Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 31 статтю
Запропонувати свій переклад для «довг»
Шукати «довг» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Взы́скивать, взыска́ть
1) (
долг) пра́вити (довг), ви́правити, доправля́тися (до́вгу) з ко́го, справля́ти, спра́вити (довг) з ко́го, шука́ти (довг) на ко́му; (подать, недоимку) (в бесспорном порядке) стяга́ти, (вульг) грабува́ти, пограбува́ти, вибива́ти (недо́їмки);
2) (
за вину) кара́ти, покара́ти, накара́ти (за прови́ну).
Не взыщи́те – не осуді́ть, ви́бачте.
Взыска́ть своими милостями – дарува́ти свою́ ла́ску, обдарува́ти своє́ю ла́скою.
Взять – узя́ти, забра́ти, діста́ти, зня́ти. [Забери́ кни́гу з сто́лу. Хмельни́цького козаки́ діста́ли мече́м сей за́мок (Куліш). Семе́на зняла́ ціка́вість. (Коцюб.)].
Возьми́, возьми́те! – на, на́те! (урвать часть) – ухиби́ти. [Таки́, призна́ться, з мі́рку жи́та в старо́го вхиби́ла ни́шком. Мо́жна і від га́су ухиби́ти гро́шей на сіль, ме́нше взя́вши].
В. много – набра́тися. [Набра́вся сті́льки, що й не донесу́]; (о многом) – побра́ти. [Побра́вши вони́ ко́си, та й пішли́ коси́ти].
В. за долг, за недоимку, силком – одібра́ти за борг, стягти́ за борг, (вульг.) пограбува́ти. [Ні́чим було́ заплати́ти, так корі́вку мою́ пограбува́ли й продали́ (Конис.)].
В. чью сторону – ста́ти на чий бік, на чию́сь руч горну́ти, чию́сь руч тягти́.
В. кого в опеку – обня́ти опі́ку над ким.
В. ещё в придачу – добра́ти.
В. работу заказанную, заплатив деньги – ви́купити.
В. неполный мешок на плечо так, чтобы содержимое было в концах, а пустая середина лежала на плече – взя́ти на перебаса́.
В. на верёвку – заужа́ти. [Черке́с із-за Она́па арка́нами його́ як ца́па звяза́в, опу́тав, заужа́в].
В. топором – уруба́ти.
В. в руки – взя́ти (прибра́ти) до рук.
В. себя в руки (овладеть собою) – запанува́ти над собо́ю.
В. верх над кем, над чем – го́ру взя́ти над ким, переборо́ти кого́, поду́жати, перева́жити, поверши́ти, заломи́ти кого́.
В. назад (слова, обвинение) – одмо́вити, одкли́кати. [Прилю́дно одмо́вив те, що написа́в про не́ї в па́шквілі (Ор. Левиц.)].
В. к себе – прийня́ти. [Прийняли́ сироту́ за дити́ну].
В. на себя – пере(й)ня́ти на се́бе. [Перейня́ти чужи́й довг. Переня́ти на се́бе фу́нкції засту́пника].
В. на себя сделать что – підня́тися. [Підня́вшись істо́рію Украї́ни написа́ти (Куліш)].
Всем взял – хоч куди́, на все зда́тний.
Ни дать, ни взять – стеме́нно, стеменні́сінько; як вика́паний. [Стеменні́сінько така́ і в нас ха́та. Син – ви́капаний ба́тько].
Что взял? – пійма́в о́близня?
Он возьми́ да и (сделай что-либо) – він поверну́всь та й… (намалюва́в, укра́в).
Мот
1) марнотра́т, марнотра́т[в]ець (-т[в]ця), марнотра́в, три́нькало, ц(в)и́ндра;
срв. Расточи́тель. [І ми тепе́р, як ді́ти марнотра́вця, поку́туєм безви́нно ба́тьків довг (Л. Укр.)];
2)
см. Мото́к.
Нема́лый – нема́лий, (изрядный, порядочный) чима́ли́й, (довольно большой) чимале́нький, досить великий, величенький, (очень большой) вельми (дуже) великий, величезний, превели́кий; срв. Грома́дный. [Горо́дець чима́лий (Рудч.). У розмо́ву підбавля́в чима́лу до́зу невві́чливости (Крим.). Усього́ придба́ли – і хазя́йство чимале́ньке, і садо́к, і по́ля (Грінч.)].
-лый долг – чима́ли́й борг (довг), вели́кий борг.
-лая радость – немала́ (вели́ка) ра́дість, величе́зна (превели́ка) ра́дість.
Ненадё́жный – ненаді́йний, непе́вний, неві́рний; (неосновательный) неґрунто́вний, (непрочный) нетрива́лий, нетривки́й, неміцни́й, неста́лий, (исшатавшийся) розхи́таний, хитки́й, (слабо держащийся) хибки́й, слабки́й, (в упадке) занепа́лий; (несолидный: о человеке) нестате́[о́]чний, неста́лий. [Тепе́р ні́чки да темне́нькії, дорі́женьки да непе́внії (Метл.). Ще й козаки́ реєстро́ві не всі перебра́лися через ті неві́рні гре́блі (Куліш). Не ході́ть ціє́ю кла́дкою, вона́ слабка́ (Звин.). Сті́ну цю ва́рто підпе́рти, бо й завали́тися мо́же: хибка́ (Звин.). Одна́ сте́ля ці́ла, а дру́га занепа́ла, – доведе́ться підва́жити або розібра́ти (Звин.)].
Его слово -но – його́ (у йо́го) сло́во хитке́ (непе́вне, неста́ле).
Его речи -ны – його́ мо́ва непе́вна.
Это человек -ный – це люди́на непе́вна (ненаді́йна, нестате́[о́]чна). [Ні́би ненаді́йний чолові́к із йо́го (Корол.)].
-ный больной – ненаді́йний (малонаді́йний, сильнее: ма́бу́ть безнаді́йний) х(в)о́рий (слаби́й).
