Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «дженджик»
Шукати «дженджик» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Го́голь
1) (
щеголь) джиґу́н, же́вжик, дже́нджик, дже́ґер, фе́ртик, чепуру́н.
Ходить го́голем – козири́тися, пі́внем козири́тися, кукурі́читися, хизува́тися. [Коло ді́вки парубо́нько пі́внем козири́ться];
2) (
зоол.) го́голь.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПИЖО́Н укр. дже́нджик, же́вжик, ферт, хлюст, пара́дник.
ПРИНАРЯЖА́ТЬСЯ ще хороши́тися, опоряджа́тися;
принаряжа́ющий що /мн. хто/ чепури́ть тощо, ста́вши чепури́ти, ра́ди́й причепури́ти, за́йня́тий чепурі́нням, прикм. причепу́рювальний, виря́джувальний, опоря́джувальний;
принаряжающийся/принаряжа́емый чепу́рений, причепу́рюваний, виря́джуваний /опоря́джуваний/, чепуру́н, чепурко́, підсил. дже́нджик, хви́нтик, фе́рт.
ФРАНТИ́ТЬ ще шикува́ти, мо́дничати, хверцюва́ти, джиґу́нити, парадува́тися, красува́ти, забут. дженджури́тися;
франтя́щий що /мн. хто/ шику́є тощо, зви́клий шику́вати, ра́ди́й покрасува́тися, ферт, піжо́н, мо́дник, дже́нджик, прикм. дженджури́стий, фасо́нистий, піжо́нистий, мо́дницький, образ. піжо́ном ді́ло.
ЩЕГОЛЯ́ТЬ ще ходи́ти фе́ртом /павиче́м, ко́зирем, тузо́м/, образ. держа́ти фасо́н, діял. фасо́нити, галиц. парадува́тися, забут. дженджури́тися, фраз. герцюва́ти, (знанням) козиря́ти чим; (без шапки взимку) ходи́ти на показу́ху, галиц. гонорува́тися, парадува́ти;
щеголя́ющий 1. що /мн. хто/ хо́дить тузо́м тощо, зви́клий ходи́ти тузо́м, мо́дник /жін. мо́дниця/, пара́дник /пара́дниця/, піжо́н, ферт, дже́нджик, франт, прикм. дженджури́стий, піжо́нистий, фасо́нистий, образ. з фасоном, 2. (без шапки взимку) що хо́дить на показу́ху тощо, зви́клий ходи́ти на показу́ху, 3. (чим) що козиря́є тощо, зви́клий хизува́тися;
щеголяющий зна́ниями ра́ди́й козирну́ти вче́ністю;
ПЕРЕЩЕГОЛЯ́ТЬ (кого) уте́рти но́са кому;
перещеголявший ОКРЕМА УВАГА;
ПОЩЕГОЛЯ́ТЬ (у чому) галиц. погонори́тись;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Щеголь – дже́нджик, -ка, чепуру́н, -на.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

дже́нджик, -ка; -джики, -ків

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Дже́нджик, -ка, м. Франтикъ, щеголь. Чортів дженджик. Ном. № 3556.

Запропонуйте свій переклад