Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Электропередачаелектропересила́ння.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ли́ния лі́нія,-нії
л. автоматизи́рованная лі́нія завтоматизо́вана
л. автомати́ческая лі́нія автомати́чна
л. ба́зовая лі́нія ба́зова
л. безразли́чия лі́нія байду́жости
л. винтова́я лі́нія ґвинтова́
л. витка́ лі́нія витка́
л. влия́ния лі́нія впли́ву
л. возду́шная лі́нія надзе́мна
л. впа́дин лі́нія запа́дин
л. высоково́льтная лі́нія високово́льтна
л. вы́ступов лі́нія ви́ступів
л. геодези́ческая лі́нія геодези́чна
л. горизонта́льная лі́нія горизонта́льна
л. двухпро́водная лі́нія двопроводо́ва
л. де́йствия сил лі́нія ді́ї сил
л. дели́тельная лі́нія діли́льна [поді́льча]
л. дислокацио́нная лі́нія дислокаці́йна
л. заде́ржки лі́нія затри́му
л. запрещённая лі́нія заборо́нена
л. зацепле́ния лі́нія заче́плення [зачі́плювання]
л. изло́ма лі́нія зла́му
л. измери́тельная лі́нія вимірна́
л. индиффере́нтности лі́нія індифере́нтности
л. испуска́ния лі́нія випуска́ння [емі́сії]
л. каса́тельная лі́нія доти́чна
л. коаксиа́льная лі́нія коаксія́льна [суві́сна]
л. конта́ктная лі́нія конта́ктна
л. крива́я лі́нія крива́
л. ло́манная лі́нія зла́мана
л. магистра́льная лі́нія магістра́льна
л. механизи́рованная лі́нія змеханізо́вана
л. нагру́зки лі́нія наванта́ження
л. нейтра́льная лі́нія нейтра́льна
л. обраща́ющаяся лі́нія оборо́тна
л. огиба́ющая лі́нія огина́льна [обвідна́, обрисо́ва]
л. опира́ния лі́нія опертя́
л. опо́р лі́нія опо́р
л. отве́сная лі́нія прямови́сна
л. отко́са лі́нія уко́су [спохи́лу, спохо́ви]
л. переда́чи лі́нія пересила́ння (на відстань); радіот. лі́нія висила́ння
л. переда́чи да́нных лі́нія пересила́ння да́них
л. переда́чи эне́ргии лі́нія пересила́ння ене́ргії
л. пересече́ния лі́нія пере́тину [перетина́ння]
л. поглоще́ния лі́нія поглина́ння [вбира́ння]
л. пото́чная лі́нія пото́кова
л. проги́бов лі́нія проги́нів
л. продо́льная лі́нія поздо́вжня
л. про́филя лі́нія про́філю
л. пряма́я лі́нія пряма́
л. пункти́рная лі́нія пункти́рна
л. радиосвя́зи лі́нія радіозв’язку́
л. разде́ла лі́нія по́ділу
л. разо́мкнутая лі́нія розі́мкнена
л. резьбы́ лі́нія на́різі [нарі́зування]
л. ро́торная лі́нія ро́торна
л. свя́зи лі́нія зв’язку́
л. сече́ния лі́нія пере́різу [пересіка́ння]
л. сма́зочная лі́нія масти́льна
л. соедини́тельная мех. лі́нія з’є́днувальна; зал. лі́нія сполу́чна
л. со́мкнутая лі́нія зімкне́на
л. ступе́нчатая лі́нія ступі́нчаста [східча́ста, ступене́ва]
л. технологи́ческая лі́нія технологі́чна
л. то́чечная лі́нія точко́ва [крапча́ста]
л. узлова́я лі́нія вузлова́
л. упру́гая лі́нія пру́жна́
л. у́ровня лі́нія рі́вня
л. уста́лости лі́нія вто́ми
л. фи́дерная лі́нія живи́льна [фі́дерна]
л. цепна́я лі́нія ланцюго́ва
л. электропереда́чи лі́нія електропересила́ння
электропереда́ча електропересила́ння; електропереси́льня (пристрій)