-ный долг – ненаді́йний (непе́вний) борг (довг).
Неопла́ченный – неопла́чений, неспла́чений, неви́плачений, (о мног.) непопла́чений. [Неопла́чений довг (Н.-Лев.). Неспла́чений пода́ток (Київщ.). Непопла́чені борги́ (Київ)].
Погаша́ть, погаси́ть – гаси́ти, погаси́ти, згаша́ти, згаси́ти, загаша́ти, загаси́ти (во множ. позага́шувати), туши́ти, потуши́ти що.
-си́ть огонь – погаси́ти (загаси́ти) сві́тло.
-си́ть пожар – погаси́ти (загаси́ти) поже́жу (пожа́р).
-ша́ть чувство совести, чести – пригаша́ти (приглу́шувати) сумлі́ння, почуття́ че́сти.
-ша́ть известь – розпуска́ти, розпусти́ти ва́пно.
-ша́ть долги – спла́чувати, сплати́ти борг, поспла́чувати, поплати́ти борги́, (гал.) умо́рювати, умори́ти борги́.
Пога́шенный – пога́шений, зга́шений.
-ный долг – спла́чений борг, (гал.) умо́рений довг.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Долг
1) (
заём) борг; позика; позичка, (устар.) винне (р. -ного), винувате (р. -того), (старый) залеглість;
2) (
обязанность) повинність, обов’язок:
брать, взять в долг у кого – брати, взяти в позику (позичку, позикою, у борг, боргом, на віру, наборг, на́бір) у кого, позичати, позичити (про багатьох напозичати) в кого, боргувати, поборгувати, заборгувати, задовжити (іноді визичати, визичити) в кого, (тільки про товар) брати, взяти набір (наборг) у кого; напозичатися;
быть в долгу у кого – бути винним (завинити) кому, бути в боргу в кого, заборгувати (задовжити) в кого;
быть в долгу у кого, перед кем – бути зобов’язаним (обов’язаним) кому, перед ким, (иногда) бути винним перед ким;
в долг – позикою, боргом, наборг, (чаще – на́бір), на віру, (устар.) наповір;
в долгу как в шелку – по шию (по вуха) в боргах (у довгах), у боргах (у довгах) як (мов) у реп’яхах, боргів [більш] як волосся на голові (в бороді), напозичався – аж нікуди (по саме нікуди);
взыскивать, взыскать долг, долги – стягати, стягти (правити, виправляти, виправити, справляти, справити) борг, борги (довг, довги);
взятый в долг – позичений (борговий), (про гроші іще) борг (довг);
взять за долг что-либо – стягти (відібрати, одібрати) за борг (за довг) що, пограбувати;
влезать, влезть (разг. залезть) в долги – залазити, залізти в борги (у довги), загрузати, загрузнути в боргах (у довгах), заганятися, загнатися в борги (у довги, в позички), (згруб.) укачуватися, укачатися в борги (в довги), топитися, утопитися в позиках, заборговуватися, заборгуватися (задовжуватися, задовжитися), набратися по шию;
возврат долгов – повернення, повертання боргів;
входить, войти в долг, в долги – запозичатися, напозичатися, заборгувати[ся], задовжуватися, задовжитися, завинуватитися; ще (те саме, що);
вылезать из долгов – вилізти (виборсатися) з боргів (з довгів);
выполнять свой долг – виконувати свій обов’язок;
давать, дать, верить, поверить в долг – давати, дати у позику (іноді позикою); (про товар) давати, дати набір (наборг); позичати, позичити (иногда визичати, визичити); боргувати, поборгувати; на віру давати, дати; вірити, повірити (навіряти, навірити);
дать в долг без отдачи – дати (позичити) на вічне віддання;
дающий в долг, заимодавец, кредитор – той, що позичає (дає у позику), позикодавець, кредитор, повірний, (про лихваря іноді) позичайло;
долг гражданский – громадянський обов’язок;
долг не велик, да лежать не велит – борг не реве, а спати не дає (Пр.); голод морить, а довг крутить (Пр.);
долг платежом красен – що винен — віддати повинен (Пр.); умівши брати, умій і віддати (Пр.); позичене не з’їдене — все треба віддати (Пр.); як не вертись, а взяв, то розплатись (Пр.); перше борг віддай, а тоді вже й за себе дбай (Пр.); як не вертись, а за позикою розплатись (Пр.); гріхи — плачем, а довги — платежем (Пр.); хоч десь, хоч там перехвати, а борги (довги) заплати (Пр.); позичка на боржнику верхи їздить (Пр.);
долг погашенный – борг сплачений;
жить в долг – жити на позички (у борг, у довг);
забирать в долг – боргуватися; брати набір, на віру;
изменить своему долгу – зрадити свою повинність (свій обов’язок);
исполнять долг – чинити обов’язок;
накупить в долг – набрати набір, наборг;
не остаться в долгу – не занедбати (не попустити) свого, віть за віть віддати;
не только долг, но и обязанность – не тільки обов’язок, але й повинність;
он в долгу не останется – він винним не залишиться, (перен.) він подякує (віддячить, відплатить), він віть за віть віддасть, він цього не подарує, він не попустить свого;
отдать последний долг природе – умерти; віддати Богові душу;
отдать последний долг умершему – віддати останню шану небіжчикові, провести до кладовища;
отпускать в долг – боргом (набір, наборг, в кредит) давати, боргувати;
отрабатывать за долг шитьём, пряденьем, косьбой, службой – відшивати, відпрядати, відкошувати, відслужувати кому що;
отсрочивать долг – поборгувати; відкласти виплату боргу;
первым долгом (разг.) – щонайперше (найперше), передусім, насамперед;
поверить в долг – повірити набір;
погашать, погасить, заплатить долг – виплачувати, виплатити, поплатити (сплачувати, сплатити, посплачувати, покрити) борги, виплачуватися, виплатитися з боргів;
по долгу службы – з службового обов’язку (з службових обов’язків, з службової повинності), виконуючи службовий обов’язок (службові обов’язки, службову повинність);
покупать в долг – брати (іноді купувати) набір (наборг);
по уши (по горло) в долгах – по [самі] вуха (по [саму] зав’язку) в боргах (у довгах), у боргах (у довгах), як у реп’яхах; мати багато нашийниць;
раздавать, раздать в долг – розпозичати, розпозичити, порозпозичати, (про товар ще) зборговувати, зборгувати (навіряти, понавіряти);
расплатиться с долгами – виплатити (про багатьох поплатити) борги (довги), поквитувати, поквитати борги (позики);
сложить долг с кого – дарувати кому борг;
считать своим долгом – уважати за свій обов язок (своїм обов’язком, за свою повинність), мати за обов’язок, брати (покладати) собі за обов’язок, почувати себе (іноді почуватися) зобов’язаним;
сомнительные долги – непевні борги;
требовать долг – правити борг (довг, позику);
у него много долгов – у нього багато боргів (довгів), він має багато боргів (довгів), він багато (геть-то багато) винен, (образн. жарт. іще) у нього (він має) багато намиста на шиї;
часть непогашенных торговцу долгов – (лок.) недонос;
человек долга – людина обов’язку;
чувство долга – почуття обов’язку, усвідомлення свого обов’язку (своєї повинності);
это не только наш долг, но и обязанность – це наш обов’язок і повинність наша;
я в долгу у кого – я боржник (винуватець) чий, я винен кому, я завинив кому;
я в неоплатном долгу перед вами – я невиплатний винуватець (боржник, довжник) ваш;
я у вас в большом долгу – я вам багато винен.
