Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 19 статей
Запропонувати свій переклад для «доладний»
Шукати «доладний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Изя́щный – го́жий, кра́сний, чепурни́й, вибо́рний, зг[ґ]ра́бний, дола́дний, (художественный) майсте́рний, худо́жній, (элегантный) елега́нтний. [Ой там ї́хав коза́к го́жий, ще й на ли́ченько хоро́ший (Пісня). Все найкра́щеє, чим володі́ла пе́рська літерату́ра, поз’явля́лося тоді́ в го́жих пере́кладах на осма́нське (Крим.). Вона́ не така́ га́рна, як го́жа (Звин.). Вдягла́ся, іде́ – така́ чепурна́ (Звин.). Я до́вго не міг забу́ти струнко́ї зґра́бної по́статі (Грінч.). Згра́бні ба́шти і ба́шточки Воронцо́вського па́лацу (Кон.). Віно́чки вихо́дили в неї зграбне́нькі та маню́сенькі, мов для короле́ви е́льфів (Л. Укр.)].
Довольно -ный – го́женький, красне́нький таки́, чепурне́нький таки́ и т. д. -ная литература – кра́сне письме́нство. [Тво́ри кра́сного письме́нства (Єфр.)].
-ная обувь, -ное платье – елега́нтне, кра́сне, чепурне́, (зап.) форе́мне взуття́, вбрання́.
-ная женщина – го́жа, кра́сна жі́нка.
-ные искусства – кра́сні мисте́цтва.
-ные работы, изделия – майсте́рні (худо́жні) пра́ці, ви́роби.
-ные манеры – елега́нтні мані́ри.
-ный вкус – вибо́рний смак.
-ный слог – вибо́рний, добі́рний, дола́дний, елега́нтний стиль.
Основа́тельный – ґрунто́вний, тривки́й, дола́дний, докла́дний, (изрядный) до́брий, заса́дний, чима́лий, (справедливый) слу́шний.
-ное исследование – ґрунто́вна ро́звідка.
-ное доказательство, суждение – слу́шний до́каз, слу́шна ду́мка.
-ные причины – слу́шні, пова́жні причи́ни.
-ный человек – стате́чна, пова́жна люди́на.
Приго́жий
1) го́жий, приго́жий, поді́[о́]бний, вродли́вий, чепурни́й, хупа́вий, дола́дний. [Ти молода́ ще, го́жа (Грінч.). Приго́жа, як ро́жа (Мет.)].

-жий (сущ.) – вро́дник.
-жая – вро́дниця, хорошу́ля, хупа́вка;
2) го́жий, приго́жий;
см. Прили́чный;
3)
см. Го́дный.
Присто́йный
1) (
о человеке) поря́дний, присто́йний, дола́дни[і]й, звича́йний; срв. Прили́чный. [Він собі́ чолові́к поря́дний (Г. Барв.). Рані́ше тро́хи нега́рна сла́ва про Мико́лу йшла, хоч тепе́р він і був дола́дній па́рубок (Грінч.)].
-ная компания – поря́дне (присто́йне) товари́ство;
2) (
приличествующий кому) присто́йний кому́. [Нема́, кажу́, па́ри мені́ присто́йної (Г. Барв.)].
-ное обращенье, обхожденье – присто́йне пово́дження (пово́діння).
-ное жалование – присто́йна (поря́дна, путя́ща) платня́.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Связной – (воен., служащий для поддержания связи) зв’язковий; (о речи, изложении, ещё) складний, доладний, (соединительный) зв’язувальний:
связной пояс, строп – зв’язувальний пояс, строп. Обговорення статті
Уместный, уместен – доречний, доладний, підхожий. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ДЕ́ЛЬНЫЙ (проєкт) ще пу́тній, дола́дний.
ПОРЯ́ДОЧНЫЙ фраз. ваго́мий, (добрячий) ще дола́дний;
из порядочной семьи́ че́сного ро́ду.
ПРИСТО́ЙНЫЙ фраз. дола́дний.
УДА́ЧНЫЙ фраз. дола́дний.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Складный
1) складни́й, -а́, -е́;
2) (
о фигуре) поставни́й, -а́, -е́;
3) (
о речи) при́кладний, дола́дний, -а, -е.
Уместный – доре́чний, дола́дний, -а, -е; -но – доре́чно, дола́дно.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Дельный (о замечании) – пу́тній, дола́дний, доді́льний, доді́ла.
Толковый
1) (
о человеке) – тямкий, тяму́щий, тяму́чий;
2) (
дельный, о суждении) – дола́дний, пу́тній, до ді́ла;
3) (
о словаре) – тлума́чний.
Уместный (о замечании) – доре́чний, дола́дний.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

дола́дний, -на, -не

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Скла́дный = скла́дний, дола́дний.
Удовлетвори́тельный, но = у(в)довольня́ючий, у(н)доволя́ючий, задоволя́ючий, че, доста́тнїй, дого́дний, дола́дний, дого́дне, до́сить, удо́воль. – Трудно дати на се питання зовсїм вдоволяючої відповідї. З. Ог. — Вона нїчого не вміє, ані плаття вигладити, анї догодне вслужити. М. В. Удовлетворя́ть, удовлетвори́ть, ся = у(в)довольня́ти (С. Ш.), у(в)доволя́ти, задовольня́ти, удово́льнювати (С. Ш.), уво́льнювати (С. Ш.), у(в)гонобля́ти, потоля́ти, контентува́ти, у(в)довольни́ти (С. Л. Ш.), у(в)доволи́ти (С. Л. Ш.), задово́лити, уво́льнити (С. Ш.), задовольни́ти, у(в)во́лити во́лю (С. Л.), у(в)гоноби́ти, заго́дити, у(в)контентува́ти, ся (С. Ш.), сконтентува́ти, заспоко́їти ну́жду (С. Л.), багатьох — повдовольня́ти, позадово́льнювати, повдово́лювати, ся, позаго́джувати, повконтенто́вувати. — Зїнька не вдоволила ся тим, що їй говорив батюшка. Лев. — Як вином жадобу вдовольнили, почали про се про те розмову. Ст. С. — Не їстиме й не питиме ясневельможний, поки себе не вдовольнить К. К. — Еней же зараз догадав ся, кодо Дїдони тер ся, мняв ся, її щоб тільки вдовольнить. Кот. — Ой увольни, дївка, волю. н. п. — Циганочко, вволи мою волю: причаруй козаченька, що стояв зо мною. н. п. — Скільки то треба усячини, щоб вконтентувати таку орду. Лев. В. — Ще ж і тим вони не сконтентували. н. п.
Хоро́шій = хоро́ший, га́рний (С. Аф. З. Л.), до́брий (С. З. Л.), добря́чий, го́жий, кра́сний (С. Жел.), ле́пський, ла́дний, дола́дний, поря́дний, фа́йний (Гал.). — Гарна, як квітка на полї. н. пр. — Що червоне, то й гарне, що солодке — то й добре. н. пр. — Добра господиня, коди повна скриня. н. пр. — Кавун добрячий. — Лепський то десь город Харьків. Кв. — Така хороша, як намальована. С. З. — Одежа на йому гарна, кінь лепський. н. к. — Бо Василько файний, тай файно танцює: попід ручку обертає, тай в личко цїлує. н. п. Бук. — Весна красна. н. п. — А у вас картопля красна. Кр.

Запропонуйте свій переклад