлПС), чорнушка (АнСЛ).
Cichorium endivia L.цико́рій горо́дній (Ру); ендивій (Оп), придорожник щербак (Вх1), цикорій справжній (Оп); ендивія (Mk), індівія (Сл), цико́рія (Ів), щербак (Во, Mk).
Cirsium oleraceum (L.) Scop.осо́т овоче́вий, осо́т-храбу́ст; осо́т горо́дній (Ру, Оп), осо́т жовтявий (Сл), осо́т клю́чник (Мл); гуман (ОсПД), клю́чник (Вх, Жл, Вх1БО), хра́бу́ст (Нв, Вл, Ан, Вх7, Сл, Mk, Ук, КобПД, ГЦ), хра(о)бу́ст жо́втий (Рг1, Пс, Мн, ДуСД), храбу́стя (Ук), храпусни́к (КобБО), храпуст (Сл), хробост (RsВЛ), хробошник (Tl), хробу́ст (Пс, Го2, Гр, Ду, Mk, СмСД, СЛ).
Consolida ajacis (L.) Schurсокирки́ садо́ві́ (Сл); острі́жка горо́дна (Вх6), сокирки Аякса (Оп), соки́рки Ая́ксові (Ру); андрієць (ВхДС), ненависник (ВхДС), но́ги соро́чі (ВхДС), острі́жка (Вх, Жл, Ум, Ду, ІвДС), разноцві́т (Вх, Рг1, Ср, Ln, Пс, ЖлСТ), разноцвітки (Го1СЛ), різноцві́т (Ум, Ів), синецві́т (Пс, Жл, Ум, Ів), синецвіт городній різноцвітній (АнСД), син(ь)ово́да (Вх, Жл, Вх6ВЛ), син(ь)оцві́т (Рг1, Ан, Hl, Ду, УкБУ), сіки́рки (Рг1, Пс, Жл, Mk), сокирки́ (Ан, Мн2, Шм, Гр, Ду, Ів, СлСД, СЛ), череви́чки (Ан, Ів, Сл).
Coronilla varia L.в’я́зіль барви́стий (Ру, Оп); в’язель пестрий (Во), ди́вань пе́стра (Вх1, Вх6, Мл; Жл), кучеря́вий горо́шок (Сл, Ру; Ан, Ів, Mk, Мс, МгСТ, ЗК); барабо́льки (МсСТ), би́кинь (МгЗК), б’язь (СбПД), вазє́ль (Лс2ПЦ), ви́ґа (СбДС), ви́ка ди́ка (СбСТ, ВЛ, ДС), вінок-горошок (Ан, MkСТ), в’язеле́ць (СбДС), в’я́зель (Ан, Сл, СбСД, СТ), в’язєль (Лс2ПЦ), в’я́зіль (Чн, Ан, Ln, Ян2, Ів, Сл, Мс, МгСД, СТ, СЛ, ЗК), в’я́зіль горо́дній (Ан, СбСТ, БО), в’я́зіль скорпіо́новий (МсСТ), в’язь ку́рина (МгЗК), гирча́к (МсСТ), гірча́к (Ан, Ян1, Ян2, Ян4, Сл, См, СбСД, СТ, ВЛ, СЛ), гірчак колінчастий (Км), головашник (АнСТ), горі́шина (Нв, СмСД, ВЛ), горішина́ души́ста (СбСТ), горо́х (МгЗК), горо́х ди́кий (МгГЦ, ЗК), горо́х ку́рячий (МгЗК), горо́х потя́чий (МгЗК), гороша́нка (МгЗК), гороша́нка ди́ка (СбЗК), горо́шок (Ан, Сл, Ос, Рм, Мс, Мг, СбЗАГ), горо́шок бі́лий (Ан, ІвСТ), горо́шок вере́б’ячий (СбПС), горошок вороблячий (НвВЛ), горо́шок гороби́ний (СбСД, СТ, ВЛ), горо́шок гороби́ний лісови́й (СбСД), горо́шок гороб’я́ний (СбЗК), горо́шок горо́б’ячий (Ан, Ів, СлСТ), горо́шок