[Нічим було заплатити, так корівку мою пограбували й продали (О.Кониський). Не вірять шинкарі горілки (Сл. Гр.). У його бідолахи багато нашийниць (Сл. Гр.). Шинкарочка мене знає, на сто рублів навіряє (Н. п.). Позичив ледачому гроші — десь на вічне вже віддання (Сл. Гр.). — Що ж вони про мене кажуть? — граючи очима, спитала Марина. — Недобре кажуть, Марино!. Як тебе колись лихо спіткало, вони тебе приберегли й не дали лихові тебе посісти, а як їх прикрутило голодне лихо, то що ти з ними вчинила? Якого хліба даєш їм у позику? Ось на, подивись! — і він витяг з-за пазухи той шматок хліба, що сховав учора. — Коли їм не згодне брати трохи присмаженого, то хто ж їх до того силує? — байдуже спитала Марина (П.Мирний). Люцина сіла коло самовара на місці хазяйки, щоб наливати чай, хоч другим часом та повинність лежала на Зосі (І.Нечуй-Левицький). Довкола шниряє, глядить, де б грошиків позичить можна, і думка в кожного тривожна, що наборг їсть і наборг спить (І.Франко). Яко син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлібом, я почував себе до обов’язку віддати працю свого життя тому простому народові (І.Франко). — Прошу вас, без галасу чиніть повинність вашу, — у мене в хаті хворі (Л.Українка). Тепер тільки я зібралась «вирівняти залеглості» в своїй кореспонденції (Леся Українка). Лихий та збентежений вертався Хома з порожньою пляшкою з корчми: шинкар не дав набір (М.Коцюбинський). Свого часу, як пригадав я собі тепер блискавкою, споминала мені мати про якусь позичку (О.Кобилянська). Раденко матері не знав,— вона вмерла в той день, як він, її перший син, побачив світ; через п’ять років умер і батько, невеличкий панок, хлопця ж узяв до себе і виховав дядько, бо що після батька зосталося, те за позички пішло (Б.Грінченко). Приступаючи до печі, вона просто дуріла, бо не знала, що варити. Приварку не було, вічні позики докучили всім і навіть Маланці (М.Коцюбинський). Я взяв у нього коня за винне, бо він позичав у мене гроші і хліб, та й конем віддав. Цей чоловік косить мені не за гроші, а за винувате, — позичав весною. Пішов чумак до жидівки боргувати мед-горілку. Як станеш усім боргувати, то доведеться без сорочки ходити. Увесь крам зборгував, а грошей катма. Людям багато понавіряв (порозпозичав), як би то всі повіддавали. Ваші два карбованці я вам відпряду (АС). Панок це був задрипаний — в боргах, як у реп’яхах, але пихатий, шкідливий і мстивий (Б.Антоненко-Давидович). Він взяв мене за плечі, звав єдиною. Щось говорив про долю, про борги. Що там, під Дубно, він ще був людиною, а тут він сам з собою вороги (Л.Костенко). Купівля на́борг — ніби дзбан, що внадився ходити по воду (О.Сенюк, перекл. Торґні Ліндґрена). Останній наш борг у крамниці залишився несплаченим, і на́борг нам уже не давали (О.Сенюк, перекл. Т.Ліндґрена). Так уже ведеться в цьому світі, треба сплачувати борги (О.Пономарів, перекл. К.Асимакопулоса). 1. Новорічний лист Дідові Морозу: “Мене звати Миколка, мені 8 років. Тепер у нашої сім’ї багато боргів. Подаруй нам, будь ласка, трошки грошей. Я реально відіграюсь!”. 2. Товариші чоловіки та коханці! Виконуйте свій обов’язок! Не сподівайтесь один на одного! 3. Я просто патріот і вирішив в армію сходити, борг батьківщині віддати. Сходив в армію, віддав борг батьківщині й вирішив більше в такі борги не залазити].
