Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «заградитель»
Шукати «заградитель» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Заградитель — засло́нник, -ка.
*Минный — мі́нний; М. аппарат ; — мі́нний апара́т; М. банка — мі́нний кущ; М. галерея — підкі́нна галері́я; М. заградитель — мі́нний засло́нник; М. заграждение — мінна перепо́на; М. колодец — мі́нний коло́дязь; М. магазин — мі́нний магази́н; М. поле — мі́нне по́ле; М. способ — мі́нний спо́сіб; М, спуск — мі́нний спуск; М. станция — мі́нна ста́ція; М. тральщик — мі́нний тра́лер; М. траншея — транше́я підко́пу; М. якорь — мі́нна кі́тва.

Запропонуйте свій переклад