Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Гости́ный (стар.) – купе́цький, торгове́льний, крамни́й.
Гости́ный двор – купе́цький двір (дім), ри́нок, ряд (па́нський ряд), (вообще) крамни́ці (мн. ч., р. крамни́ць).
Двор – двір (р. двора́ и дво́ру), (ум. дво́рик, двіро́к, двіро́чок), подві́р’я, надві́р’я, (площадь под дворо́м) – дво́рище. [По подві́р’ю бага́то ходи́ло гусе́й, куре́й, качо́к. По́рається в ха́ті, звива́ється по надві́р’ю (М. Вовч.)].
Задний двор – задві́рок (р. -рка).
Выходящий на задний двор – задві́рковий, зати́льний. [Дочка́ на задві́ркові две́рі – рип! (Чуб.)].
Двор (усадьба) с постройками – обійстя́, (провинц.) обистя́, поді́мство. [Їх дід сиді́в свої́м обистя́м на бе́резі Ті́кича. У бі́дних усе́ обистя́ обко́пане ро́вом, а бага́ті лю́ди обгоро́джують обистя́ до́шками або му́ром (Звиног.)].
Птичий двор – пти́чня.
Скотный двор – за́города, товаря́чий двір.
Во дворе́ – у дворі́, на обійстю́, на вдві́р’ю, на подві́р’ю.
Со двора́, со стороны двора́ – знадво́ру.
На дворе́ (вне дома, под открытым небом) – надво́рі. [Вже со́нце зайшло́, вже ста́ло надво́рі по́ночі (Неч.-Лев.). Надво́рі бу́дем ночува́ти (Шевч.)].
Находящийся во дворе́, выходящий во двор – надві́рній. [У надві́рній ха́ті вона́ готува́ла пе́чиво (Неч.-Лев.)].
Двор (царский, королевский, помещичий) – двір. [Ось ті, що пану́ють у ца́рськи́х двора́х (Єв.). Кайдаши́ха зза́молоду до́вго служи́ла в дворі́ у па́на (Неч.-Лев.)].
Относящийся к государеву или панскому двору́ (придворный, дворовый) – дві́рський.
Священников двор – попі́вство.
Двор тамо́женный, мытный – ми́тниця, (ми́тна) комо́ра.
Постоялый, заезжий двор – за́їзд (р. -ду).
Гостиный двор – купе́цький дім (р. до́му).
Лесной двор – лісна́ (р. -о́ї).
Монетный двор – монета́рня, моне́тний двір.
Пора гостям по двора́м – час гостя́м додо́му.
Не ко двору́ – не підхо́же, не підхо́дить, не під масть. [Сі́рі коро́ви нам не під масть: пропада́ють].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Гостиный – купе́цький, торгове́льний, -а, -е.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Гостинный (о дворе) – купе́цький.
Двор
1) двір (
р. п. двора́, дво́ру), подві́р’я, надві́р’я; д. гостинный – купе́цький двір; д. задний – задві́рок (-рка); д. лесной – лісний склад, лісна́; д. монетный – монета́рня, моне́тна виро́бня; д. постоялый, заезжий – за́їзд (-ду), заїзний, постоялий двір; д. проходной – прохідний (на́скрізний) двір; д. таможенный – митниця, митна комо́ра; вход со двора, через двор – вхо́дити, увіхо́дити дворо́м;
2) (
экономич.) – господа́рство.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Гости́ный = (ст.) — купе́цький. — Гости́ный дворъ = крамни́цї, па́нський ря́д. — Як тікала Бондарівна помежи крамницї, ой вистрелив пан Каньовський з нової рушницї. н. п. — Гости́ная = кімна́та, сьвітли́ця, го́рниця, гости́на, віта́льня. (Чайч.).

Запропонуйте свій переклад