Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 17 статей
Запропонувати свій переклад для «заместитель»
Шукати «заместитель» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Замести́тель – (временно замен. кого) засту́пник, замісни́к, намі́сник, (временный) наказни́й; (преемник) насту́пник. [Засту́пник голови́. Наказни́й ота́ман].
Исполня́ющий обязанности чьи, должность чью (заместитель) – засту́пник чий, викона́вець, вико́нувач обо́в’я́зків чиї́х.
Временно -щий – тимчасо́вий викона́вець.
Исправля́ющий должность чью-л., за кого-л. – засту́пник (заместитель) чий, кого́, (стар.) наказни́й. [А тут пан засту́пник старо́сти, самого́ старо́сти не було́ (Франко)].
-щий должность секретаря – засту́пник секретаря́.
Он назначен -щим должность председателя – його́ настано́влено (призна́чено) на засту́пника голови́.
Комисса́р – коміса́р (-са́ра).
-са́р народного просвещения, народный -са́р просвещения – коміса́р наро́дньої осві́ти, наро́дній коміса́р осві́ти.
-са́р по надзору за… – коміса́р у спра́вах до́гляду за…
-са́р печати – коміса́р дру́ку.
Приказ -ра – коміса́рів нака́з.
Заместитель -ра – засту́пник коміса́ра.
Жена -ра – коміса́рова дружи́на, (гал.) комісаро́ва (-вої).
Женщина -са́р – коміса́рка.
Наме́стный
1) місце́вий, туте́шній;
срв. Ме́стный 1;
2) (
заменяющий) намі́сний, засту́пний, (заместитель) намі́сни́к (-ка́), засту́пник; (заместительный) замі́нний.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Замполит – (заместитель командира по политической части, рус.) замполіт.
[Весна. Неділя. Наш батальйон вишикувався на плацу. Монолог замполіта був прямий, як халяви його чобіт (Василь Дениско). Його замполіт, низькорослий колобок капітан Хорошеєв був однолюбом. Він порав тільки дружину секретаря парткому (Едуард Зайцев). Інколи прокидалося і починало непотрібно ворушитися сумління, недобитий внутрішній замполіт триндів про якісь ідеї, громадянський обов’язок, суспільну позицію, Україну… (В.Кожелянко). 1. Замполіт: — Ну і як так вийшло, товариші курсанти, що ви запізнилися з поверненням на 2 години? — Та ми в оперу ходили, товаришу підполковнику. — Це ж треба було так нажертися, щоб аж в оперу попасти! 2. Частина без замполіта, як село без дурня].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЗАМЕСТИ́ТЕЛЬ, замести́тель председа́теля, галиц. місто-голова́.
ПРЕДСЕДА́ТЕЛЬ, замести́тель председателя галиц. містоголова́;
избра́ть председателем обра́ти на го́лову.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Заместитель – засту́пник, замісни́к, -ка́.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Заместитель – заступник. Заместитель председателя, заведующего – заступник голови, завідувача.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

замести́тель замісни́к,-ка (тимчасово), засту́пник,-ка (постійно), хем. субституе́нт,-та

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Засту́пник
1)
заместитель, исправляющий должность;
2)
защитник, заступник, ходатай;
3)
представитель.
Намі́сник, -ка
1)
наместник, заместитель;
2)
приходский священник.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Заместитель – засту́пник (-ка).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Засту́пник, -ка, м.
1) Замѣститель, заступающій мѣсто другого, исправляющій должность. Черниг. у.
2) Защитникъ, заступникъ, ходатай за кого. Мир. Пов. І. 161.
Хто в нас Бог, опріч Єгови? Хто заступник, опріч Бога? К. Псал. 39.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

Заместитель — засту́пник, -ка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Замѣсти́тель = поставне́ць.

Запропонуйте свій переклад