Обговорення статті
Жить
1) жити, (
умен. житоньки), (существовать) існувати, (быть в живых) животіти, (описательно) топтати ряст. по світі ходити;
2) (
жить где, как) жити, поживати, (пребывать) пробувати, проживати, (иметь жилище) мешкати, сидіти, домувати:
век живи, век учись – вік живи – вік учись (Пр.); вчися розуму не до старості, а до смерті (Пр.);
ему, ей… не дожить до весны – він, вона… не доживе (не досягне) до весни; (образн.) йому, їй… вже не топтати рясту; йому, їй… вже не почути зозулі;
ему, ей… недолго осталось жить – йому, їй… недовго лишилося (зосталося) жити; йому, їй… день віку; він, вона… недовго топтатиме ряст;
живёт подачками – живе на датки; у руку дивиться;
живёт с горем пополам – живе, лиха (горя) прикупивши; живе, від біди пхаючи;
живи просто, проживёшь лет со сто – просто живеш – до ста літ доживеш (Пр.);
живмя жить где – невилазно сидіти де; раз у раз там сидіти; дуже вчащати куди; й не рушати звідти; (образн. жарт.) лягати й вставати де; [і] ложки мити де;
жил бы вечно кто – жив би віки вічні хто; віку не було б кому;
жил-был – був собі; жив-був;
жить барином (паном), разг. – жити по-панському (по-панськи, як пан), жити паном паном [діло] (паном на всю губу);
жить бедно, в бедности, с бедой, бедствовать – жити бідно (убого, злиденно, гірко); жити в (при) злиднях (при убозтві), бідувати; горювати; бідно маятися; поневірятися; перемагатися; жити, лиха прикупивши; торгувати лихом; (образн.) голодні злидні годувати; решетом воду носити, а постолом добро возити; трусити злиднями; жити й світа не бачити;
жить безбедно – жити безбідно (не бідуючи); у (при) достатку (достатках) жити; жити заможненько;
жить благополучно – жити у добрі та в гаразді; матися в гаразді;
жить в долг, долгами – жити на позички (у борг, у довг); жити з боргів;
жить весь век – вікувати;
жить в мире, в согласии – у [добрій] злагоді (згоді, мирі, ладу́, як одна душа) жити; любенько жити; (образн.) жити як риба з водою;
жить в нищете – злидарювати;
жить в нужде – бідувати;
жить воинской ратной жизнью – воячити;
жить в покое – жити з упокоєм (спокійно, супокійно);
жить в своё удовольствие (пользоваться жизнью) – жити собі на втіху; заживати життя (світа, світу); розкошувати;
жить в семье жены – у приймах бути, жити;
жить в соседстве с кем – сусідувати (сусідити) з ким, жити в сусідстві (суміж) з ким, сидіти поруч кого, (образн.) тин у тин жити;
жить в тяжёлых условиях – тяжко бідувати, поневірятися;
жить, губя других, портить кому жизнь – заживати чужий вік;
жить дома – жити [в]дома, домувати;
жить душа в душу – жити як одна душа (як один дух), [мов] одним духом жити, жити у добрій злагоді (згоді);
жить лето, зиму где – жити літо, зиму де, літувати, зимувати де;
жить миролюбиво (ладить) – ладнати, згоджатися;
жить на большую, широкую ногу, жить по-барски, жить в роскоши – жити на широку стопу (в розкошах), розкошувати, жити в розкошах (розкоші), по-панському (на всю губу) жити, паном діло жити, панувати, (диал.) велико жити;
жить на всём готовом – жити на всьому готовому (готовенькому), жити (брати) з готового;
жить на два дома с кем – жити різно (нарізно) з ким, жити на дві господи (на два господарства, на два доми, на дві домівки) з ким;
жить на отлёте, на отшибе – жити на відшибі (у відшибі, на стирчку);
жить на счёт чужого века – заживати чужий вік;
жить на чужих хлебах (разг.) – їсти чужий хліб, жити чужим (людським) хлібом;
жить на чужой счёт – жити чужим коштом (на чужі кошти, на чужий кошт);
жить одиноко – жити самотньо, самотіти;
жить одним домом с кем – жити разом (спільно, вкупі) з ким, мати одну господу (одне господарство, одну оселю, одне житло, один дім, одну домівку) з ким;
жить по своему состоянию – жити відповідно до своїх достатків, жити як змога (спроможність, спромога) чия;
жить привольно, на просторе – жити привільно (образн.) буяти;
жить припеваючи (разг.) – жити лиха не знавши (не знати), (образн.) жити вибрикуючи (вибрикувавши), жити лихом (горем) покотивши; розкошувати;
жить со дня на день – жити з дня на день (день поза день);
жить трудами рук своих – жити з праці рук своїх, жити з пучок;
жить уединённо – самотою (відлюдно) жити, самотіти;
жить хорошо с кем – (гал.) тривати добре з ким;
жить чем – жити з чого, за чим;
[за] здорово живёшь (разг.) – [ні] з доброго дива; ні сіло ні [в]пало; ні з сього ні з того; ні за що ні про що; так собі, знічев’я; гарма-дарма;
как живёте?; как живёте-можете? (разг.) – як ся (себе) маєте?, як ви собі маєтеся?, як вам ведеться (поводиться)?, як ви пробуваєте?, як здужаєте?, що з вами діється?, яко-во можете?, чи живенькі-здоровенькі?;
как живёшь, так и слывёшь – яке життя, така й слава (Пр.);
каково вино? Живёт – чи добре вино? Нічого собі;
кто живёт тихо, тот не увидит лиха – коли тихо, то мине [й] лихо (не буде лиха) (Пр.);
на свете всяко живёт – на світі всякого буває;
не живёт, а только небо коптит – не живе, а тільки дні тре; не живе, а чадить (димочадить) під небом; не живе, а небо коптить;
отдельно жить – нарізно (різно, окремо, осібно) жити, жити навідріз(н)і (иногда на відлуці);
плохо живёт – погано (зле, кепсько) живе, (образн.) живе як горох при дорозі;
пока я живу – поки (доки) я живу; поки мого віку (життя);
приказал долго жить – духа (душу) віддав; віддав Богові душу; пішов у безвість; казав довго жити; умер (помер), (устар.) переставився, на той світ пішов; зійшов з цього світу; упокоївсь;