ди́кий (Ан, Мг, СбСТ, ПД, ВЛ, СЛ, ДС, ГЦ), горо́шок души́стий (МсСТ), горошок колінчатий (Сл), горо́шок котя́чий (МсСТ), горо́шок ми́шачий (СбСД), горо́шок паху́чий (Мс, СбСД, ЗК), горо́шок польови́й (Ан, Мс, СбСД, СТ, ПД, ВЛ, БО), горо́шок цвітни́й (Мс, СбСТ), горча́к (МсСТ), грабельки́ (Ан, СбСЛ, БО), дивань (НвДС), дя́тельник (Лс2ПЦ), іспарце́т (СбСД), ка́шка (Ум, Мл, См, Мг, СбСТ, ПД, ВЛ, ДС, ЗК), ки́ця (Км, МсСТ), кішка (Пс), кле́вер бі́лий (СбСЛ), клєваре́ць (Лс2ПЦ), комани́ця (МгЗК), комани́ця ди́ка (МгЗК), команічка (ГбЛМ), комини́ця (СбБУ), ко́ники (Лс2ПЦ), косни́к (СбПС), кошка (Рг1, Мн, MkПД), кудря́вчики (Км, МсСТ), ку́кіль (ПчЗК), кукі́льниця (Hl, МгБУ, ЗК), куку́ль (МгЗК), ла́пки котя́чі (МсСТ), люце́рка (СбПД), многоцві́т (Ан, СбСТ, СЛ), оро́х (МгЗК), паху́чка (МгЗК), пенцачо́к (КарДС), перелет хати (АнПС), переле́та (СбВЛ), пере́рва (КчБО), пере́стра́х (Жл, СбДС), пови́тиця (КчБО), рожочки (ОсПД), ромек (АнСД), рутва (АнСЛ), рябина польова (АнСЛ), самокє́(и́)ша (Шх, Ду, МгГЦ, ЗК), семисильник (ОсСД), сімдесят колінців (СлСТ), со́рок три колі́нця (МсСТ), струч польовий (Го2СЛ), стручки миш(ач)і (Ан, КмСЛ), топірник (Км), топорни́к (МгЗК), тра́вка (СбСЛ), фасольки́ (МгГЦ), чахотошна трава (АнСЛ), чі́чарка (МгЗК), я́звинь (МгЗК).
Cucumis sativus L.огіро́к горо́дній; огирок городний (Вх1), огирок звичайний (Вх6), огіро́к (Мл, Сл; Гв, Во, Рг1, Ан, Пс, Жл, Mj, Гр, Дб, Ду, Ів, Гд, Mk, Ук, Он, МсЗАГ), огіро́к посівни́й (Ру, Оп); во́гирок (ОнБО), во́гіро́к (Гр, Шл, МсСТ, ДС), воґурка (ГбЛМ), гиро́к (ГбПЗ), гіро́к (Ан, Гр, Ду, Ів, Сл, ГбВЛ), говіро́к (Лс1СД), гогіро́к (МсСТ), гоїро́к (Сл, Лс1, МсСД, СТ), гурки (Mj), гуро́к (Рг1, Ан, Пс, Rs, Дб, Ду, Сл, Лс2ВЛ, ПЦ), о́гиро́к (Жл, Mj, Ів, Mk, ОнПД, БО), огирок огородовий (Сл), огірки́ (Mj, Ос, МсЗАГ), огірці́ (МсСТ), огорок (HlБУ), огуре́ць (Рг1, Ср, Ан, Пс, Tl, Ян3, МсСТ), огурка (СлЗК), огурок (СлЛМ), пепі́н (МсСТ), угірок (Ан, СлСД), угуре́ць (МсСТ), угуро́к (ГбСТ), хірок (Мн2СТ).
Cynara scolymus L.артишо́к горо́дній; артишок (Вх6; Рг1, Сл), артишо́к посівни́й (Ру, Оп), карчо́х (Вх3, Сл; MkПД), карчоха справедна (Вх1, Вх6); артичовка (Mk), артішок (MkПД), карчох звичайний (Mk).
