Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «желание»
Шукати «желание» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Жела́ние – бажа́ння, хоті́ння, хіть (р. хо́ти, часто диал. хі́ті), во́ля, (сильное) жада́ння, жа́до́ба, пра́гнення; (капризное) за́баг (р. -гу), забага́нка, (гал.) бага́, схоті́нка.
По собственному (по доброму) -нию – своє́ю во́лею, по свої́й во́лі, з вла́сної во́лі, охо́тою, самохі́ть.
Исполнять чьё-л. -ние – чини́ти чию́ во́лю.
Исполнить -ние – вволи́ти (вчини́ти) во́лю.
По жела́нию кого – на бажа́ння чиє́, на во́лю. [На бажа́ння слухачі́в = по жела́нию слушателей].
Предоставлять, предоставить чьему-либо жела́нию – на во́лю кому́ дава́ти, да́ти (відда́ти).
Против -ния – про́ти во́лі, через си́лу, нево́лею. [Чи по во́лі, чи про́ти во́лі. Во́лею чи нево́лею – а це зро́биш].
Ваше -ние для меня закон – ва́ша во́ля (ва́ше бажа́ння) для ме́не зако́н (для ме́не свята́).
Жела́нный
1) ба́жаний;
2)
сущ. – бажа́ний, жада́ний, пожада́ний, бажа́на, жада́на, пожада́на, жада́нка. [Неві́стка жада́нка].

Запропонуйте свій переклад