Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «жалива»
Шукати «жалива» на інших ресурсах:

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Жали́ва, -викрапива.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Жали́ва, -ви, ж. Крапива, Urtica urens L, Urtica dioica L. Каменец. у.
Жаля́чка, -ки, ж. = Жалива. Желех.
Жару́ха, -хи, ж. = Жалива. Желех.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschekжо́втий жабрі́й звича́йний; глуха́ кропива́ жо́вта (Сл, Ру; MkСД, ПД), губа́ня жо́вта (Жл, Вх1, Вх6, Мл; МгЗК); добропо́ль (МгЗК), жали́ва (МгЗК), жали́ва глуха́ жо́вта (МгЗК), жали́ва ди́ка (МгЗК), жали́ва кі́нська (МгЗК), жали́ва лісна́ жо́вта (МгЗК), зво́нець (МгГЦ, ЗК), зеленчу́к (МгГЦ), зєбрі́й (ШхГЦ), зя́брі́(и)й (Мг, КобБО, ЗК), крапива лісна (АнПС), кропи́ва ди́ка (МгЗК), кропива жовта (Mk), маслінки́ (МгЗК), м’ята глуха (АнСЛ), со́няшник ди́кий (МгЗК), фирка́ч (МгЗК).
Lamium album L.глуха́ кропива́ бі́ла (Сл, Ру, Оп; Ав, Ан, Шс2, Ян2, Ів, Mk, ОсСД, СТ, ПД, ВЛ, СЛ); глушиця біла (Вх1), меду́нка бі́ла (Вх2, Вх3, Вх6, Мл); глуха́вка (Вх1, Mk, МгЗК), глушиця (Вх6, Mk, СмПД), драголюб (АнСТ), жали́ва (СбЗК), жали́ва бі́ла (МгЗК), жали́ва́ глуха́ (Он, Пч, См, Кч, Мг, СбСД, БО, ЗК), жали́ва ди́ка (Мг, СбЗК), желива́ (СбГЦ), жи́галка (СбСТ), жилава́ (СбСД), жіли́ва бі́ла (СбБО), жіли́ва глуха́ (СбБО), жілива́ сліпа́ (КобБО), зябрі́(и)й (ОнБО), кадило (Rs, СмСД, ВЛ), капри́ва глуха́ (МгЗК), коло́пенька (КобГЦ), крапи́ва (СбПС), крапива глуха (LnСТ), крапи́вка (РмПЦ), кропи́ва́ (Ос, СбСД, ВЛ), кропи́ва́ бі́ла (Рг1, Пс, Hl, Ум, Ду, Ів, Сл, СбЗАГ), кропи́ва́ глуха́ (Гв, Рг1, Пс, Gs, Вх1, Вх6, Rs, Ду, Ів, Сл, Ос, СбЗАГ), кропи́ва́ ди́ка (СбСТ, ПЦ, ПЗ), кропива кінська (ОсПД), кропива́ лісова́я (СбСТ), кропива́ ме́ртва (Рг1, Пс, Ду, Сл), кропи́ва́ соба́ча (СбПД, ПЦ), кропи́вка (РмВЛ), крупе́ва глуха́ (СбВЛ), крупи́ва (СбПЦ), меді́вка (Вх1, См, СбСД), медниця (Mk), меду́лька (Вх, Вх1, Он, СбВЛ, ДС, БО), медуниця (Вх1, Вх6), меду́нка (Вх, Вх1, Вх3, Mk, См, СбСД, ДС), медушка (Вх, Вх1ДС), мертвяк (Пс), м’є́тка кі́нська (СбДС), міду́нка (СбБО), м’ята кінська (ОсПД), м’я́та соба́ча (МсСТ), покржіва глуха (ГбЛМ), пусти́рник (СбВЛ), сліпота куряча (СмСД), смоктило (АнСТ), чар-зілля (Км), чарівне зілля (Км), ша́нда (СбПД), шандра́ (СбСД), шовко́ве зі́ллє (КобГЦ), яснотка (LnСТ).