Dracocephalum moldavica L.ма́точник горо́дній (Сл); змієголо́вник молда́вський (Мл, Ру, Оп); голова смоча (Mk), змієголовник (HlБУ), кади́ло (Ду, СмПД), ма́точник (Чн, Ln, Жл, Гр, Ян3, Ду, Mk, ОсСТ, ПД, ВЛ, СЛ), ма́тошни́к (Ср, Ан, Жл, Ів, Сл, СмСТ, ПД), меді(о)вни́к (Рг1, Пс, Ду, СмПД), медовик (Ан, СмПД), медо́вка (Ум, Ду), мелісса турецька (Мл), мир-зілля (СмБУ), ногтик (АнВЛ), синявка (КриСТ).
Dracocephalum thymiflorum L.ма́точник чебреце́вий; змієголо́вник чебреце́вий (Ру, Оп), ма́точник чебрецюва́тий (Сл); голова гадюча (СлСД), зябра (АнСЛ), коловатики (АнСЛ), маточник городній (Ан, Кр, СлСД), медівник (СмПЛ), медовка (См), м’ядовик (См), синявка (Сл).
Eruca vesicaria (L.) Cav. ** (Eruca sativa Miller)роке́т-сала́т горо́дній; еру́ка посівна́ (Ру), індау посівний (Оп), каки́шник (Сл; ШсСТ); гі(о)рчиця дика (Шм, ШсСТ).
Euphorbia peplus L.молоча́й горо́дній (Сл, Оп); молоча́к горо́дний (Вх6, Мл), молочак круглолистий (Вх6); ласкавець (СлПС), смета́нка ди́ка (МлВЛ).
Iris germanica L.пі́вники садо́ві́ (Ру; Ср, Ян4, СлСТ); коситень водний (Во), коси́тень горо́дний (Мл; Mk), коси́тень німе́цький (Во, Вх2, Вх6, Мл), пі́вники німе́цькі (Сл, Оп); бендаси́ (Вх7ВЛ), бендюги́ (Вх7ДС), катарва́к (КобГЦ), качеписки (Км), качорики (Км), ко́гутки (ПчЗК), кос (БкБУ), ко́сатень (Ощ, ПчГЦ, ЗК), косатець (Во), косатик синій (ОсПЦ), ко́сатинє (МлВЛ), ко́сатинь (Mk, БкБУ, ГЦ), ко́си (Бк, ГбБУ, ЛМ), ко́си́тень (Вх7, Шх, Ду, Сл, Гб2ПД, ДС, ГЦ), коситець голубий (Км), коси́ця(і) (Ан, Гр, Мч, Ос, Бк, МсСТ, ПД, БУ), коси́чка (Вх7, МсСТ, ЛМ), ко́сітин (БкБУ), кося́та (БкБУ), косяти́на (БкБУ), лілія́к (Гб2ГЦ), ліля лазурова (Км), папушо́йка (ГбСТ), півник городній (См), пі́вники (Лч, Rs, Ду, Ів, СлВЛ), півники сині (СлСД), проліска (Ан, СмСТ, СЛ), сазани (АнСЛ), саш (СмВЛ), саш голубий (Км), стрі́чки (Лс2ПС), фіялковий корінь (Tl), шаш (СмСТ), шаш голубий (Км).
