Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «запина»
Шукати «запина» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Прегра́да
1) перегоро́да, пере́тика, (
гал.) запо́ра и запі́р (-по́ру), та́ма. [Вчини́вся запі́р на рі́чці (Верхр.)];
2) (
препятствие) перепо́на, пере́пинка, пере́тика, зава́да, запи́на; (остановка) спин, впин (-ну). [Та й тепе́р ще гу́сто було́ понаста́влювано пере́тик на його́ шляху́ (Єфр.)].
Непреодолимая -да на нашем пути – неперемо́жна перепо́на на на́шому шляху́.
Днепр для татарина не -да – Дніпро́ тата́ринові не запи́на (Стор.).
Своеволью нет -ды – самово́лі спи́ну (впи́ну) нема́є. Срв. Препо́на.
Препо́на – перепо́на, пере́тика, прити́ка, перече́па, пере́чіпка, припи́н (-ну), пере́пи́н (-ну), перепи́на, припи́на, запи́на, пере́чка, залі́г (-ло́гу), (помеха) зава́да, перешко́да; прити́чина. См. Препя́тствие, Поме́ха, Прегра́да. [Вода́ зно́сить усі́ перепо́ни. Гу́сто було́ понаста́влювано пере́тик на його́ шляху́ (Єфр.)].
Препя́тствие – перешко́да, зава́да, прити́чина, перепо́на, перепи́на, припи́на, запи́на, пере́пи́н (-ну), пере́тика; срв. Препо́на, Поме́ха, Заде́ржка. [На той бік Мико́ла перейшо́в без уся́ких перешко́д (М. Лев.). Там ві́льно й без уся́кої зава́ди мо́жна вчи́ти по шко́лах на́шою мо́вою (Єфр.). О ві́тре мій! тобі́ нема́ припи́ни (Грінч.)].
Без -твий – без перешко́д.
Непреодолимые -твия – неперемо́жні перешко́ди.
Скачка с -твиями – гони́тва з перепо́нами.
Нет -твий к тому, чтобы – нема́є перешко́д на те́(є), щоб.
Быть, служить или являться -твием кому, к чему – бу́ти (стоя́ти) на перешко́ді (на зава́ді) кому́, до чо́го.
Чинить или ставить -твия кому – чини́ти, ста́вити перешко́ди (пере́тики) кому́.
Служащий -твием – перешкідни́й, перешко́дний, перепи́нний.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

I. Затор – (скопление) тиск (-ку), зава́ла, (диал.) запруга, (теснота, давка) тиснява, тиск, (дорожный) ти́снява, зато́ра, затор, за́пин (запи́на), запі́р (запо́ра), тромб:
затор льда – за́шерет, шеретнява:
затор подвод – заві́з;
на перекрёстке затор – на перехресті затора (тиск, тиснява, тромб);
сильные заторы на дорогах – дороги (шляхи) заторовано. [Знов я до тебе, Господи, — там, на дворі весна, тягне зелені руки, аж мерехтить монітор, всі поспішають до… або плетуться на… В мене під вікнами третю добу затор (Ю.Джугастрянська). Ширлі почухрала голову, увімкнула зчеплення. Повертала кермом праворуч, ліворуч і врешті, вилаявши двох-трьох водіїв, зуміла вирватися із запруги (Я.Кравець, перекл. К.Панколь). Вдаримо по дорожніх заторах рекордними цінами на бензин!] Обговорення статті
Пробка
1) ко́рок (-рка) (
ум. ко́рочок, -чка), за́тичка, за́ткалка, за́ткало, за́ткальце (-ця), (деревянная в бочке) чіп (р. чопа́), чіпо́к (-пка́); (из соломы) діду́х, діду́ха, (металлическая с нарезами и с глухой шляпкой для завинчивания горлышка в металлическом сосуде) за́глушка;
2) (
загромождение) захара́щення, за́пин (-ну), (дорожная) ти́снява, зато́ра, затор, корок, за́пин (запи́на), запі́р (запо́ра), тромб :
вылететь пробкой – вискочив мов чорт з кукурудзи;
глуп как пробка (разг.) – дурний, аж світиться (аж крутиться); дурний як ступа (як пень, як довбня, як колода, як кіл у плоті, як чіп, як ціп, як путо).
[Затички́ ба́хнули, шампа́нське полило́сь у чарки́ (І.Нечуй-Левицький). Ми сиділи в таксі, пробиваючись крізь транспортний корок біля Сталевого ринку (В.Александров, перекл. Ґ.Д.Робертса). Краще бути останнім в заторі, ніж першим у похоронному кортежі].
Обговорення статті

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Запи́напреграда, помеха.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Запи́на, -ни, ж. Преграда, помѣха. А Дніпро, як кажуть, татаринові не запина. Стор. II. 161.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Запи́нка = запи́на. — Врётъ безъ запи́нки = бре́ше і не огляда́єть ся.

Запропонуйте свій переклад