сколько я живу – відколи живу; зроду; зроду-віку;
стараться жить на барский лад – старатися жити по-панськи, помазатися паном, гнутися на панство;
с тех пор, как я живу в Киеве… – відтоді (з того часу), як я живу в Києві…
[Краще жити, ніж не жити, Краще пити, ніж не пити, Краще дати і радіти, Ніж не дати і жаліти! (Тост). Поет живе в серцях свого народу (В.Самійленко). Тимоха пробува́в собі молодиком (Б.Грінченко). Проживай, моя ясочко, веселою (М.Вовчок). Він не був їм ані сват, ані брат, лишень сидів з ними через город (В.Стефаник). З літератури жити не можна було, жилося з служби (С.Єфремов). Чи у небі, чи у пеклі скажуть вікувати? (С.Руданський). Житоньки треба. Не довго з того часу стара ряст топтала – за тиждень і переставилася. Невістки якось між соболю добренько згоджаються. Живемо за самою картоплею, а хліба вже давно не бачили. Германці сусідили з слов’янами. Причепився гарма-дарма. Все в житті взаємозв’язано:
живеш – хочеться випити, випив – хочеться жити (АС). І повідомила його, що вона тут випадково, приїхавши одвідати батьків, а постійно живе в Харкові, де танцює в балеті. Вранці рушає. Ніколи ще Степан не почував такої вдячності до жінки, як зараз. Вона їде! Отже, кохання тут не буде? Яке щастя! Він ладен був стати перед нею навколішки й співати їй хвального гімну. Боже, як гарно все-таки жити на світі! (В.Підмогильний). День прозорий мерехтить, мов пломінь, І душа моя горить сьогодні. Хочу жити, аж життя не зломить, Рватись вгору чи летіть в безодню (О.Теліга). — Колись, до революції, здорово жили тут наші люди. Довго борюкались із злиднями, але ж потім і жили добре (І.Багряний). …бо жити — то не є долання меж, а навикання і само собою — наповнення (В.Стус). А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт (Л.Костенко). Ти живеш не живеш ти бредеш не бредеш і грішити не грішиш хліб для голуба кришиш а клює вороння день чорніший від ночі ніч біліша від дня і на все те причина це не та Україна (В.Цибулько). Ти — лише те, що переживаєш тут і тепер. У минулому тебе вже немає, у майбутньому — ще. майбутнє ще не настало і невідомо, чи настане взагалі, там ти — ще не людина, а так, уявлена вірогідність, там ти — ще не людина, а так, уявлена вірогідність, бажана гарна мрія або, навпаки, передбачуваний нестерпний кошмар. Є лише — тут і тепер! І якщо ти свою безкінечно теперішню мить не відчуваєш — гостро, глибоко, в усіх можливих барвах, — то можна сказати, що ніби й не живеш (В.Кожелянко). — Ви вже в мене дійшли літ, то пора ж вам і на стану стати, якесь діло собі обібрати, щоб жити згодом у пошані і в достатках (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). В її житті сталося дуже багато трагедій, але ця вразила найбільше. І все одно не можна було стояти на місці. Вона знала: життя полягає насамперед в тому, щоб жити далі (І.Серебрякова, перекл. Давіда Фоенкіноса). …навчитися, як треба жити, ви навчитеся, лише живучи… Добре навіть скочуватися вниз, якщо це потрібно для того, щоб піднятися (А.Жід). Буває, що не хочеться жити, але це зовсім не означає, що хочеться не жити (С.Є.Лєц). Жити важко. А важко жити ще важче]
. Обговорення статті

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Долг
• Брать, взять в долг у кого
– брати, взяти в позику (позикою, у борг, боргом, на віру) у кого; позичати, позичити (про багатьох напозичати) в кого, боргувати, поборгувати, заборгувати, задовжити (іноді визичати, визичити) в кого; (тільки про товар) брати, взяти набір (наборг) у кого.
• Быть в долгу у кого
– бути винним (завинити) кому; бути в боргу в кого; заборгувати (задовжити) в кого.
• Быть в долгу у кого, перед кем
– бути зобов’язаним кому, перед ким; (іноді) бути винним перед ким.
• В долгу как в шелку
– по шию (по вуха) в боргах (у довгах); у боргах (у довгах) як (мов) у реп’яхах; боргів [більш] як волосся на голові (в бороді); напозичався — аж нікуди (по саме нікуди).
• Взыскивать, взыскать долг, долги
– стягати, стягти (правити, виправляти, виправити, справляти, справити) борг, борги (довг, довги).
• Взятый в долг
– позичений (борговий); (про гроші іще) борг (довг).
• Взять за долг что-либо
– стягти (відібрати) за борг (за довг) що; пограбувати. [Нічим було заплатити, так корівку мою пофабували й продали. Кониський.]
• Влезать, влезть
(разг. залезть) в долги – залазити, залізти в борги (у довги); загрузати, загрузнути в боргах (у довгах); заганятися, загнатися в борги (у довги, в позички); (згруб.) укачуватися, укачатися в борги (в довги); топитися, утопитися в позиках; заборговуватися, заборгуватися (задовжуватися, задовжитися); набратися по шию.
• То їм же (запорожцям) добре, що є за що пить, а батько з ними так було укачається в довги, що ну!
ЗОЮР.
• Входить, войти в долг, в долги
– запозичатися, напозичатися; заборгувати(ся); задовжуватися, задовжитися; завинуватитися; ще (те саме, що) Влезть в долги. Див. влезать.
• Вылезать из долгов
– вилізти (виборсатися) з боргів (з довгів).
• Давать, дать, верить, поверить в долг
– давати, дати у позику (іноді позикою); (про товар) давати, дати набір (наборг); позичати, позичити (іноді визичати, визичити); боргувати, поборгувати; на віру давати, дати; вірити, повірити (навіряти, навірити). [Не вірять шинкарі горілки. Сл. Гр. Шинкарочка мене знає, на сто рублів навіряє. Н. п.]