Malva sylvestris L.кала́чики лісові́ (Сл, Ру, Оп), дзіндзі́вер (Сл; Ср, Вл, Ан, Ln, Жл, Мн2, Шм, Mj, Шс2, Ду, Ів, Mk, Ос, См, МгЗАГ); зензівер (Оп; Ан, Сл), слиз горо́дний (Мл), слиз лісови́й (Вх1, Вх6, Мл); дзендзівер (Км), дзи́зівер (Пс), дзіндзевер (Рг1), дзіндзілі́я (МгЗК), дзю́ндзя (СалСД), дю́ндзя (Рг1), жинзівер (Гр), зензіверова трава (Ан), зинзивей (Пс), зінзіве(і)р (Чн, Ан, Ln, Ів, СлСТ, СЛ), зінзівір городній (АнСД), кала́чики (Сл, Лс2, Ос, МгПД, ПЦ, ГЦ, ЗК), когу́тики (МгЗК), кола́чики (Гб, МгГЦ, ЗК, ЛМ), колачник (Км), лопу́х (МгГЦ), мальва дика (Км), мальва лісна (Сл), ма́льва лісова́ (МгЗК), мушка́тлики (МгЗК), нами́стянка (МгЗК), панночка гола (Ан), паце(ьо)рки́ (МгЗК), паці́(ьо́)рник (Км, СмГЦ), паці́рник ди́кий (Вх7ЛМ), просвирник (Км), проскурень (Км), проскурки (Сл), проску́рник (ГтЗК), п’ятику́тниця (ГтЗК), рожа свиняча (Ан, КмВЛ), ро́жа соба́ча (Сл, ГбСД, СТ), ружа лісна (Tl), ру́жа лісова́ (МгЗК), слез (Нв, Ан, ОнВЛ, БО), слиз (Вх, Вх7, Ду, Гб, МгДС, БО, ГЦ, ЗК), слиз дикий (Во), сли́зник (МгЗК), слизо́вий лист (ОнБО), слизт (Вх7ЗК), слюз (Вх, Вх7, Мл, Гб, КобВЛ, ДС), сльоз (Рг1), сльоз туре́(о)цький (Вх, Жл, ДуДС), танце́рник (Ан, Жл, ДуВЛ), танцюрни́к (МгЗК), фартушки́ (МгЗК), хлі́бці (МгЗК), хлі́бчики (МгЗК), чепачки́ (МгЗК), шляз (МлВЛ), шльоз (МлДС).
Nicandra physalodes (L.) Gaertnerада́мова голова́ садо́ва́; горо́дній хміль (СлСД), ніка́ндра звича́йна (Мл), ніка́ндра фізалісови́дна (Ру, Оп); голова адамова (Ср, Шс2, Ян4, СмСД, СТ), лумпина (АнСД), перелета (ОсПД), самиляс (СлСД), сердечник (Сл, ОсВЛ, ПЦ), спиріюс (АнСТ), хміль ярий (СлСД).
Papaver somniferum L.мак горо́дній (Во, Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл; Ln, Шс, Mk, ОсСТ, ПД, ВЛ); мак снотво́рний (Ру, Оп); мак (Hz, Рг1, Жл, Мн2, Вх3, Шм2, Mj, Rs, Ду, Сл, Гд, Ос, МсЗАГ), мак загорідний (Вх7ЛМ), мак самосівний (ШхГЦ), мак-самосій (Рг1СД), мак самосійний (Пс, HlБУ), мак сіяний (ОсВЛ, ПС, СЛ), мак-скакун (ОсСЛ), мак сліп(н)ий (Вх, GsДС), мак-стоя́н (Гр), макове́ць (Жл), па́данець (КчБО), самосі́й(ка) (КчБО), хру́ставе́ць (КчБО), цвіт(ик) (МсСТ). \ Сорти: мак білий (Mk, ОсВЛ), м. о́пійний (Ук), м. сивий (Mk), м. синій (Mk), м. синявий (Mk), м. сірий (Mk).
Pastinaca sativa L.пастерна́к звича́йний; пастерна́к горо́дній (Мл, Сл), пастерна́к посівни́й (Ру, Оп), пастирнак (Вх3, Вх6; Чн, Ln, MkСТ, СЛ), пастирнак городний (Вх2), пустирнак городний (Вх1); грицак (MkПД), грицик (Mk, СмПД), козельчик (АнСЛ), лапуцька (MkПД), пастерна́к (Гв, Hz, Рг1, Ан, Пс, Hl, Шм2, Mj, Rs, Шс2, Ів, Сл, Mk, МсЗАГ), пастерняк (Ан), посте(и)рна́к (Вх, Ср, Ан, Ln, Гр, Ян4, Ів, СлСТ, ВЛ), пустарнак (Ан, Сл), пусте(и)рнак (Рг1, Ln, Пс, Сл, MkСТ), пустерняк (Ан), пустонак (Го1СЛ).