Leonurus cardiaca L.соба́ча кропи́ва́ звича́йна (Ру, Оп); соба́ча кропива́ (Сл; Рг1, Пс, Шс2, Ян2, Mk, Ук, Мг, КобСД, СТ, ГЦ, ЗК), хва́стиця звича́йна (Мл), хвастиця псячка (Вх1, Вх3); жали́ва глуха́ (МгЗК), жали́ва ди́ка (МгЗК), жали́ва німа́ (МгЗК), жали́ва пе́сся (МгЗК), жали́ва пся́ча (МгЗК), жали́ва соба́ча (МгЗК), капри́ва глуха́ (МгЗК), крапива́ глуха (Чн, Ср, Ан, Ln, Кр, Сл, ЯнаСД, СТ, ВЛ, ПС, СЛ), крапива глуха велика (АвСД), крапива собача (Мн2СД), крапивничок (АнВЛ), кропи́ва (МгГЦ), кропи́ва́ глуха́ (Нв, Рг1, Ум, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, РмСД, СТ, ВЛ, ПЦ, СЛ, ДС), кропива пе́сся (МгЗК), кропи́ва пся́ча (МгЗК), кропи́вничок (Ум, Ів), курпоїн (лісний) (АнСТ), пся́чка (Вх, Жл, Ду, См, МгПД, ДС, ЗК), пусти́рник (См, МгСТ, ГЦ, ЗК), серде́чник (ГтЗК), си́(а́)ндра (Ан, Ду, Ів, MkСД), слендра (См), слід гусячий (Hl, MkПД, БУ), слід ку́рячий (Жл, СмДС), шандра (СлСД), шантай (TlЗК).
Stachys sylvatica L.чисте́ць лісови́й (Вх1, Мл, Сл, Ру, Оп); ба́бка (Ан, Ів, Сл, МгСД, ЗК), бабка лісова (См), буквиця (СмСД, СЛ), бу́ковиця (Ан, Ів, См, МгСД, СЛ, ЗК), жали́ва ди́ка (МгЗК), жали́ва лісова́ (МгЗК), жали́ва соба́ча (МгЗК), кадило (ОсПД, ВЛ), колопитець (См), колопитце (Км), колосниця (LnСТ), копитце (АнСЛ), ко́ром черво́ний (МгЗК), мня́та́ ди́ка (МгЗК), м’я́та ди́ка (Ан, МгСЛ, ЗК), чисте́ць (Сл, МгГЦ, ЗК), щисто́лі (МгЗК).
Urtica dioica L.кропи́ва́ звича́йна (ОсПД); кропива́ вели́ка (Вх2, Вх6, Мл, Сл; Ос, Гб, СбСД, ПД, ВЛ, ПЗ, СЛ), кропива́ дводо́мна (Ру, Оп), кропива жалива (Вх1, Вх2); бджоли́ця (Мо, МсСТ), ґушту́л (МсСТ), джибуха (Км), джиґу́ха (Гр), джидуха (Км), дроголю́б (МсСТ), жала́ (Сл, СбСЛ), жали́ва́ (Ср, Вх6, Гр, Ян4, Мч, Ва, Ос, Бк, Он, Мс, Кч, Мг, Сб, КобЗАГ), жали́ва вели́ка (Вх7ЗК), жаливу́ха (Вх7ДС), жа́ло трав’яне́ (МсСТ), жаруха (Км), же(и)ру́ха (Mj, БкБУ), жигавка (Км), жи́галка (Ос, НесПД, ВЛ), жи́жка (СбВЛ), жилава́ (СбСД), жилю́ха (БкБУ), жі(є)ли́ва (Бк, Он, КобБУ, БО), жолінча (Mj), колю́ча трава́ (МсСТ), копри́ва (Вх, Gs, Вх5, Ос, ГбДС, ЛМ), крапива́ (Ав, Чн, Ср, Ан, Ln, Мн2, Кр, Сл, Лс2, Рм, МсЗАГ), крапива здорова (Мн2), кропи́ва́ (Гв, Во, Hz, Пс, Жл, Mj, Rs, Ян2, Ян4, Сл, Mk, Лс2, Ос, Мс, Гб, Мг, КобЗАГ), кропива́ жалка́ (Ос, Мс, СалСД, СТ), кропи́ва́ жалю́ча (Рг1, Ан, Hl, Ів, Сл, МсСТ, БУ), кропива жеруча (Сл), кропива живуча (ОсПД), кропи́ва жи́гальна (СбДС), кропива́ ж(и)гу́ча (Ос, МсПД, СТ), кропива́ кусю́ча (МсСТ), кропива листата (ОсСД), кропива мертва (См), кропива пекуча (Сл, Mk), кропи́ва пеку́ща вели́ка (Вх7ДС), кропива проста (ОсВЛ), кропива чорна (ОсВЛ), кропова́ (ГбСТ), кропува́ (ГбСТ), крупи́ва (СбПЦ), куса́чка (МсСТ), ойо́йкина трава́ (МсСТ), пеку́чка (СбЗК), покржіва (ГбЛМ), покри́ва (Вх7ДС), щилю́чка (МоСТ).