• Дать в долг без отдачи
– дати (позичити) на вічне віддання. [Позичив ледачому гроші — десь на вічне вже віддання. Сл. Гр.]
• Дающий в долг, заимодавец, кредитор
– той, що позичає (дає у позику), позикодавець, кредитор; повірний; (про лихваря іноді) позичайло.
• Долг не велик, да лежать не велит
– борг не реве, а спати не дає. Пр. Голод морить, а довг крутить. Пр.
• Долг платежом красен
– що винен — віддати повинен. Пр. Умівши брати, умій і віддати. Пр. Позичене не з’їдене — все треба віддати. Пр. Як не вертись, а взяв, то розплатись. Пр. Перше борг віддай, а тоді вже й за себе дбай. Пр. Як не вертись, а за позикою розплатись. Пр. Гріхи — плачем, а довги — платежем. Пр. Хоч десь, хоч там перехвати, а борги (довги) заплати. Пр. Позичка на боржнику верхи їздить. Пр.
• Жить в долг
– жити на позички (у борг, у довг).
• Изменить своему долгу
– зрадити свою повинність (свій обов’язок).
• Он в долгу не останется
– він винним не залишиться; (перен.) він подякує (віддячить, відплатить); він віть за віть віддасть; він цього не подарує; він не попустить свого.
• Отдать последний долг природе
– умерти; (давн.) віддати богові душу.
• Отдать последний долг умершему
– віддати останню шану небіжчикові; провести до кладовища.
• Отпускать в долг
– боргом (набір, наборг) давати; боргувати.
• Первым долгом
(разг.) – першим ділом; (що)найперше; передусім; насамперед.
• Погашать, погасить долг
– виплачувати, виплатити, поплатити (сплачувати, сплатити, посплачувати) борги; виплачуватися, виплатитися з боргів.
• По долгу службы
– з службового обов’язку (з службових обов’язків, з службової повинності); виконуючи службовий обов’язок (службові обов’язки, службову повинність).
• Покупать в долг
– брати (іноді купувати) набір (наборг).
• По уши (по горло) в долгах
– по шию (по [самі] вуха, по [саму] зав’язку) в боргах (у довгах); у боргах (у довгах), як у реп’яхах.
• Раздавать, раздать в долг
– розпозичати, розпозичити, порозпозичати; (про товар ще) зборговувати, зборгувати (навіряти, понавіряти).
• Расплатиться с долгами
– виплатити (про багатьох поплатити) борги (довги); поквитувати, поквитати борги (позики).
• Считать своим долгом
– уважати за свій обов’язок (своїм обов’язком, за свою повинність); мати за обов’язок; брати (покладати) собі за обов’язок; почувати себе (іноді почуватися) зобов’язаним.
• Требовать долг
– правити борг (довг, позику).
• У него много долгов
– у нього багато боргів (довгів); він має багато боргів (довгів); він багато (геть-то багато) винен; (образн. жарт.) у нього (він має) багато намиста на шиї.
• Чувство долга
– почуття обов’язку; усвідомлення свого обов’язку (своєї повинності).
• Это не только наш долг, но и обязанность
– це наш обов’язок і повинність наша.
• Я в долгу у кого
– я боржник (винуватець) чий; я винен кому; я завинив кому.
• Я в неоплатном долгу перед вами
– я невиплатний винуватець (боржник, довжник) ваш.
• Я у вас в большом долгу
– я вам багато винен.
Погасить
• Погасить долг
– сплатити борг (довг); поплатити (посплачувати) борги (довги).
• Погасить марку
– проштемпелювати (перекреслити) марку.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Довг, -гудолг.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Долг
1) (
обязанность) – повинність (-ности), обов’язок (-зку); д. гражданский – громадянська повинність; исполнять, соблюдать долг – чинити (вико́нувати) повинність (обов’язок), доде́ржувати повинности (обов’язку); отдавать последний долг кому (умершему) – склада́ти (віддава́ти) оста́нню ша́ну кому́, вшановува́ти па́м’ять кого́; первым -гом – щонайпе́рше, передусі́м; по долгу службы – з повинности урядо́вої, з урядо́вого обов’язку; поставляю, считаю долгом – вважа́ю за повинність, за обов’язок; я у вас в большом долгу – я ду́же вам зобов’язаний;
2) (
денежный) – довг (-гу); д. безнадежный – пропа́щий довг; д. капитальный – стовп (-па́); д. ненадежный – ненаді́йний (непе́вний) довг; д. пассивный – пасивний довг; д. переводной – переписаний (переписуваний довг); д. погашенный – спла́чений довг; д. покрытый – спла́чений довг; д. сомнительный – непе́вний довг; быть в -гах – ма́ти довги; взыскивать долг – пра́вити, спра́вити довг; возвращать, отдавать долг – віддава́ти, відда́ти, поверта́ти, поверну́ти кому́ довг; входить в долги, делать долги – позича́тися, напозича́тися; истребование долга – спра́влення до́вгу; отсрочить долг – відкла́сти спла́ту до́вгу; перевод долга (на чье имя) – переписування до́вгу на кого́; погасить долг – виплатити, сплатити довг; погашение долга: а) спла́та, спла́чення до́вгу; б) п. -га давностию – покриття до́вгу да́вністю; попасть в долги – завинува́тіти, завинува́титися; удовлетворение долгов – спла́та (спла́чення) довгі́в;
3) (
кредит): а) (о деньгах) – по́зика; б) (о товарах) – ві́ра, борг (-гу); (в выражениях); брать в долг (о товарах) – бра́ти на́бір, на ві́ру; (о деньгах) – позича́ти, позичити в ко́го; в долг – позикою, позичко́во, (о товарах) – на́бір; верить, давать в долг (о товарах) – дава́ти на́бір, боргува́ти, поборгува́ти кому́, навіряти, наві́рити кому́; (о деньгах) – позича́ти, позичити кому́, у по́зику дава́ти; взятый в долг (о товаре) – борговий, взятий на́бір; (о деньгах) – взятий у по́зику; данный в долг (о товаре) – (по)борго́ваний, заборго́ваний, да́ний на́бір; (о деньгах) – позичений; свободный от долгов – незавинува́чений, ніко́му невинний, ві́льний від до́вгу.