Portulaca oleracea L.портула́к горо́дній (Ру, Оп); портуля́к звича́йний (Мл), портуля́ка звича́йна (Сл); бло́шки (Ум, Ів, Mk), бутерлак (ШсСТ), глазун (ОсСД), зілля від водянки (ОсПД), кавйо́р (МсСТ), ко́врик(и) (МсСТ), ліпесни́к (МсСТ), мокре́ць (МсСТ), плющ (МсСТ), портула́к (Чн, МсСТ, СЛ), портула́к огоро́дній (МсСТ), портулак посівний (Сл), портулах городний (ШсСТ), портуляка (Mk), слід курячий (Hl, MkПД, БУ), солоне́ць (МсСТ), со́со́нка (Ан, Ду, Ів, Mk, СмПД), толсту́шка (МсСТ), ча́брик (ГтЗК).
Rumex patientia L.щаве́ль шпина́тний (Ру, Оп); щаве́ль садови́й (Сл), щаві́й горо́дний (Мл); косарник (АнСТ), шпинат англійський (Чн, MkСЛ), шпінат зимовий (Mk), щавель городній (См).
Rumex patientia L. subsp. patientiaщаве́ль шпина́тний горо́дній.
Satureja hortensis L.чабе́р садо́ви́й (Ру, Оп); щебру́шка горо́дня (Сл), щербе́ць горо́дній (Вх1, Мл); ча́бе́р (Во, Чн, Рг1, Ср, Ан, Пс, Ян4СТ, СЛ), чабрець городній (СрСТ), чебер (Tl), чебре́ць (Ан, Пс, Ум, Ду, Ів, Сл), чебрець городній (Ln, Ян4, СлСТ), чебричок (Вх1), че́б(р)чик (Ан, Ум, Ів, СлСД), чепчик (Tl), чи́брик (Hl, ГрБУ, ГЦ), чобр (Tl), ше(а)бер (Рг1, Ан, Пс, MkПС), шеберник (АнПС), щебрець (ОсПС).
Sonchus oleraceus L.жо́втий осо́т горо́дній (Ру, Оп); молочай простий (Во), молоча́к горо́дній (Сл), молочі́й горо́дний (Вх1, Вх2; ВхВЛ, ДС), молочі́й сви́нський (Мл; ШхГЦ); знітенник (АнСД), каки́ш (Ан, Ів, СлСД), капуста заяча (СмСТ), козелець (СлПС), куровник (АнСЛ), млеч городній (LnСТ), мо́лоч (ГтЗК), молоча́й (Ав, Жл, Гт, См, Кч, КобСД, ВЛ, ДС, БО, ЗК), молоча́й горо́дній (Ду), молоча́й сви́нський (Ду), молочай свинячий (СлСЛ), молоча́к (Вл, Кр, Ум, Шс2, ІвСД), мо́лочі́й (Гв, Вх, Жл, Mj, Mk, ГтПД, ВЛ, ЗК), мо́лочінь (ТкаДС), осот (Ln, Шс2СТ), осот городній (Кр, СлСД), салат заячий (СмВЛ), сусаїця (СлПД), суса́й (Ан, Ln, Шс2, Ів, Сл, ДзСТ, ПД).
Spergula arvensis L.шпе́ргель польови́й (Сл, Оп); промежник (Вх3; Жл, Mk), промежник звичайний (Вх1), проме́жник полеви́й (Мл), шпе́ргель горо́дній (Ру), шпе́ргель сі́йний (Сл); істоколінник (Ан), мете́лики (Вл, Жл, Ум, Ду, Ів), промежник сійний (Сл), тори́ця (Жл, Сл), шперґель (Сл), шпорок (Mk).
Spinacia oleracea L.шпина́т горо́дній (Сл, Ру, Оп); шпи(і)нат волоковий (Вх1, Вх2, Вх6), шпінат (Вх3; Mk), шпіна́т городови́й (Мл); лобода (Во), шпенат (ГбЛМ), шпинак (Mk), шпина́т (Во, Чн, Рг1, Ln, Пс, Hl, Ум, Ду, Ів, MkЗАГ), шпинат садовий (Сл), шпі́нак (Мн2, Mk, ГбПД, ДС), шпінат літний (Mk).
