Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 29 статей
Запропонувати свій переклад для «держално»
Шукати «держално» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Гриф, зоол.
1) гриф, грифо́н, (
вульг.) грип. [На де́реві грипеня́та, а грип, ви́дно, полеті́в (Чуб.)];
2) (
у скрипки, гитары) ши́йка; (у сабли) держа́к, де́ржално;
3)
архит. – гриф.
Держа́лка (сабли, меча, метлы, черпалка) – держа́лно, держа́к; (топора) топори́ще, топори́сько; (цепа) ціпи́лно; (кнута) пу́жално; (кочерги) кочержи́лно; (лопаты) лопати́лно; (заступа) заступи́лно; (ведра, корзины) ду́жка.
Ки́рочный – сапо́вий; клевако́вий; оска́рдовий.
-ный черен – держа́к, держа́лно, (у кирки для выпалывания сорн. трав) сапи́лно.
Молотови́ще – молотови́ще, де́ржално, держа́к (-ка́) (у мо́лота).
Моты́ка
1) (
кирка для копки твёрдой почвы) копани́ця, оска́рд (-ду, м. р.) и оска́рда (-ди, ж. р.), дзьоба́нь (-ня́), моти́ка; (огородная однобокая кирка) са́па́. [Чи соки́ру настали́ть, чи ко́су звари́ть, чи оска́рд загартува́ть, то вже ніхто́ про́ти йо́го (Кониськ.). Заміря́ється моти́кою про́ти со́нця (Приказка). Побра́ли са́пи та й пішли́ буряки́ прашува́ти та підгорта́ти (Київщ.)];
2) (
на рудниках) ка́йло (-ла). [Ка́йло – як молото́к, ті́льки де́ржално до́вше і оби́два кінці́ до́вгі й го́стрі, ти́ми кінця́ми ву́гіль б’ють у ша́хті (Загірня)].
Му́ньга
1) роззя́ва, вайло́;
срв. Ротозе́й;
2) де́ржално, держа́к (-ка́), рукі́в’я (-в’я́);
срв. Рукоя́ть.
I. Наса́живать, насади́ть
1)
см. Насажда́ть;
2)
см. II. Наса́живать 2;
3) (
надевать что на что) наса́джувати, насади́ти, (набивать) набива́ти, наби́ти, (на остриё, на макушку) настро́млювати, настроми́ти, наштри́кувати, наштрикну́ти, натика́ти, наткну́ти, (о мног.) понаса́джувати, понабива́ти, понастро́млювати, понаштри́кувати, понатика́ти що на що; (кирпичным боем, строит.) загружа́ти и загру́жувати, загрузи́ти ще. [Насади́в соки́ру на топори́ще (Сл. Ум.). Наби́ти соки́ру на де́ржално (Київщ.). Настроми́ли на віху́ його́ коза́цькую голо́вку (Котл.). Наштрикну́в картопли́ну на ціпо́к (Сл. Гр.). Наткну́ти хробака́ на гачо́к (ву́дки) (Канівщ.)];
4) (
пришивать) пришива́ти, приши́ти, (нашивать) нашива́ти, наши́ти, (о мног.) попришива́ти що до чо́го, понашива́ти що на що.
-дить пуговицы – попришива́ти ґу́дзики до чо́го.
Наса́женный
1) наса́джений, понаса́джуваний; наби́тий, понаби́ваний; настро́млений, понастро́млюваний, наштри́кнутий, на́ткну́тий;
2) приши́тий, поприши́ваний; наши́тий, понаши́ваний.

-ться
1) наса́джуватися, насади́тися, понаса́джуватися; бу́ти наса́джуваним, наса́дженим, понаса́джуваним
и т. п.;
2)
см. Наседа́ть;
3) (
вдоволь, сов.) насаджа́тися, насади́тися, насадови́тися.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Держалка – (сабли, метлы, черпака) де́ржално, -на, держа́к, -ка́; (топора) топори́ще, -ща; (кнута) пу́жално, -на; (ведра, корзины) ду́жка, -ки; (лопаты) лопати́лно, -на; (кочерги) кочержилно, -на; (цепа) ціпи́лно, -на.
Древко
1) (
вообще) де́ржално, -на, держа́к, -ка́;
2) (
у копья) ра́тище, -ща;
3) (
у топора, цепа, кнута и т. д.) см. Держалка.
Рукоятка – ру́чка, -ки, держа́к, -ка́, де́ржално, -на.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Рукоятка – держа́к (-ка́);
• р. (длинная, прямая
) – де́ржално;
• р. (место, где берутся рукой
) – ру́чка;
• р. (для вращения
) – ко́рба;
• р. (плуга), с.-г.
– чепі́га;
• р. (долота
) – долоти́ще;
• р. (топора
) – сокири́ще;
• р. навивальная
– гни́пель (-ля);
• р. пусковая,
авто – ко́рба пускова́;
• р. уравновешенная
– р. врівнова́жена.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

