Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «дриґання»
Шукати «дриґання» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Болта́ние
1) (
о жидкости) бо́втання, калата́ння;
2) дри́ґання, теліпа́ння, бала́мкання, колиха́ння;
3) ля́пання язико́м, пле́ска́ння, базі́кання, блягу́зкання, патя́кання, варня́кання, лепета́ння, верзі́ння.
Движе́ние
1) рух, хід (
р. хо́ду). [Життя́ – то ві́чний рух. Мо́ре-мо́ре, без кра́ю просто́ре, ру́ху по́вне і ра́зом споко́ю! (Л. Укр.). Грома́дський рух. Хід небе́сних плане́т];
2) (
проявление -ния, жест) рух, по́рух, мах. [Її́ ру́хи зроби́лися жва́вими, нерво́вими (Коцюб.). Зви́чним по́рухом торкну́всь держака́ від кинжа́ла. Інти́мний по́рух душі́ (Єфр.). Ки́нув зру́чним ма́хом на пле́чі пальто́ (Неч.-Лев.)].
Он весь в движе́нии (фамил.) – дви́жки його́ всього́ беру́ть.
Движе́ние рефлекторное (невольный жест) – ві́друх.
Сделать быстрое движе́ние к чему – порва́тися до чо́го́. [Порва́вся бі́гти (Крим.)].
Делать, сделать быстрое судорожное движе́ние ногою – дри́ґа́ти, -ся, дри́ґну́ти, -ся, дриґону́ти.
Быстрое судорожное движе́ние ногоюдри́ґання;
3)
движе́ние многих одушевл. предметов – рух, ворушня́, рухани́на.
Движе́ние суетливое – метушня́. [Метушня́ в ха́ті зчини́лася: всі метуша́ться, не зна́ють, що поча́ти. Ворушня́, га́мір, крик, бігани́на (Франко)];
4) (
волнение, смута) ро́зрух, ворохо́бня́;
5)
движе́ние вперёд (о культуре = прогресс) – по́ступ. [Шляхо́м ві́чного по́ступу]; (к известной цели) прямува́ння, простува́ння, хід (р. хо́ду) до чо́го. [Невпи́нний хід до кра́щих форм життя́ (Єфр.)].
Дать делу движе́ние – да́ти спра́ві хід, зру́шити спра́ву.
Дело лежит без движе́ния – спра́ва не руша́є напере́д, (диал.) ді́ло лежи́ть (в суді́) без по́двигу;
6)
прийти в движе́ние (зашевелиться) – заворуши́тися. [В корчмі́ все заворуши́лося; жид уті́к; горі́лка булькоті́ла на зе́млю].
Привести в движе́ние – двигну́ти, зворухну́ти, пусти́ти в рух.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Дри́ґа́ннядрыгание, подергивание.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Дри́ґа́ння, -ня, с. Быстрое движеніе ногою; судорожное подергиваніе членовъ.