Thymus serpyllum L.чебре́ць повзу́чий (Оп), чебре́ць піскови́й; чабри́к матери́нка (Вх2, Вх3, Вх6, Мл), чебре́ць борови́й (Сл), чебре́ць звича́йний (Ру), чебрик материнка (Вх1); Богоро́дицька трава́ (Рг1, Гр), Богоро́дична трава́ (Жл), Богородська трава (Во, Чн, Ln, ПсСТ, СЛ), васильки (СлПС), верест (АнСД), душка материна (Во), ломокість (АнСТ), матер(и)душка (Вх7, Mk, Км), матерза́нка (Рг1, Пс, Ду, Ів), матерзань (См), матери́нка (Нв, Hz, Вх, Жл, Мн2, Ум, Ду, Ів, MkДС, ГЦ), материнка мала (Км), матерянка (Гв, Во), матіжа́нка (ОнБО), мацержанка (Рг, ОсЛМ), мацеридушка (Вх7ЛМ), перець боровий (АнСЛ), тим’я́к повзучий (Км), тим’ян (Во, LnСТ), туман повзучий (Км), фим’я́н польовий (Км), цебре́ць (Вх, Ум, Ів, Mk, ДмиСД, ДС), це́бри́к (Ан, Вх7, Mj, Сл, MkПД, ВЛ), це́брички (Коб, СваДС), це́бричок (Вх, Ум, ІвВЛ), цевчець (Км), це́пчик (Вх7, MkСД, ВЛ), цибрик (Mk, МоПД), цибричо́к (ГбДС), ци́мбрик (ДмиДС), чабер (АнСЛ), чабор (АнСТ), чабур (АнСТ), чабре́ць (Кр, Гр, Сл, КобСД, БО), ча́брик (Нв, Ан, Вх7, Сл, Ос, КобПД, БО, ЛМ), чебарка (АнСТ), чебер (LnСТ), чебрез (HlБУ), чебрек (Км), чебре́ць (Ав, Во, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Го1, Mj, Ян4, Ду, Ів, Сл, Ос, Гб, КобЗАГ), чебречки́ (КобДС), че́брик (Вл, Ан, Кр, Ощ, Ду, Ів, Сл, См, Гб, КобСД, ДС, БО, ГЦ), чебринець (Км), чебричок (Нв, MkВЛ), че́бчик (Гр, Ян4, Ду, ІвСТ), че́пчик (Рг1, Ан, Мн2, Mj, Ів, Сл, Mk, Дз, Лс2СД, СТ, ПД, ПЦ, СЛ), че́пчик Богоро́дишни(і)й (Рг1, Ан, Ів), чепчик боровий (Км), че́пчик городній (Пс, СлСТ), чепчик степовий (Вл, Пс, Сл), че́пчик-матерза́нка (Ан), череве́ць (Жл), чє́брик (КобГЦ), чибире́ць (ГбДС), чибор (АнСТ), чибре́ць (Сл, ОнСД, БО), чибри́к (Шс2, MkСТ, БО, ГЦ), чи́брик полони́нський (ШхГЦ), чібрик (Км), чо́брик (Рг, Ан, Ів, ОсПЦ), чуберка (Км), чубрець (АнСТ), щабрик (Вх7ЛМ), щабрі́й (ОнБО), ще(и)бре́ць (Ан, Ів, Сл, СмСЛ), щербе́ць (Вх, Рг, Пс, Ум, Ів, Сл, Лс2, КобПД, ВЛ, ПЦ, ДС), щибець (Ян3, Ян4СТ), щобрик (СлПЦ).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Огоро́дный = горо́днїй, огоро́днїй. – Благородні — свинї огородні. н. пр.
Плодъ = плід, о́воч, о́вощ, на́род, зоставлений на насїння — насїнник, садовий — садовина́ (С. З.), городнїй — горо́дина, огоро́дина, зірваний — рвани́ця, рвани́чка; добу́ток. — Чий корінь, того й плід. н. пр. Ман. — Який дїд, такий його й плід. н. пр. — Принесїть же овощ достойний покаяння. К. Св. П. — Усяке бо дерево, що не родить доброго овощу, рубають і кидають у огонь. К. Св. П. — Добутком такої переміни стала одірваність інтелїгенциї од народу. Кн.