Должать, задолжать – робити довги, зробити довг (по́зичку), позича́тися, запозича́тися; сколько задолжали? – скі́льки винні?
Должен, должный
1) (
обязан) – повинен, зобов’язаний; быть -ным (обязанным) – зобов’яза́ним бу́ти; заведующий хозяйством -жен следить за целостью инвентаря – заві́дувач господа́рства повинен (ма́є) гляді́ти, щоб інвента́р був ці́лий;
2) (
должен деньги) – винен; быть -ным (иметь денежный долг) – бу́ти винним, ма́ти довг, завинити; он нам -жен 15 рублей – він нам винен 15 карбо́ванців;
3) (
я, ты, он вынужден) – му́шу, му́сиш, му́сить; быть -ным – му́сити; вследствие болезни я должен остаться дома – че́рез хво́рість я му́шу лишитися вдо́ма;
4) (
имеет быть, имеет состояться) – ма́є; (о людях) (предполагаю, намериваюсь) – ма́ю, ма́єш, гада́єш; совещание должно состояться в 7 часов – нара́да ма́є відбу́тися о 7-ій годині; я должен (предполагаю) сегодня пойти в театр – я маю сього́дні піти до теа́тру.
Зачет – зарахо́вання, за́лік (-ку); (действ.) – зарахо́вування, зарахува́ння; в зачет, с -том (выдать) – зарахо́вуючи, зарахува́вши; (получить) – з зарахува́нням; не в зачет (выдать) – не зарахо́вуючи; (получить) – без зарахува́ння; с -том вашего счета за вами долг 120 рублей – коли зарахува́ти ваш раху́нок, довг ваш становитиме 120 карбо́ванців.
Описывать, -сать
1) описувати, описа́ти, списувати, списа́ти;
2) (
для продажи с торгов) – цінува́ти, (п)оцінува́ти, переписувати, переписа́ти; о. имущество за долг – поцінува́ти (переписа́ти) майно́ за довг.
Переводить, -вести
1) перево́дити, перевести;
2) (
перемещать кого через что) – переправляти, перепра́вити, переміща́ти, перемістити, перено́сити, перенести; п. по службе – переміща́ти на у́ряді;
3) (
деньги по почте или телеграфу) – перека́зувати, переказа́ти по́штою, телегра́фом, пересила́ти, пересла́ти пере́казом; переведено по почте (сто рублей) – перека́зано по́штою;
4) (
имущество на чье-либо имя) – переписувати, переписа́ти що на ко́го; п. долг – переписувати довг;
5)
-ить вексель на кого – джирува́ти, переписувати, переписа́ти на ко́го ве́ксель;
6)
-ить, что-либо на деньги – оберта́ти, оберну́ти що на гро́ші, згро́шити що; (в см. исчислять в деньгах) – вирахо́вувати, вирахувати в гро́шах; п. рубли на франки – оберта́ти карбо́ванці на фра́нки.
Платить, заплатить – платити, заплатити; (оплачивать) – спла́чувати, сплатити кому́ за що, випла́чувати, виплатити; п. вперед – платити впере́д; п. в рассрочку – платити ра́тами, платити виплатом; п. долг – спла́чувати довг; п. звонкой монетой – платити (дзвінко́ю) моне́тою; п. наличными – платити готі́вкою; п. по частям – випла́чувати частинами; ча́стка́ми (ра́тами).
Рассрочивать, рассрочить (платеж) – розклада́ти, розкласти спла́ту на те́рміни, розтерміно́вувати, розтермінувати; р. долг – розклада́ти спла́ту до́вгу на те́рміни, розтерміно́вувати довг.
Слагать, сложить – склада́ти, скла́сти; с. долг, штраф – скида́ти довг, штраф (з ко́го), дарува́ти довг, штраф (кому́); с. с себя ответственность – зріка́тися, зректися відповіда́льности; с. со счетов – скида́ти, скинути з раху́нків.
Требовать, потребовать
1) (
что от кого) – вимага́ти, поча́ти вимага́ти, поста́вити вимо́гу, допомина́тися, доправлятися чого́ від ко́го, пра́вити що з ко́го; (чего) – домага́тися, вимага́ти чого́; т. долги – пра́вити (справляти, виправляти) довги; потребовать долг – (поча́ти) пра́вити довг; потребовать зарплату – (поча́ти) вимага́ти платню; т. исполнения – вимага́ти виконати, вимага́ти, щоб виконали; потребовать исполнения – зажада́ти, щоб виконали; т. настойчиво – домага́тися, допомина́тися, упе́рто вимага́ти; потребовать настойчиво – (поча́ти) упе́рто вимага́ти, домага́тися; т. объяснений – вимага́ти пояснень, вимага́ти пояснити; потребовать объяснений – зажада́ти пояснень; т. по суду – пра́вити, виправляти судо́м; потребовать прав – заявити вимо́гу, щоб дали прав;
2) (
нуждаться в чем) – потребува́ти чого́; дом -ет капитального ремонта – будинок тре́ба ґрунто́вно попра́вити, будинок потребу́є ґрунто́вної попра́ви, будинкові потрі́бна ґрунто́вна попра́ва; дело -ет рассмотрения – спра́ву тре́ба розглянути; по делу -ются письменные доказательства – спра́ва потребу́є до́водів на письмі́ (письмо́вих до́водів); это -ет много времени – на це тре́ба бага́то ча́су́, це забира́є бага́то часу́; это потребует много времени – це ві́зьме бага́то ча́су́, на це тре́ба бу́де бага́то ча́су; это потребует много средств – це ду́же до́рого ста́не, це потребува́тиме бага́то гро́шей, на це тре́ба бу́де бага́то гро́шей;
3) (
вызывать, вызвать кого) – кликати, покликати, виклика́ти, викликати кого́; т. к суду – кликати до суду́, тягти до су́ду́, позива́ти; его -ют в Харьков – його кличуть, виклика́ють до Ха́ркова; по делу -ют в суд свидетелей – у спра́ві виклика́ють до су́ду́ сві́дків.
