Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «жизненная сила»
Шукати «жизненная сила» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Жи́зненный – життьови́й, життє́вий, живу́щий. [Життьова́ си́ла письме́нства (Єфр.). По́статі богі́в не ма́ють ні краси́, ні згра́бности, ні пра́вди життє́вої (Л. Укр.). Да́нія всі літерату́рні та й життьові́ за́соби позича́є у Німе́ччини (Грінч.)].
Почерпать -ные соки из чего – черпа́ти живу́щі со́ки з чо́го (питаться) живи́тися чим. [Міста́ му́сять пристосува́ти себе́ й заговори́ти в унісо́н до то́го живо́го наро́днього мо́ря, з яко́го вони́ собі́ живу́щі со́ки черпа́ють (Єфр.)].
-ный путь – життьова́ путь, життьова́ ни́ва, життьова́ сте́жка. [На твої́й до́вгій ни́ві життьові́й не одно́ тобі́ тра́пилося. Неха́й вона́ по сте́жці життьові́й іде́ з ним спі́льно, ду́має і вчи́ться (Франко)].
Жи́зненный опыт – (життьови́й) до́свід. [З змо́ршками до́свіду на бліди́х ли́цях (Коцюб.)].
-ные припасы – жи́вність. [І жи́вність є – голо́дні не вмремо́ (Грінч.)]; срв. Припа́сы, Продово́льствие.
-ная сила – життьова́ си́ла, (простонар.) живе́ць. [Живе́ць увірва́всь].

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Жизненный
Жизненная сила
– життьова сила; живець.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Живе́ць, -вця́
1)
сила, жизненная сила;
2)
пульс;
3)
подпочва;
4)
наживка (для рыбы);
5)
живоцерковник.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Живе́ць, -вця́, м.
1) Сила, жизненная сила.
Ще єсть для всякої незгоди живець у вожая твого. Мкр. Г. 35.
2) Молодое, дикорастущее деревцо, выкопанное для окулировки; также новые побѣги, отростки садоваго дерева. Канев. у.
3) Въ деревѣ: живая древесина.
4) Источникъ, ключъ.
5) Пульсъ.
6) Живая мелкая рыба, которую надѣваютъ на удочку, какъ приманку.
7) Подпочва.
Не можна дуже глибоко пускати плуга, бо можно живцю достати. Винниц. у.
8) Отличающійся въ разрѣзѣ темнымъ цвѣтомъ, плотный слой выдѣланной на подошвы кожи.
9) Ремешекъ съ деревянной палочкой на концѣ. Онъ прикрѣпляется къ неводу и свободнымъ концемъ съ палочкой накручивается на канатъ, когда его нужно тянуть.
Як тілько мережа наближалась до берега, ті, що стояли на кінці кодоли, роскручували живці. Левиц.
10) Ремешекъ, около котораго плетется кнутъ. Мнж. 180.
11) Желѣзное кольцо посрединѣ верхней части ярма, — въ него проходить дышло экипажа, плуга. Шух. І. 165.

Запропонуйте свій переклад