Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «запор»
Шукати «запор» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Запо́р
1) (
у дверей) за́сув, запо́ра, запі́р (-по́ру); срвн. Запо́рка.
Запереть двери на -по́р – засу́нути две́рі, взя́ти две́рі на за́сув.
Держать на -по́ре – держа́ти на за́суві, на замку́, під замко́м, під ключе́м;
2) (
в желудке) запертя́, затверді́ння, запре́т (-ту), заколо́дження, за́креп (-пу), (у лошадей) че́мер (-ру).
У него сделался запо́р – зроби́вся у ньо́го запре́т у шлу́нку, його́ заколо́дило. [Як заколо́дило, так яки́й уже день на двір не хо́дить (Харк.)].
Зало́м
1) (
действ.), см. Зала́мывание;
2) (
загиб) залі́[о́]м (-о́му) и за́лім (-лому);
3) (
заломленные ветки деревьев, стебли для приметы) кляк (-ка).
Делать -ло́м чего для приметы – клячи́ти, поклячи́ти що;
4)
зало́м, сделанный в хлебе на корню – залі́[о́]м, за́вертка, за́крутка, за́вивка, за́витка, за́крутень (-тня); см. Закру́та 2. [Це зало́м у жи́ті; Бог його́ зна́є, хто оце́ нароби́в (Чернігівщ.)];
5) (
поворот дороги, реки) залі́[о́]м, за́крут (-ту), поворі́[о́]т (-ро́ту);
6) (
преграда в лесу из бурелома, место, где лежит бурелом) за́лім (-лому), [Коро́ви і воли́ пасу́ть у за́ломах-ліса́х, де лежи́ть поло́мане де́рево (Шух.)];
7) (
запор у дверей) за́крутка, за́вертка;
8) (
запрашивание при продаже) запра́ва, заги́лювання (ціни́).
Ко́рча, Корчь, Ко́рчи – корч (-чу), ко́рчі (-чів), судо́ва, (обычно у лошадей) перело́ги (-гів). [Заті́пався мов у ко́рчах (Л. Укр.). Щоб на те́бе перело́ги (Запор. за Дунаєм). Перело́ги, йдіть собі́ од йо́го жил, од йо́го піджи́л (Грінч. III)].
На́туга – запертя́ (-тя́), затверді́ння (-ння), запре́т (-ту); срв. Запо́р 2.
Припо́рка
1) підпо́ра, пі́дпірка; (
запор) за́сув, за́сувка;
2)
механ. – пі́дпірка.

Запропонуйте свій переклад