Требоваться, потребоваться
1) (
быть нужным) – бу́ти потрі́бним, ста́ти потрі́бним; здесь не -тся стажа – тут не потрі́бен стаж, тут не тре́ба ста́жу; здесь -ется опыт – тут тре́ба до́свіду, потрі́бен до́свід; -ся комната – потрі́бна кімна́та; -ются опытные бухгалтера – потрі́бні досві́дчені бухга́льтери;
2) (
быть затребованным, потребованным) – вимага́тися, жада́тися; потребован долг – пра́влять довг; требуется инспектурой отчет – інспекту́ра вимага́є зві́ту; требуется отчет – вимага́ють зві́ту.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Відверта́ти, -та́ю, -єш, сов. в. відверну́ти, -ну́, -неш, гл.
1) Отворачивать, отворотить, отвращать, отвратить; поворачивать, поворотить.
Відвертає від неї очі. МВ. II. 27. Не годиться відвертати хліб нарізаним боком до стіни. Чуб. І. 109. Нехай Бог відвертає. Ном. № 5139. Щоб я од вас лиця не відвернула. Ном. № 3241.
2) Отъѣзжать, отъѣхать, отплывать, отплыть.
Ви, турки-яничари, по маленьку, браття, ячіте, од галери одверніте. АД. І. 216.
3) Отваливать, отвалить.
Одвернув (камінь). Рудч. Ск. І. 86. Годі орати! — Як годі? — каже чоловік. — Дві скиби тільки одвернути та й упруг. Г. Барв. 198.
4) Возвращать, возвратить.
Були в мене старости, підбрехачі твої, ну, одвернув я почеськи тобі хліб, не прогнав тебе. Г. Барв. 455.
5) Пахать, вспахать плугомъ второй разъ поперегъ или вдоль участка. Нѣжин. у.
6) Отклонять, отклонить что-либо.
І кулі мов рукою одвертає. К. ЦН. 251. Єсть такії люде, ща на пожежі уміють одвернуть вітер од сусідньої оселі. Грин. II. 324.
7) Отвлекать, отвлечь, отклонять, отклонить.
Відвертала вона мене від сеї думки. Тебе прошу, голочко: відверни злих собак од мого скота. Чуб. І. 69.
8) О колдовствѣ: возвращать, возвратить первоначальный видъ, отвращать, отвратить.
Зробив (чарами), то була біла редька, а то зусім почорніла, та вже назад не одверне, шоб чорна стала білою. Драг. 77.
9) Вычитать, вычесть.
Жиду грошей не понесу міняти, бо він зараз довг одверне. Бессар.
10) Отвѣчать, отвѣтить.
Та чую ж, чую, — одвертає. МВ. (КС. 1902. X. 143).
Довг, -гу, м. Долгъ. Узяв його дідько за старий довг. Ном. № 8314. Голод мутить, а довг крутить. Ном. № 10654. Ум. Довжо́к. Чуб. V. 1095.
Довжо́к, -жку́, м. Ум. отъ довг.
Домоли́ти, -лю́, -лиш, гл. Умолить. Не домолив його: хоче таки правити довг.
Доправля́ти, -ля́ю, -єш, сов. в. допра́вити, -влю, -виш, гл.
1) Дослуживать, дослужить церковную службу.
Піп доправив службу.
2)
Допра́вити довг. Взыскать долгъ.
3) Доводить, довести.
Одведи отцих людей та гляди мені, прямо доправ до красної дівиці — ясної зірниці. Мнж. 19.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Долгъ = 1. обовя́зок, пови́нність. — Обовязок чинити. С. З. — Коли сповню свій обовязок, то нїхто мінї нїчого не зробить. Фр. — Взя́тый въ долгъ = боргови́й. — Отда́ть послѣ́дній долгъ приро́дѣ = відда́ти Бо́гові ду́шу, уме́рти. — Отда́ть п. д. поко́йнику = прове́сти до кла́довища. 2. довг, ви́нне, винува́те, по́зичка. — Въ до́лгъ брать = бра́ти на́бір, в по́зичку. — Въ до́лгъ вѣ́рить, дава́ть = боргува́ти, навіря́ти, на́бір дава́ти, у пози́ку дава́ти. — Як будеш усїм боргувати, прийдеть ся сорочку латати. н. пр. — Продай мінї набір, а гроші через тиждень віддам. н. о. — Піду до жидівки — сип набір горілки! н. п. — Шинкарочка мене знає, на сто рублїв навіряє. н. п. — Въ долги́ влѣ́зть = вдовжити ся. — Ту зїму так вдовжився, що й не вилїзу. — Въ долгу́ какъ въ шелку́ = по ши́ю в довгах, в довгах як в репяхах. н. пр.
Жать = 1. (жму, жмёш) — дави́ти, ти́снути, стиска́ти, му́лити, чави́ти. — Чого мене так тиснеш за руку? — Сказав тане́ць грати, а сам Бондарівну за ручку стискати. н. п. — І червоні чоботи мулять. н. пр. — Мулкі чоботи. Чайч. 2. (жну, жнеш) — жа́ти, (за довг) — віджина́ти. (Д. під сл. Жа́тва).
Плати́ть, заплати́ть = 1. плати́ти, заплати́ти, довг – верта́ти, віддава́ти, бу́ти пла́тним, верну́ти, відда́ти (позичку). — Бувши винним, треба буть і платним. н. пр. 2. від(од)дя́чувати, оддя́чити.

Запропонуйте свій переклад