Urtica urens L.кропи́ва́ жалка́ (Ру, Оп; Сл, ОсСД); кропива жалячка (Вх1), кропива́ жи́гавка (Вх2, Мл, Сл), кропива мала (Вх6; Mk, ГбПЗ); гижа́вка (Вх7, ОсПД, ВЛ), джигавка (Лс2, ОсВЛ, ПЦ), джиґалка (Вх7ВЛ), джиґуха (RsВЛ), дзиску́ха (Лс2ПС), жала маленька (СлСЛ), жали́ва (Во, Вх, Ср, Ан, Жл, Ян4, Дб, Ду, Сл, Гд, Бк, Гт, Пч, Гб2, Кч, Коб, МалСТ, ПД, ДС, БУ, БО, ГЦ), жали́ва куся́ча (МгЗК), жали́ва мала́ (Вх7ЗК), жали́ва пеку́ча (Кч, МгБО, ЗК), жалку́шка (Лс2ПС), жа(є)лу́шка (БкБУ), жаля́чка (Вх, Жл, Ум, ІвДС), жару́ха (Вх, Жл, Вх1, СлДС, БУ), жарьо́ха (БкБУ), жга́вка (Вх7ДС), жгу́чка (Ав, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Жл, Вх1, Сл, MkСД, СТ, ПД, СЛ), жері́вка (Гб2ГЦ), жигавиця (Гв, Рг, АнСТ), жи́гавка (Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Вх1, Вх6, Ів, Шл, Лс2, Ос, Мс, Гб, Сб, КобСТ, ВЛ, ПЦ, ДС, ГЦ), жи́галка (Во, Вх7, Шл, ОсПД, ВЛ, ДС), жи́гвалка (Лс2ПЦ), жигу́чка (Рг1, Ан, Пс, Жл, ІвСЛ), жи́жавка (Ос, Рм, ГбВЛ, ПЦ), жи́жка (Рг1, Ан, Пс, Жл, Ів, Ар, СалСД, СТ, ПЗ), жижу́ха (Ан, Ів, СлСД, ПД), жилава (СлСТ), жичка (Tl), коприва печача (ГбЛМ), крапива (Ср, КрСД, СТ), крапива-жалкушка (СлПС), крапива-жигучка (Ан), крапивка (Мн2, Го1СД, СЛ), кропи́ва́ (Hl, Ян4, Ос, Гт, МсЗАГ), кропива-джижкуха (СлПС), кропива дрібн(еньк)а (Сл, ОсСД, СТ, ПД, СЛ, ПС), кропива жалька (СлСД), кропива́ жгу́ча (МсСТ), кропива́ жгу́ча дрібноли́ста (МсСТ), кропива-жгучка (См), кропива-жижавка (ОсВЛ), кропива́ жижка́ (Лс2ПС), кропи́ва жирка́ (Гб2ГЦ), кропива́ мє́лка (МсСТ), кропи́ва пеку́ща ма́ла (Вх7ДС), кропивка (ОсПД), кропилка (Го1СЛ), парівка (HzГЛ), пеку́чка (Вх7БО), стрекучка (АнСЛ), цюпка (Tl).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Крапи́ва, рос. Urtica = кропива́, U. dioica L. = кропива́ жалю́ча, U. urens = жалива́, жигу́чка, жи́жка, жи́гавка, жа́лячка, жижу́ха. С. Ан. — Крапи́ва глуха́я = д. під сл. Глухо́й.

Запропонуйте свій переклад