Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей
Шукати «добавка*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Доба́вка, добавле́ние, доба́вок
1) (
то, что добавлено) дода́ток (р. -тку), дода́ча (р. -чі), (реже) доба́вка, доба́вок (р. -вку). [Щомі́сячний дода́ток до платні́. Ви́лає, ще й поб’є́ на дода́ток. Нум міня́тися на ко́ні, – кі́льки дода́чі хо́чете? На́те ку́рочку в доба́вочку];
2) (
процесс добавления) додава́ння, (реже) добавля́ння.
Прибавка
1)
см. Прибавление 1.
-ка жалованья – збільшення (підвищення) платні;
2) додаток (-тку), додача, придаток, придача, прибавка, (в цене) наддаток, наддача, прикидка, накидка;
срв. Добавка, Надбавка, Придача. [Нум мінятися на коні, – кілько додатку хочете (Кам’ян.). Придаток не стоїть за даток (Номис). Як даватимемо прибавки, то не матимемо ні стовпа, ні бариша (Лебед.)]. Дать что-л. в -ку, на -ку – дати що на додаток (реже в додатку, мест. п.), на придаток, на прикидку. [На придаток дам ще корову (Гр.). Дав на прикидку одного дубка (Звяг.)].
С -вкой – з наддатком, з наддачею, з гаком, з чубком. [Заплатю та ще й з наддатком (Франко). По дві десятини й вісім аршин та трошки й з гаком (Вас.). Сорок літ ще й з чубком (Гн. I)].
-ка сверх следуемой платы – наддаток до належної плати.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Пищевой – харчови́й, стра́вний, потра́вний:
пищевая добавка – харчовий додаток (добавок), харчова добавка;
пищево́й склад – харчови́й склад, харчова́ комо́ра;
пищевые вещества – харчові́ на́доби, стра́вні тво́рива, корми́ни;
пищевые продукты – харчі́, харчові́ проду́кти, харчовина́. Обговорення статті

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Добавка, добавление – дода́ток, -ку, доба́вка, -ки; (процесс) додава́ння.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Прибавка – дода́ток (-тку), доба́вка, на́кидка (Г); (цены) – наба́вка, приба́вка; (действ.) – додава́ння, дода́ння; (цены) – набавляння, наба́влення, прибавляння, приба́влення.
Прибавление
1) – дода́ток (-тку), доба́вка, збі́льшення
; п. семейства – збі́льшення родини;
2) (
действ.) – додава́ння, дода́ння; (цены) – набавляння, наба́влення, накида́ння, прибавляння; с -нием расходов – долуча́ючи, долучивши витра́ти, коли долучити витра́ти.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

До́ба́вка, -ки, ж. Прибавка. Без добавки і борщ не смашний. Ном. № 10589.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

До́ба́вка, -ки, ж. ...*Левч.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Доба́вка = дода́ток, дода́ча, додава́ння, доба́вка. — Ще треба, добавки, бо не вистачить. С. Л.