де́ржално, -на, -ну; де́ржална, -жалн

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Де́ржално, -на, с. Рукоятка, ручка. Ном. стр. 287. Мир. ХРВ. 9. У топора — топорище. Сим. 24.
Де́ржало, -ла, с. = Держално. Ум. Де́ржальце.
Де́ржівно́, -на́, с.
1) =
Держално. Шух. І. 164, 214, 166.
2) Часть мотовила. Шух. І. 150.
3) Часть
ботелева. Шух. І. 215.
4) =
Держак 2. Шух. І. 148.
Соки́ра, -ри, ж.
1) Топоръ, сѣкира. Часть ея:
жа́ло — лезвіе, борі́дка — задняя часть лезвія, носо́к — его передняя часть, що́ки — бока, голова́ — часть возлѣ обуха, у́хо — дыра, въ которой укрѣплено топорище, ру́чка, де́ржално — топорище. Сим. 24. У гуцуловъ: ві́стрє = жало, части его также носо́к и борі́дка, выше — плече́, возлѣ обуха — ши́я, па́зуха = ухо, топори́ще — топорище. Шух. І. 175.
2) Родъ писанки. КС. 1891. VI. 379. Ум.
Соки́рка, соки́рочка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Грифъ = 1. пт. Grypaёtus barbatus. 2. ру́чка (муз. струмента), де́ржално, де́ржало (шаблї).
Держа́лка, держа́ло = (шаблї, меча́, мі́тли черпака то-що) — де́ржално, держа́к, (цїпа) — цїпилно, (кочерги) — кочержи́лно, (сокири) — топори́ще, топори́сько. С. Л. — Рубай, сину, ясенину — буде кочержилно. н. п. — Як утопає, сокиру даває; а як порятують, і топорища жалує. н. пр. — Загубивши сокиру, добре й топорисько. н. пр.
Дре́вко = (у вил, мітли, черпака) — держа́к, де́ржально (С. Аф.), де́ржално, (у граблїв) — гра́блище, (у корогви) — де́ржално, (у коси) — косови́ще, кісся́, (у кочерги) — кочержи́лно, кочержи́ще, коцюби́ще, (у списа) — ра́тище, (у цїпа) — цїпи́лно, (у чаплїї) — чаплїїлно. (Чайч.) — Вила, граблища, штилї — усе треба. С. З. — Рубай, сину, ясенину — буде кочержилно. н. п. — Козакови без ратища, як дївчинї без намиста. н. пр.
Копьё = спис (С. З. Л.), копіє́, (держално до його) — ра́тище. — Не всяк козак, хто списа має. н. пр. — Держить в луцї спис довгенький, а у руцї меч ясненький. н. п. — Ой кинув ся та пан Сава до гострого меча, взяли його на три списи від правого плеча. н. д. — Іде козак, копіє́ю опираєть ся. н. д.
Кочерга́ = (залїзна) — кочерга́, здр. кочере́жка, (деревяна) — коцюба́, (держално) — кочержи́лно, (пряма деревина замість кочерги) — о́жуг, (місце в хатї, де ставлять кочерги то-що) — кочере́жник. — Постаріли, брате, та чужиї хати, кочерги, лопати. н. п. — Ой доню, доню, та небудь дурною — бий того жевжика хоч кочергою. н. п. — За коцюбу, за лопату, та й вигнала його з хати. н. п. — Та цить, невістко, не розпускай губи, як ухвачу коцюбу — позбіраєш зуби. н. п. — Рубай, сину, ясенину, буде кочержилно. н. п. — Візьми ожуг та перебий в грубі головешки. — Як не маєш дати, вигони з хати хоч кочергою, хоч лопатою. н. п.
Лопа́та = (деревъяна) — лопа́та, (що віють хлїб) — ві́ячка, (з залїзним наконешником) — за́ступ, риска́ль (Под.), ко́зирь, місце, де ставати ногою — ступа́к, держално — заступі́льно. С. Аф. — Тодї не розлучать нї отець, нї мати; хіба нас розлучать заступ та лопата. н. пр.
Метлови́ще = мітли́ще, мітлови́сько, держално (у мітли).
Молотови́ще = молотови́ще, де́ржално (молота).
Помели́ще = помели́ще, де́ржално (Помела).
Рукоя́тка, рукоя́ть = руківъє́ (Ніс.), ру́чка, батога — пу́жално (д. Кнутови́ще), грабель — граби́льно, гра́блище (д. Гра́бли), дверей — ру́чка, жорна — милі́н, заступа — заступи́льно (д. За́ступъ), коси — кісся́, косьє́ (д. Коса́), коло́ворота — ко́рба, крути́ло, кочерги — кочержи́лно (д. Кочерга́), ложки — держачо́к, стебло́, мітли — де́ржало, де́ржално, мі́тлище (д. Метлови́ще), меча, шаблі — де́ржално, держа́к, де́ржало (С. Л.), ру́чка, ножа — коло́дка, коло́дочка (С. Л.), посудини — де́ржало, ру́чка, у́шко (С. Ш.), рогача — рогачі́лно, свердла — ценди́бар, сапи — сапи́льно, сокири — топори́ще (С. Л. Ш.), топори́ско, цїпа — цїпи́льно, цїпи́льня, черпака — держа́к, де́ржално (С. Л.), щітки — щітни́к. — Вельми коротке пужално, наче у нагайки. Кн. — До залізних грабель треба й грабильно залїзне. Кн. — Пішов набити заступ на заступильно. Кн. — Незручна ся коса про мене треба довшого косья. Кн. — А до маховика приправляна корба. Кн. — Держачок у ложки непомірно довгий. Кн. — Поти бились, поки в руках од мечів самі держална позоставались. Б. К. — Засадив ніж у груди по саму колодочку. Кн. — Грай, грай, глечику, а підеш без ушка. н. пр. — Треба вкоротити сапильно, довге воно, тому й сапати важко. Кн. — Товсте топорище, таке, що й рукою не обіймеш. Кн. — Як утопає, сокиру дає, а як порятують, і топорища жаль. н. пр. — Позагублявши сокири, добре й топориско. н. пр. — Ось привъяжу бича до цїпильна. Кн. Д. ще під сл. Держа́лка.
Сѣки́ра = соки́ра, держално — топори́ще.
Шва́бра = помело́ (С. З. Л.), держално — помели́ще.
Щётка, щёточка = 1. щі́тка, щі́точка, щоб чистить лампи — йо́ржик, держално щітки — щі́тник. 2. (у коней) — ми́чка.

Запропонуйте свій переклад